Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 5130 PLN
Górnik 7860 PLN
Elektronik 8600 PLN
Mechanik motocyklowy 5030 PLN
Nauczyciel historii 6200 PLN
Kosmetolog 5040 PLN
Biegły rewident 7410 PLN
Aparatowy procesu 5860 PLN
Level designer 6180 PLN
Programista Embedded 15720 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Który język programowania jest najwyżej wynagradzany?
Wynagrodzenia programistów w 2019 roku

27.02.2020 Karolina Jurczak
Od lat popyt na programistów wzrasta i nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta miała się w najbliższych latach zmienić. Wraz z zapotrzebowaniem rosną zarobki osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Jakie wynagrodzenie otrzymywali programiści w 2019 roku? Znajomość, których języków programowania przynosiła największe zarobki? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 107 osób posługujących się językami programowania: Java, C/C++, .NET, Javascript. Spośród tej grupy zdecydowaną większość stanowili mężczyźni. W badaniu uczestniczyło 1 942 mężczyzn (92%) i 165 kobiet (8%).
Mediana ogólnopolska dla programistów czterech języków – Java, C/C++, .NET oraz Javascript w 2019 roku wyniosła 7 641 PLN brutto miesięcznie. Na poniższych wykresach przedstawiamy jak różniły się wynagrodzenia na stanowiskach, biorąc pod uwagę różne czynniki.
Wykres 1. przedstawia wynagrodzenia programistów poszczególnych języków. W 2019 roku najwyższe zarobki otrzymywali programiści Java. Mediana ich zarobków wyniosła 8 400 PLN. Z naszego badania wynika również, że największą popularnością cieszył się właśnie ten język (najwyższa próba wśród programistów). Najniższe wynagrodzenie otrzymywali programiści Javascript – 6 500 PLN.

Mediana wynagrodzenia programistów
w 2019 roku posługujących się różnymi językami programowania (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Pracodawcy cenią doświadczenie programistów. Im wyższy poziom stanowiska, tym wyższe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia całkowite programistów posługujących się wybranymi językami
programowania na różnych szczeblach zatrudnienia w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Niezależnie od języka programowania, programiści zarabiali więcej w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Wynagrodzenia całkowite programistów posługujących się wybranymi językami
programowania w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wiele osób zastanawia się czy sama znajomość języka programowania bez posiadania wyższego wykształcenia zapewni im wysokie wynagrodzenie. Dane wykazały jednoznacznie, że w przypadku programistów lepiej wykształconych wynagrodzenia były wyższe.

Wynagrodzenia całkowite programistów posługujących się wybranymi językami
programowania o różnym wykształceniu w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej wynagrodzeniom osób pracujących w Javie. Przykładowo, mediana wynagrodzeń osób posługujących się tym językiem programowania zatrudnionych w wielkich firmach (zatrudniających powyżej 1 000 osób) o kapitale zagranicznym w 2019 wyniosła 10 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite programistów Java
w firmach różnej wielkości i o różnym pochodzeniu kapitału w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".