Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor wewnętrzny 7680 PLN
Account Executive 5270 PLN
Negocjator 4790 PLN
Komisarz skarbowy 4750 PLN
Księgowy 4820 PLN
Accountant 4450 PLN
Spedytor morski 5150 PLN
Pracownik kwiaciarni 2900 PLN
Game tester 4250 PLN
Technik metrolog 4610 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia pracowników funduszy inwestycyjnych w Europie i Afryce w 2019 roku"

16.11.2020 Paweł Rusocki
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „2019 Europe and Africa Private Capital compensation survey” wydanego w 2019 roku przez firmę doradczą Heidrick & Struggles.
Metodologia
W raporcie uczestniczyło 440 pracowników funduszy inwestycyjnych, zlokalizowanych w Europie i Afryce. Ankietowanych poproszono o podanie wysokości swoich wynagrodzeń za lata 2017, 2018 i 2019. Zebrane dane pozwoliły ocenić zmiany w wysokości wynagrodzeń podstawowych jak i premii. W raporcie zwrócono także uwagę na staż pracy, wielkość funduszu i przyjmowanej strategii inwestycyjnej.

Ponadto, aby lepiej zobrazować niektóre porównania autorzy podzielili respondentów na trzy grupy w zależności od poziomu zarządzania i zakresu odpowiedzialności:
  • partner/partner zarządzający: doświadczeni członkowie firmy odpowiedzialni za pozyskiwanie i inicjowanie inwestycji. Zazwyczaj współpracują bezpośrednio z zespołami zarządzającymi, prowadzą negocjacje oraz są częścią komitetu inwestycyjnego firmy lub z nim współpracują.

  • dyrektor: prowadzą i zarządzają zespołami zajmującymi się transakcjami. Zdarza się, że inicjują własne inwestycje i zidentyfikują potencjalne przejęcia.

  • współpracownik: podstawowa rola pracowników inwestycyjnych. Są oni odpowiedzialni za badanie firm i planów biznesowych, oraz pomoc w zarządzaniu i monitorowaniu spółek portfelowych.


Trendy w zatrudnieniu

Europa – popyt na specjalistów z sektora prywatnego przewyższa podaż. Ponadto coraz mniej pracowników jest chętnych zmienić pracodawcę. W związku z tym część firm zdecydowała się wzmocnić działy kadrowe. Rosnąca presja ze strony inwestorów dotycząca między innymi kwestii środowiskowych i społecznych sprawia, że firmy poświęcają tym zagadnieniom więcej uwagi.

Afryka – zaobserwowano spowolnienie zatrudniania, szczególnie wśród większych firm. Dodatkowo zatrudniający coraz większą uwagę zwracają na doświadczenie zawodowe.

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników funduszy inwestycyjnych

Wynagrodzenia podstawowe i premie
Wynagrodzenia całkowite (podstawa i premia) wzrosły od 2017 roku na wszystkich szczeblach zarządzania (partner, dyrektor, współpracownik).
W 2019 roku 35% respondentów otrzymało podwyżkę wynagrodzenia podstawowego względem 2018 roku, a 39% otrzymało wyższą premię. Jednocześnie ponad połowa nie otrzymała żadnej podwyżki.

Porównanie zmian wynagrodzeń pracowników funduszy inwestycyjnych w latach 2017-2019

Wykres

Źródło: 2019 Europe and Africa private capital compensation survey, s. 17Większość (52%) otrzymała podwyżki na poziomie od 11 do 20%. Z kolei ponad jedna trzecia (35%) otrzymała podwyżki w przedziale 21–40%.

Wielkość podwyżki wśród pracowników funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

Wykres

Źródło: 2019 Europe and Africa private capital compensation survey, s. 17Wynagrodzenia w funduszach różnej wielkości
W 2019 roku podwyżki wynagrodzeń całkowitych różniły się w zależności od wielkości funduszu i stażu pracy zatrudnionych. W niektórych przypadkach podwyżki były znacznie wyższe niż w 2018 roku.

Porównanie średnich, rocznych wynagrodzeń podstawowych pracowników funduszy inwestycyjnych różnej wielkości (w tys EUR)

Wykres

Źródło: 2019 Europe and Africa private capital compensation survey, s. 20Zmiany wynagrodzeń pracowników o różnym stażu pracy
Niezależnie od posiadanego doświadczenia, w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego, średnie wynagrodzenia pracowników funduszy inwestycyjnych wzrosły. Największe podwyżki zanotowano wśród pracowników z co najmniej 17 letnim doświadczeniem.

Porównanie średnich, rocznych wynagrodzeń całkowitych pracowników funduszy inwestycyjnych z różnym stażem w latach 2017-2019 (w tys EUR)

Wykres

Źródło: 2019 Europe and Africa private capital compensation survey, s. 20Podsumowanie
Jak pokazują przywołane dane, wynagrodzenia pracowników funduszy inwestycyjnych różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska oraz przyjętej strategii inwestycyjnej funduszu. Można także zauważyć, iż wysokość wynagrodzeń rośnie wraz z doświadczeniem zawodowym. Początkujący pracownicy zarabiają jedną czwartą wynagrodzeń osób z co najmniej 17 letnim stażem. Z drugiej strony w 2019 roku 59% ankietowanych nie otrzymała podwyżki, co stanowi jedną czwartą więcej niż przed rokiem.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".