Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant 4380 PLN
Kustosz 4050 PLN
Kierownik apteki 7960 PLN
Jubiler 3150 PLN
Technik obiektu 4340 PLN
Kontroler finansowy 5620 PLN
Asystentka dyrektora 4600 PLN
Pracownik produkcji 3430 PLN
Operator techniczny 4530 PLN
Technik metrolog 4610 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Którzy absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najlepiej

07.07.2020 Dominik Czesak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 wzięło udział 18 438 osób, które ukończyły studia podyplomowe. Większą grupę stanowili mężczyźni. Ankietę uzupełniło 57% mężczyzn i 43% kobiet.
Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Jest to o 1 215 PLN więcej od mediany całego badania, która wyniosła 4 785 PLN. Mężczyźni zarabiali zdecydowanie więcej niż kobiety. Różnica w medianie zarobków kobiet i mężczyzn wyniosła 2 300 PLN. Luka płacowa w 2019 roku w przypadku osób po studiach podyplomowych równa była 30,67%.

Wynagrodzenie całkowite absolwentów studiów
podyplomowych w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuNajwyższe wynagrodzenie w 2019 roku otrzymali absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli elektronikę i automatykę oraz informatykę. Ich wynagrodzenie wynosiło kolejno: 10 000 PLN brutto i 8 907 PLN brutto. Absolwenci prawa i administracji w 2019 roku zarabiali 5 600 PLN. Jest to kwota o 400 PLN niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego wszystkich absolwentów studiów podyplomowych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych
po różnych kierunkach studiów 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Sprawdź, ile inni zarabiają na Twoim stanowisku

Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali zdecydowanie więcej w firmach z kapitałem zagranicznym. Wynagrodzenia osób pracujących w organizacjach o przewadze kapitału zagranicznego były wyższe o około 3 000 PLN w porównaniu do osób zatrudnionych w firmach polskich. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe i pracowały w firmach zagranicznych, zarabiały o 1 406 PLN więcej w porównaniu do absolwentów studiów wyższych bez dodatkowego dyplomu. Różnica wynagrodzeń w polskich organizacjach jest mniejsza. Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali o 503 PLN więcej w porównaniu do osób posiadających wykształcenie wyższe zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewaga kapitału polskiego.

Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych pracujących
w przedsiębiorstwach o różnym kapitale (w brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuSprawdziliśmy, jak kształtowały się zarobki absolwentów studiów podyplomowych z uwzględnieniem stażu pracy i kapitału firmy. Najwięcej w 2019 roku zarabiali absolwenci studiów podyplomowych pracujący w firmach zagranicznych z najdłuższym stażem pracy.. Największa różnica w zarobkach z podziałem na kapitał firmy wystąpiła wśród osób z najdłuższym stażem pracy. Osoby zatrudnione w firmach zagranicznych zarabiały o 40% więcej w porównaniu do absolwentów studiów podyplomowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego.

Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych, z różnym
stażem pracy, pracujących w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuPowyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Dominik Czesak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".