Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów publicznych
uczelni ekonomicznych w Polsce w 2017 roku

13.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


W niniejszym artykule sprawdziliśmy, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci największych polskich uniwersytetów ekonomicznych. W analizach uwzględnione zostały dane od 6 019 osób, które posiadają tytuł magistra jednej z następujących uczelni:
• Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych
wyższych uczelni ekonomicznych w 2017 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 229

5 789

8 228

12 100

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 185

4 200

5 750

9 200

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 159

4 200

5 500

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 403

3 700

5 300

7 800

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 043

3 500

4 927

7 480

Ogół

6 019

4 139

5 900

9 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWarto zwrócić uwagę, że większość absolwentów tych uczelni pracuje w mieście (lub najbliższej okolicy) swoich studiów.

Odsetek absolwentów uczelni ekonomicznych
pracujących w regionie swoich dawnych uczelni

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku
*Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska została wyznaczona jako najbliższy regionWynagrodzenia specjalistów


59% badanych z grupy zajmuje stanowiska specjalistyczne. Mediany ich wynagrodzeń zostały zaprezentowane na schemacie 1.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów
po wybranych uczelniach ekonomicznych w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuTryb studiów


W danych widać różnicę w zarobkach pomiędzy osobami, które skończyły studia stacjonarne i niestacjonarne. Największy rozstęp miedzy medianami miesięcznych wynagrodzeń wystąpił wśród absolwentów UE w Poznaniu (1 593 PLN), a najmniejszy wśród absolwentów UE we Wrocławiu (345 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób z tytułem magistra różnych uczelni ekonomicznych,
po studiach dziennych i zaocznych w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuPrzedsiębiorstwa o różnym pochodzeniu kapitału


Wynagrodzenia miesięczne osób, które ukończyły uczelnie ekonomiczne,
zatrudnionych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału, w 2017 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału firmy

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

przewaga kapitału polskiego

3 500

4 927

7 300

przewaga kapitału zagranicznego

5 013

7 040

10 669

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuAby uzyskać więcej informacji na temat stawek wynagrodzeń możecie Państwo skorzystać z Mojej Płacy.

Stanowiska


Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych magistrów
uczelni ekonomicznych na wybranych stanowiskach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją lub skorzystania z Mojej Płacy.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".