Artykuły

Porównanie wynagrodzeń
w Warszawie i Krakowie w 2018 roku

26.11.2018 Agnieszka Sutor
W 2018 roku w badaniu wzięło udział 6 496 pracowników z Krakowa oraz 14 631 z Warszawy. Mediana wynagrodzeń całkowitych w Krakowie wynosi 4 956 PLN brutto miesięcznie. W 2018 roku o ponad tys. więcej wynosi mediana w Warszawie (6 000 PLN). Co czwarty pracownik zarabia w Krakowie mniej niż 3 500 PLN brutto. Z kolei 25% najwyżej zarabiających otrzymywało co najmniej 7 700 PLN. W Warszawie pracownicy zarabiają więcej niż w Krakowie. Co czwarty pracownik zarabia poniżej 4 200 PLN, z kolei 25% zarabia więcej niż 9 233 PLN.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite
w Krakowie i Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

Miasto

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

Kraków

6 496

3 500

4 956

7 700

Warszawa

14 631

4 200

6 000

9 233

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Z danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że najwyższym wynagrodzeniem mogą się pochwalić osoby pracujące w technologii i telekomunikacji. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tej branży w 2018 roku w Warszawie wyniosła 7 367 PLN brutto, natomiast w Krakowie 6 900 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali zatrudnieni w sektorze publicznym i edukacji. Mediana wynagrodzeń w tej branży w Warszawie wyniosła 4 640 PLN, z kolei w Krakowie 3 800 PLN. Można zauważyć, że w każdej z wybranych branż wynagrodzenia w Warszawie były wyższe niż w Krakowie. Różnice te stanowiły od 6,4% do 34,2%. Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy Warszawą a Krakowem wystąpiła w transporcie (1 440 PLN), handlu (1 392 PLN), budownictwie (1 302 PLN) oraz energetyce (1 200 PLN).

Wynagrodzenia w wybranych branżach
w Warszawie i Krakowie w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZ danych wynika, że pracownicy otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w wielkich przedsiębiorstwach. W Krakowie w firmach zatrudniających 1 000 i więcej pracowników mediana wynagrodzeń wynosiła 5 700 PLN, natomiast w Warszawie 6 500 PLN. Najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (Kraków – 3 780 PLN, Warszawa – 4 500 PLN).

Mediany wynagrodzeń w przedsiębiorstwach różnej wielkości
w Krakowie oraz Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

Kraków

Warszawa

mikroprzedsiębiorstwo (1 - 9)

3 780

4 500

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

4 497

5 500

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

4 927

6 200

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

5 113

6 363

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

5 700

6 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuBiorąc pod uwagę szczeble zarządzania wynagrodzenia w Warszawie są również wyższe niż w Krakowie. Najmniejsza różnica w wynagrodzeniach w tych miastach jest zauważalna w przypadku pracowników szeregowych (150 PLN), największa w przypadku kierowników (1 693 PLN).

Mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania
w Krakowie oraz Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

Kraków

Warszawa

pracownik szeregowy

3 450

3 600

specjalista

5 000

5 800

kierownik

7 939

9 632

dyrektor

12 786

16 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuMediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w 2018 roku były wyższe w Warszawie niż w Krakowie. W przypadku niektórych stanowisk różnica w wynagrodzeniach jest znikoma. Specjaliści ds. sprzedaży zarabiają w Krakowie jedynie o 6 PLN mniej niż w stolicy. Największa różnica jest zauważalna w przypadku programistów Java, których wynagrodzenia w Krakowie są o 1 201 PLN niższe niż w Warszawie. Więcej danych płacowych dla wybranych stanowisk można uzyskać dzięki Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w 2018 roku były wyższe w Warszawie niż w Krakowie. W przypadku niektórych stanowisk różnica w wynagrodzeniach jest znikoma. Specjaliści ds. sprzedaży zarabiają w Krakowie jedynie o 6 PLN mniej niż w stolicy. Największa różnica jest zauważalna w przypadku programistów Java, których wynagrodzenia w Krakowie są o 1 201 PLN niższe niż w Warszawie. Więcej danych płacowych dla wybranych stanowisk można uzyskać dzięki Zarobkom na stanowiskach.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w Warszawie i Krakowie w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZ powyższych porównań można zauważyć, że bez względu na branżę, wielkość działalności przedsiębiorstwa, poziom zatrudnienia oraz stanowiska, wynagrodzenia w Warszawie są wyższe niż w Krakowie. Zanim mieszkańcy Krakowa zaczną zazdrościć Warszawiakom, warto zwrócić uwagę na koszty życia w tych miastach. Największa różnica jest zauważalna w przypadku biletów do kina - w Warszawie są droższe o 20% w porównaniu do Krakowa. Równie wysoka różnica jest w przypadku czynszu za mieszkanie w centrum miasta (17,6%). Nie wszystkie produkty są jednak droższe w Warszawie. Okazuje się, że ludzie mieszkający w Krakowie muszą zapłacić o 18,4% więcej za media niż osoby mieszkające w stolicy.

Porównanie cen wybranych artykułów
w Warszawie i Krakowie w 2018 roku (w PLN)

produkt

Warszawa

Kraków

% różnicy

mleko  (1 litr)

2,62

2,57

1,9%

jajka (12 sztuk)

8,73

7,46

17%

piersi z kurczaka (1 kg)

16,47 

15,86

3,7%

jabłka (1 kg)

3,18 

3,34

-4,8%

pomidory (1 kg)

2,01

1,97

2%

benzyna (1 litr)

5,06

5,00

1,2%

bilet do kina

30,00

25,00

20%

bilet autobusowy (transport lokalny)

4,40 

3,80

15,8%

media (prąd, ogrzewanie, woda, śmieci) na 85m2 mieszkania

578,90

709,79

-18,4%

czynsz za miesiąc
(mieszkanie z 1. sypialnią
w centrum miasta)

2 434,52

2 070,48

17,6%

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie numbeo.comJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Bibliografia
1. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, https://wynagrodzenia.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
2. Cost of living, https://www.numbeo.com/cost-of-living
Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".