Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Automatyk 7610 PLN
HR Specialist 5500 PLN
Manager produktu 6990 PLN
Nauczyciel mianowany 3840 PLN
Nauczyciel historii 3930 PLN
Fryzjer damski 3400 PLN
Spedytor morski 5150 PLN
Javascript developer 4930 PLN
Specjalista sem 5150 PLN
Rozbieracz 4000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego
Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 − wiosna

21.09.2020 Maria Hajec
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna uczestniczyło 74 firmy, które przekazały dane o wynagrodzeniach 8 031 pracowników. Raport zawiera analizy dla 126 stanowisk IT. Wśród uczestników badania najwięcej firm zajmuje się produkcją oprogramowania (58% próby).
Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 4 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści i pracownicy techniczni. Dodatkowo, każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 7 rodzin: naczelne kierownictwo, administracja IT, projektowo-programistyczna, techniczno-sprzętowa, konsulting i wdrożenia, bezpieczeństwo IT oraz analiza danych.


Analizy wynagrodzeń na różnych poziomach stanowisk
Pierwsza część Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna zawiera informacje na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na różnych poziomach stanowisk. Można w niej znaleźć informacje o wysokości wynagrodzeń wynikających z umów o pracę lub kontraktów B2B. Poniżej prezentujemy analizy dla wybranego stanowiska – programisty Java. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto wypłaconego doświadczonym programistom Java zatrudnionym na umowie o pracę wyniosła 8 582 PLN, a zatrudnionych na kontrakcie B2B – 11 928 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wypłaconych programistom Java na różnych poziomach organizacji (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaAnalizy wynagrodzeń dla stanowisk
Druga część raportu przedstawia dane na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na stanowiskach w firmach o różnym kapitale, wielkości zatrudnienia, wysokości rocznych przychodów, profilu działalności. W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia całkowite wypłacone doświadczonemu programiście Java w firmach polskich i zagranicznych. Analizy dla pozostałych wymienionych kryteriów znaleźć można w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite (umowa o pracę) programistów Java (SD) (brutto w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaZrealizowane podwyżki
W raporcie można również znaleźć informacje o zrealizowanych podwyżkach. W 2020 roku firmy z branży IT zrealizowały podwyżki na średnim poziomie 5,2% (wyłączając pracowników fizycznych). Najwyższy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w przypadku specjalistów.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej w firmach z branży IT (w %)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaBenefity
Raport zawiera także informacje o oferowanych przez firmy świadczeniach pozapłacowych. Doświadczonym programistom Java najczęściej oferowane były: zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowa opieka medyczna oraz szkolenia zawodowe.

Benefity najczęściej oferowane programistom Java (SD) (umowa o pracę)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaPrzypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".