Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 2648 PLN
Doradca finansowy 3755 PLN
Elektronik 4324 PLN
Lider magazynu 4902 PLN
Redaktor 3983 PLN
Aplikant 2939 PLN
Kierownik drogerii 4000 PLN
Krawiec 2118 PLN
Nauczyciel stażysta 2489 PLN
Barista 2600 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

PPK - jakie nowe obowiązki czekają pracodawcę?

03.04.2019 Monika Czepiel
Założenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oznacza sporo nowych zadań, z którymi będą musieli się zmierzyć pracodawcy. W poprzednim artykule szczegółowo omówiliśmy to, co powinien zawierać program kadrowo-płacowy wspierający PPK. W niniejszym artykule skupiamy się na obowiązkach prawnych, administracyjnych i informacyjnych.
Do najważniejszych z nich należą:
 • wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK,

 • zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK,

 • obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK,

 • obowiązki informacyjne,

 • obsługa administracyjna programu.
Aby kompleksowo przygotować się do nowego procesu, niezbędne jest dokonanie zmian w wewnętrznych procedurach, dostosowanie systemu kadrowo-płacowego, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK. Warto więc rozpocząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeśli szukacie Państwo wiedzy, jak krok po kroku wdrożyć PPK w firmie – zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym poradnikiem.

Wybór instytucji finansowej i zawarcie umów
Wybór instytucji finansowej jest najważniejszą decyzją pracodawcy związaną z obowiązkiem utworzenia PPK. To duża odpowiedzialność. Wybrana instytucja będzie przez wiele lat zarządzać wpłaconymi środkami. W procesie wyboru należy wziąć pod uwagę przede wszystkim interes pracowników, a także inne ważne kryteria m.in. doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.
Jednym z wiodących dostawców programów emerytalnych na polskim rynku jest ESALIENS TFI SA.
Wybierając usługodawcę PPK, warto sprawdzić jakie oferuje wsparcie prawne, systemowe i merytoryczne. Instytucja finansowa musi bowiem zapewnić bieżącą i sprawną obsługę PPK. Warto również zwrócić uwagę na jakość materiałów edukacyjnych tłumaczących zasady i korzyści PPK dla pracowników. Będą one ważnym elementem kampanii informacyjnej.

Należy podkreślić, że wybór usługodawcy PPK, pracodawca musi skonsultować z zakładową organizacją związkową. Gdy organizacji takiej nie ma – proces trzeba przeprowadzić w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie dojdzie do porozumienia, wówczas pracodawca sam wybiera instytucję finansową. Oznacza to, że największe firmy powinny uzgodnić wybór dostawcy PPK najpóźniej do 25.09.2019 r. Jednak nie należy czekać z tym do ostatniej chwili, warto sobie zapewnić margines czasowy.
Kolejnym krokiem będzie zawarcie przez pracodawcę z wybraną instytucją finansową, dwóch umów:
 • Umowy o zarządzanie PPK - w przypadku największych pracodawców umowa ta powinna być zawarta najpóźniej do 25.10.2019 r.

 • Umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników - w przypadku największych pracodawców umowa ta powinna być zawarta najpóźniej do 12.11.2019 r.
Załącznikiem do umowy o prowadzenie PPK będzie lista uczestników PPK. Oznacza to, że pracodawca nie musi zawierać osobnej umowy dla każdego pracownika. Wystarczy aktualizacja listy uczestników PPK.

Dokonywanie wpłat
Najistotniejszym, stałym obowiązkiem pracodawcy będzie terminowe i prawidłowe naliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji zarządzającej PPK. Dotyczy to zarówno wpłat finansowanych przez pracodawcę, jak i przez pracownika. W praktyce, realizacja tego obowiązku wymaga dostosowania programu kadrowo-płacowego do wymogów związanych z nowymi obciążeniami.
Informację o tym, jakie elementy powinien zawierać zmodyfikowany system kadrowo-płacowy można pobrać tutaj.
Pracodawca rozpoczyna dokonywanie wpłat do PPK od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Obowiązki administracyjne
Pracodawca, w związku z założeniem i prowadzeniem PPK, zobowiązany jest zapewnić obsługę administracyjną programu. W szczególności powinien prowadzić i zarządzać dokumentacją dotyczącą PPK. Do zadań pracodawcy będzie należało przyjmowanie od uczestników PPK różnych deklaracji, oświadczeń, etc. Należy więc zapewnić właściwy obieg informacji i dokumentów pomiędzy pracownikiem, pracodawcą a instytucją finansową. Będzie to wymagało opracowania i wdrożenia nowych procedur, a także wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę programu. Pracodawca musi również pilnować terminów wykonania poszczególnych obowiązków, które nakłada na niego ustawa. Jednym z nich jest ponowne dokonywanie wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w programie – co cztery lata od kwietnia.

Jeśli szukacie Państwo wiedzy, jak krok po kroku wdrożyć PPK w firmie – zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym poradnikiem.

Obowiązki informacyjne
Zgodnie z ustawą, na pracodawcy spoczywają liczne obowiązki informacyjne, zarówno wobec pracowników, jak i instytucji finansowej zarządzającej zgromadzonymi środkami.
Najważniejsze obowiązki wobec pracowników:
 • informowanie o możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do PPK przez osoby pomiędzy 55. a 70. rokiem życia,

 • informowanie o możliwości zadeklarowania składki dodatkowej do PPK,

 • informowanie o możliwości obniżenia składki podstawowej (dotyczy osób najmniej zarabiających),

 • informowanie o złożeniu wniosku o wypłatę transferową, jeżeli pracownik był uczestnikiem innego PPK,

 • co 4 lata – informowanie o ponownym odprowadzaniu składek do PPK (dotyczy osób, które zrezygnowały z PPK).
Najważniejsze obowiązki wobec instytucji finansowej:
 • informowanie o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w PPK,

 • informowanie o ponownym odprowadzaniu składek za danego uczestnika PPK.

Czy PPK to tylko obowiązek? A może również korzyść? O tym między innymi będziemy rozmawiać na 
XIV Krakowskim Forum Wynagrodzeń
.Monika Czepiel

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]