Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Którzy absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najlepiej

07.07.2020 Dominik Czesak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 wzięło udział 18 438 osób, które ukończyły studia podyplomowe. Większą grupę stanowili mężczyźni. Ankietę uzupełniło 57% mężczyzn i 43% kobiet.
Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Jest to o 1 215 PLN więcej od mediany całego badania, która wyniosła 4 785 PLN. Mężczyźni zarabiali zdecydowanie więcej niż kobiety. Różnica w medianie zarobków kobiet i mężczyzn wyniosła 2 300 PLN. Luka płacowa w 2019 roku w przypadku osób po studiach podyplomowych równa była 30,67%.

Wynagrodzenie całkowite absolwentów studiów
podyplomowych w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuNajwyższe wynagrodzenie w 2019 roku otrzymali absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli elektronikę i automatykę oraz informatykę. Ich wynagrodzenie wynosiło kolejno: 10 000 PLN brutto i 8 907 PLN brutto. Absolwenci prawa i administracji w 2019 roku zarabiali 5 600 PLN. Jest to kwota o 400 PLN niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego wszystkich absolwentów studiów podyplomowych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych
po różnych kierunkach studiów 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Sprawdź, ile inni zarabiają na Twoim stanowisku

Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali zdecydowanie więcej w firmach z kapitałem zagranicznym. Wynagrodzenia osób pracujących w organizacjach o przewadze kapitału zagranicznego były wyższe o około 3 000 PLN w porównaniu do osób zatrudnionych w firmach polskich. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe i pracowały w firmach zagranicznych, zarabiały o 1 406 PLN więcej w porównaniu do absolwentów studiów wyższych bez dodatkowego dyplomu. Różnica wynagrodzeń w polskich organizacjach jest mniejsza. Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali o 503 PLN więcej w porównaniu do osób posiadających wykształcenie wyższe zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewaga kapitału polskiego.

Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych pracujących
w przedsiębiorstwach o różnym kapitale (w brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuSprawdziliśmy, jak kształtowały się zarobki absolwentów studiów podyplomowych z uwzględnieniem stażu pracy i kapitału firmy. Najwięcej w 2019 roku zarabiali absolwenci studiów podyplomowych pracujący w firmach zagranicznych z najdłuższym stażem pracy.. Największa różnica w zarobkach z podziałem na kapitał firmy wystąpiła wśród osób z najdłuższym stażem pracy. Osoby zatrudnione w firmach zagranicznych zarabiały o 40% więcej w porównaniu do absolwentów studiów podyplomowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego.

Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych, z różnym
stażem pracy, pracujących w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuPowyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Dominik Czesak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".