Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie wyników badania sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w czasie kryzysu (dane z 11.05.2020)

14.05.2020 Agnieszka Sutor
Z trzeciej edycji badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw przez Sedlak & Sedlak wynika, że firmy nadal mają problemy finansowe i coraz częściej decydują się na skorzystanie z pomocy państwa.
Coraz większy odsetek firm odnotowuje zauważalny spadek zamówień na swoje produkty. W maju aż 66% firm zostało dotkniętych tym problemem (o 3 p.p. więcej niż w kwietniu). 24% przedsiębiorstw nie zauważyło zmian w tym zakresie, a 8% firm odnotowało wzrost popytu na ich produkty. 18% firm ma problem z płynnością finansową. Skutkiem tego jest konieczność wprowadzenia zmian w zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników.

W maju 37% badanych przedsiębiorstw zdecydowało się na redukcję zatrudnienia poprzez wypowiedzenie lub nieprzedłużanie umów pracowników, a 33% firm planuje to zrobić w najbliższym czasie. W kwietniowej edycji badania redukcję zatrudnienia wprowadziło lub planowało wprowadzić 39% przedsiębiorstw. W maju 32% przedsiębiorstw wprowadziło redukcję wymiarów etatów, a 29% firm ma w planach podjąć takie działania.

Zarówno w majowej, jak i kwietniowej edycji badania aż 61% firm zadeklarowało wstrzymanie lub ograniczenie podwyżek. Coraz mniejszy odsetek firm decyduje się na wprowadzenie zmian w wypłacaniu wynagrodzenia zmiennego. W kwietniowej edycji badania 46% przedsiębiorstw zawieszało lub ograniczało wypłaty premii i nagród. W maju 42% firm zdecydowało się na ten krok. 50% firm zadeklarowało, że nie planują wprowadzenia dalszych zmian w systemie wynagradzania. 25% przedsiębiorstw zamierza w najbliższej przyszłości wstrzymać podwyżki, a 16% firm chce zawiesić lub ograniczyć wypłacanie wynagrodzenia zmiennego.

Coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z pomocy rządowej. W maju 45% badanych przedsiębiorstw skorzystało lub zamierza skorzystać z tarczy antykryzysowej. W poprzedniej edycji badania jedynie 37% firm zadeklarowało, że decyduje się na podjęcie takiego kroku. Mimo to nadal duży odsetek firm (60%) negatywnie ocenia pomoc oferowaną przez państwo uznając ją za niewystarczającą.

O badaniu: W badaniu wzięły udział 103 firmy. Największy odsetek (33%) stanowiły średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 249 pracowników). 58% badanych przedsiębiorstw stanowiły firmy z przewagą kapitału polskiego.Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".