Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zmieniły się wynagrodzenia Polaków w 2023 roku?

18.03.2024 Jagoda Jurczak
Kolejny raz w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, zapytaliśmy respondentów, jak zmieniły się ich zarobki w porównaniu z rokiem poprzednim. Na takie pytanie odpowiedziało nam ponad 56 tys. ankietowanych. Z tej grupy jedynie 3% zadeklarowało że nie pracowało w ubiegłym roku.
Zarobki zdecydowanej większości badanych (65%) wzrosły w ostatnim roku. Prawie 1/3 badanych zadeklarowała, że ich wynagrodzenia były takie same. Jedynie zarobki 5% Polaków zmalały w porównaniu do poprzedniego roku.

Jak zmieniły się wynagrodzenia Polaków w 2023 roku (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuZmiany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn


W 2023 roku nieco więcej mężczyzn niż kobiet zadeklarowało, że ich zarobki zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast trochę więcej kobiet niż mężczyzn przyznało, że ich zarobki nie zmieniły się. Grupa osób, których zarobki spadły w obu przypadkach, kobiet i mężczyzn wyniosła 5%.

Zmiany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuZamiany wynagrodzeń pracowników różnych szczebli organizacji


W porównaniu z poprzednim rokiem, najwięcej specjalistów oraz team leaderów zadeklarowało podwyższenie wynagrodzenia (69%). Najrzadziej podwyżkę w stosunku do poprzedniego roku deklarowali dyrektorzy/zarząd (60%), ich wynagrodzenie częściej niż innych grup pozostało na tym samym poziomie (36%). Natomiast najwięcej pracowników szeregowych (8%) przyznało, że ich zarobki zmalały.

Zmiany wynagrodzeń w porównaniu z rokiem poprzednim pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuZmiana wynagrodzenia a mediana zarobków


W większości grup pracowników, pracownicy których zarobki w 2023 wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, zarabiali więcej niż koledzy których płace utrzymały się na tym samym poziomie lub spadły. Zarobki pracowników, których płace wzrosły były od 9 do nawet 22% (w przypadku dyrektorów i zarządu) wyższe niż kolegów, których się nie zmieniły.

Mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji, których wynagrodzenia spadły, utrzymały się na takim samym poziomie lub wzrosły w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".