Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5870 PLN
Kierownik robót 8320 PLN
Konstruktor 7260 PLN
Planista 5360 PLN
Planista produkcyjny 5360 PLN
Menedżer produktu 9300 PLN
Marketing Assistant 4100 PLN
Pielęgniarz 4470 PLN
Magister farmacji 5500 PLN
Laborant budowlany 4100 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów publicznych
uczelni ekonomicznych w Polsce w 2017 roku

13.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


W niniejszym artykule sprawdziliśmy, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci największych polskich uniwersytetów ekonomicznych. W analizach uwzględnione zostały dane od 6 019 osób, które posiadają tytuł magistra jednej z następujących uczelni:
• Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych
wyższych uczelni ekonomicznych w 2017 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 229

5 789

8 228

12 100

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 185

4 200

5 750

9 200

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 159

4 200

5 500

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 403

3 700

5 300

7 800

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 043

3 500

4 927

7 480

Ogół

6 019

4 139

5 900

9 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWarto zwrócić uwagę, że większość absolwentów tych uczelni pracuje w mieście (lub najbliższej okolicy) swoich studiów.

Odsetek absolwentów uczelni ekonomicznych
pracujących w regionie swoich dawnych uczelni

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku
*Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska została wyznaczona jako najbliższy regionWynagrodzenia specjalistów


59% badanych z grupy zajmuje stanowiska specjalistyczne. Mediany ich wynagrodzeń zostały zaprezentowane na schemacie 1.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów
po wybranych uczelniach ekonomicznych w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuTryb studiów


W danych widać różnicę w zarobkach pomiędzy osobami, które skończyły studia stacjonarne i niestacjonarne. Największy rozstęp miedzy medianami miesięcznych wynagrodzeń wystąpił wśród absolwentów UE w Poznaniu (1 593 PLN), a najmniejszy wśród absolwentów UE we Wrocławiu (345 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób z tytułem magistra różnych uczelni ekonomicznych,
po studiach dziennych i zaocznych w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuPrzedsiębiorstwa o różnym pochodzeniu kapitału


Wynagrodzenia miesięczne osób, które ukończyły uczelnie ekonomiczne,
zatrudnionych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału, w 2017 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału firmy

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

przewaga kapitału polskiego

3 500

4 927

7 300

przewaga kapitału zagranicznego

5 013

7 040

10 669

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuAby uzyskać więcej informacji na temat stawek wynagrodzeń możecie Państwo skorzystać z Mojej Płacy.

Stanowiska


Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych magistrów
uczelni ekonomicznych na wybranych stanowiskach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją lub skorzystania z Mojej Płacy.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".