Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego
Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 − wiosna

21.09.2020 Maria Hajec
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna uczestniczyło 74 firmy, które przekazały dane o wynagrodzeniach 8 031 pracowników. Raport zawiera analizy dla 126 stanowisk IT. Wśród uczestników badania najwięcej firm zajmuje się produkcją oprogramowania (58% próby).
Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 4 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści i pracownicy techniczni. Dodatkowo, każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 7 rodzin: naczelne kierownictwo, administracja IT, projektowo-programistyczna, techniczno-sprzętowa, konsulting i wdrożenia, bezpieczeństwo IT oraz analiza danych.


Analizy wynagrodzeń na różnych poziomach stanowisk
Pierwsza część Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna zawiera informacje na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na różnych poziomach stanowisk. Można w niej znaleźć informacje o wysokości wynagrodzeń wynikających z umów o pracę lub kontraktów B2B. Poniżej prezentujemy analizy dla wybranego stanowiska – programisty Java. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto wypłaconego doświadczonym programistom Java zatrudnionym na umowie o pracę wyniosła 8 582 PLN, a zatrudnionych na kontrakcie B2B – 11 928 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wypłaconych programistom Java na różnych poziomach organizacji (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaAnalizy wynagrodzeń dla stanowisk
Druga część raportu przedstawia dane na temat wynagrodzeń i benefitów oferowanych na stanowiskach w firmach o różnym kapitale, wielkości zatrudnienia, wysokości rocznych przychodów, profilu działalności. W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia całkowite wypłacone doświadczonemu programiście Java w firmach polskich i zagranicznych. Analizy dla pozostałych wymienionych kryteriów znaleźć można w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2020 – wiosna.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite (umowa o pracę) programistów Java (SD) (brutto w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaZrealizowane podwyżki
W raporcie można również znaleźć informacje o zrealizowanych podwyżkach. W 2020 roku firmy z branży IT zrealizowały podwyżki na średnim poziomie 5,2% (wyłączając pracowników fizycznych). Najwyższy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w przypadku specjalistów.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej w firmach z branży IT (w %)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaBenefity
Raport zawiera także informacje o oferowanych przez firmy świadczeniach pozapłacowych. Doświadczonym programistom Java najczęściej oferowane były: zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowa opieka medyczna oraz szkolenia zawodowe.

Benefity najczęściej oferowane programistom Java (SD) (umowa o pracę)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2020 - wiosnaPrzypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".