Artykuły

Który język programowania jest najwyżej wynagradzany?
Wynagrodzenia programistów w 2019 roku

27.02.2020 Karolina Jurczak
Od lat popyt na programistów wzrasta i nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta miała się w najbliższych latach zmienić. Wraz z zapotrzebowaniem rosną zarobki osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Jakie wynagrodzenie otrzymywali programiści w 2019 roku? Znajomość, których języków programowania przynosiła największe zarobki? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 107 osób posługujących się językami programowania: Java, C/C++, .NET, Javascript. Spośród tej grupy zdecydowaną większość stanowili mężczyźni. W badaniu uczestniczyło 1 942 mężczyzn (92%) i 165 kobiet (8%).
Mediana ogólnopolska dla programistów czterech języków – Java, C/C++, .NET oraz Javascript w 2019 roku wyniosła 7 641 PLN brutto miesięcznie. Na poniższych wykresach przedstawiamy jak różniły się wynagrodzenia na stanowiskach, biorąc pod uwagę różne czynniki.
Wykres 1. przedstawia wynagrodzenia programistów poszczególnych języków. W 2019 roku najwyższe zarobki otrzymywali programiści Java. Mediana ich zarobków wyniosła 8 400 PLN. Z naszego badania wynika również, że największą popularnością cieszył się właśnie ten język (najwyższa próba wśród programistów). Najniższe wynagrodzenie otrzymywali programiści Javascript – 6 500 PLN.

Mediana wynagrodzenia programistów
w 2019 roku posługujących się różnymi językami programowania (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Pracodawcy cenią doświadczenie programistów. Im wyższy poziom stanowiska, tym wyższe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia całkowite programistów posługujących się wybranymi językami
programowania na różnych szczeblach zatrudnienia w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Niezależnie od języka programowania, programiści zarabiali więcej w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Wynagrodzenia całkowite programistów posługujących się wybranymi językami
programowania w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wiele osób zastanawia się czy sama znajomość języka programowania bez posiadania wyższego wykształcenia zapewni im wysokie wynagrodzenie. Dane wykazały jednoznacznie, że w przypadku programistów lepiej wykształconych wynagrodzenia były wyższe.

Wynagrodzenia całkowite programistów posługujących się wybranymi językami
programowania o różnym wykształceniu w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej wynagrodzeniom osób pracujących w Javie. Przykładowo, mediana wynagrodzeń osób posługujących się tym językiem programowania zatrudnionych w wielkich firmach (zatrudniających powyżej 1 000 osób) o kapitale zagranicznym w 2019 wyniosła 10 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite programistów Java
w firmach różnej wielkości i o różnym pochodzeniu kapitału w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".