Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 5620 PLN
Asystent geodety 3220 PLN
Inżynier produkcji 7720 PLN
Asystent w dziale IT 4280 PLN
Barman 3500 PLN
Developer PHP 6610 PLN
Piaskarz 3940 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4900 PLN
Główny spawalnik 7080 PLN
Elektryk budowlany 3970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2021 roku”

11.01.2022
Artykuł stanowi podsumowanie raportu: „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy
w 2021 roku”. Dane pochodzą z 947 firm i zostały zebrane w ramach Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021.
W raporcie uwzględniono 6 grup benefitów:
  • samochody służbowe i dojazd do pracy,

  • szkolenia i rozwój pracownika,

  • opieka zdrowotna i prozdrowotna,

  • świadczenia socjalno-bytowe,

  • work-life balance,

  • świadczenia długoterminowe.


Przedstawione analizy odnoszą się do całości próby oraz podziału na 4 szczeble zatrudnienia:
  • kadra zarządzająca,

  • kadra kierownicza,

  • specjaliści,

  • pracownicy fizyczni.


Zgodnie z metodyką Sedlak & Sedlak, jako benefit należy rozumieć świadczenia dodatkowe powszechnie oferowane wybranym grupom pracowniczym lub na wybranych stanowiskach. Benefity stosowane incydentalnie (np. przyznawane tylko jednemu pracownikowi) nie są traktowane jako świadczenie oferowane przez daną firmę. W analizach brane są pod uwagę organizacje, które oferują dany benefit niezależnie od sposobu jego finansowania.

Najczęściej oferowanym przez firmy benefitem w 2021 roku były szkolenia zawodowe. Mogli z nich skorzystać wybrani pracownicy aż w 98% firm. Na drugim miejscu znalazły się świadczenia medyczne, które w ofercie ma 86% firm. Trzecim najpopularniejszym świadczeniem była polisa na życie przyznawana wybranym pracownikom przez 83% firm.

Do trzech najrzadziej oferowanych świadczeń dodatkowych należą m.in. dodatkowy płatny urlop (11% firm), a także akcje w ramach pracowniczych programów przyznawania akcji (9% firm). Najrzadziej oferowane są dopłaty do przedszkola/żłobka lub opieki nad dzieckiem na terenie firmy (tylko 5% firm ma to świadczenie w swojej ofercie). Dane zostały zaprezentowane na poniższym schemacie.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity w 2021 roku

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2021 roku”


Nawiązując do najczęściej oferowanych benefitów, warto odnieść się do ich dostępności na poszczególnych szczeblach. W analizach zostały przedstawione wyniki dla czterech szczebli: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści oraz pracownicy fizyczni.

Szkolenia zawodowe najczęściej oferowane były specjalistom, kadrze kierowniczej oraz kadrze zarządzającej. W przypadku tych grup pracowniczych benefit był dostępny aż w 97% firm. Pracownicy fizyczni mogli liczyć na szkolenia zawodowe w 93% firm. Możliwość dofinansowania świadczeń medycznych dostali pracownicy kadry kierowniczej oraz zarządzającej w 85% firm, specjaliści w 84% firm, a w 80% firm pracownicy fizyczni. Polisa na życie najczęściej dostępna jest dla pracowników fizycznych (w 86% firm). Mogą na nią jednak również liczyć specjaliści (w 83% firm), kadra kierownicza (w 84% firm), a także kadra zarządzająca (w 83% firm). Dane dotyczące najpopularniejszych benefitów wśród poszczególnych grup pracowników zostały zaprezentowane na poniższym wykresie.

Dostępność najpopularniejszych benefitów na poszczególnych szczeblach struktury firmy

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2021 roku”


Najczęstszą formą opieki medycznej oferowanej pracownikom przez firmy jest abonament medyczny (oferowany w 53% wszystkich firm). Co ciekawe, aż w 98% firm, które oferują dodatkową opiekę medyczną, istnieje możliwość rozszerzenia opieki medycznej na członków rodziny.

Dostępność wybranych świadczeń medycznych na poszczególnych szczeblach organizacji

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2021 roku”,
dane na wykresie dotyczą firm, które oferują świadczenia medyczne swoim pracownikom


Do najczęściej oferowanych świadczeń medycznych należą kolejno konsultacje specjalistów, badania laboratoryjne/diagnostyczne oraz program prowadzenia ciąży. Ich dostępność w zależności od przynależności do danej grupy pracowniczej obrazuje Wykres 2. 

Jednym z popularniejszych benefitów, jest również możliwość użytkowania samochodu firmowego do celów prywatnych. Taki benefit proponuje aż 79% firm biorących udział w badaniu. Jest on najczęściej dostępny dla kadry zarządzającej (w 80% firm) oraz kadry kierowniczej (w 44% firm). Rzadziej z niego mogą korzystać specjaliści (w 13% firm). Co ciekawe, 17% firm oferuje pracownikom dodatek samochodowy zamiast samochodu służbowego.

Marki najczęściej i najrzadziej oferowanych samochodów

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2021 roku”,
dane na wykresie dotyczą firm, w których występują samochody służboweNajczęściej oferowaną przez pracodawców marką samochodów były Skody (26% całej floty). Na drugim miejscu znalazły się Volkswageny (19%), na trzecim Fordy (8%). Wśród przedsiębiorstw, które uczestniczyły w badaniu, najrzadziej użytkowane przez firmy samochody to Fiaty (stanowiły 0,5%). Mało popularne były również marki takie jak Alfa Romeo, Dacia, Seat oraz Honda – wśród badanych firm ich udział nie przekroczył 1%. Firmowe auta są wymieniane średnio co 4 lata.

Warto również wspomnieć o benefitach z kategorii „work-life balance”. Jednym z przykładów takich świadczeń są karnety oraz karty sportowo-rekreacyjne, które od wielu lat podbijają polski rynek. Maksymalny miesięczny koszt takiego karnetu wynosi przeciętnie 98 zł. Jeśli przyjrzymy się bliżej specjalistom, to możemy stwierdzić, że w ¾ firm kwota karnetu nie przekracza 120 zł, natomiast ¼ firm oferuje karnety tańsze niż 74 zł. Jednocześnie maksymalna przeciętna kwota pokrywana specjalistom przez firmę wynosi 50 zł.

O raporcie


Raport stanowi podsumowanie analiz dotyczących świadczeń dodatkowych oferowanych pracownikom przez firmy w 2021 roku. W opracowaniu znajdą Państwo informacje na temat polityki firm dotyczącej oferowania benefitów pracownikom zatrudnionym na poszczególnych szczeblach. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo na stronie wynagrodzenia.pl

Aleksandra Borkowska
Sedlak & Sedlak


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".