Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

PR manager 6354 PLN
Nauczyciel geografii 3251 PLN
Asystent sędziego 3601 PLN
Tłumacz 4552 PLN
Szlifierz 3062 PLN
Spedytor drogowy 4000 PLN
Laborant budowlany 3600 PLN
Doradca klienta VIP 6031 PLN
Asystent rodziny 2436 PLN
Zwrotniczy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zadbać o well-being pracowników w trakcie pandemii?

22.12.2020 Maria Hajec
Pandemia COVID-19 przewartościowała nasze podejście do poczucia dobrostanu. Niepewność co do przyszłości zawodowej oraz realne zagrożenie zdrowia sprawiły, że programy well-beingowe stały się jeszcze bardziej istotne i będą zyskiwały na popularności. W tych trudnych dla wszystkich czasach pracodawcy jeszcze mocniej niż kiedykolwiek wcześniej muszą pokazać pracownikom, że dbają o ich zdrowie i dobre samopoczucie.

Koncepcja well-beingu w dobie pandemii


Well-being to nie tylko poczucie szczęścia czy sprawności fizycznej. To coś więcej: wszystko to, co jest dla nas ważne i istotnie wpływa na nasze życie. Dla każdego może oznaczać coś zupełnie innego. Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa na całym świecie, można wskazać pięć głównych elementów well-beingu: sens, relacje, finanse, społeczność oraz zdrowie fizyczne (Gallup, 2020). W kontekście pandemii koronawirusa warto również dodać stan psychiczny, który obecnie w ogromnym stopniu oddziałuje na nasze życie prywatne i zawodowe.

Pięć najważniejszych elementów well-beingu

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie badań Instytutu GallupaNiestety pandemia COVID-19 zachwiała poczucie dobrostanu wśród pracowników i wpłynęła na zmianę postrzegania właściwie każdego z obszarów well-beingu:
 1. Sens. Wielu pracowników tak mocno skoncentrowało się na problemach związanych z pandemią, że praca zawodowa straciła na znaczeniu. To z kolei spowodowało w niektórych przypadkach spadek motywacji, satysfakcji z pracy oraz poczucia sensu z jej wykonywania.

 2. Relacje. Na początkowym etapie pandemii, kiedy zostaliśmy zmuszeni do izolacji, najbardziej ucierpiały kontakty międzyludzkie. Wielu pracownikom (zwłaszcza tym, którzy wykonują pracę zdalnie) zaczęło brakować bezpośrednich rozmów ze współpracownikami i przełożonymi.

 3. Finanse. Zamrożenie gospodarki sprawiło, że wiele firm zaczęło obawiać się o swoją przyszłość. W związku z tym niektóre z nich zdecydowały się na zwolnienia, obniżenia etatów i/lub zmniejszenie pensji. Przez to pracownicy stracili poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stabilizacji finansowej.

 4. Społeczność. Podobnie jak w przypadku relacji ten obszar well-beingu nie może być zrealizowany w pełni w obecnych warunkach. Różnego rodzaju zakazy i obostrzenia oraz społeczna izolacja sprawiły, że znacznie trudniej budować poczucie wspólnoty.

 5. Stan fizyczny. Poczucie zagrożenie utraty zdrowia/życia związanego z pandemią COVID-19 przyczyniło się do znacznego wzrostu zainteresowania kwestiami zdrowotnymi. Wśród priorytetów na pierwszy plan wysunął się więc zdrowy styl życia, a więc: dbanie o kondycję, odpowiednią dietę i większą równowagę między życiem i pracą zawodową.

 6. Stan psychiczny. Nowa sytuacja sprawiła, że zaczęliśmy odczuwać większy niepokój, a poziom stresu znacznie wzrósł. W związku z tym wielu pracowników potrzebuje wsparcia psychologicznego w tym trudnym czasie.

Jakie działania wspierające well-being podjęli pracodawcy?


Z przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak badań wynika, że wielu pracodawców stara się podążać za potrzebami pracowników i dostosowuje swoją ofertę do nowej sytuacji. Według raportu „Benefity w oczach pracowników 2020”, wśród najczęściej wykorzystywanych (a tym samym również oferowanych) świadczeń pozapłacowych pozostały te, które nadal są istotne z punktu widzenia zatrudnionych (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie) oraz pojawiły się nowe, które zyskały na znaczeniu w trakcie pandemii (elastyczny czas pracy, praca zdalna). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej tabeli, a więcej w Raporcie „Benefity w oczach pracowników 2020”.

Ranking 5 najczęściej wykorzystywanych benefitów – porównanie 2019 i 2020 roku

2019
(przed pandemią)

2020
(w nowej rzeczywistości)

dodatkowy pakiet opieki medycznej

dodatkowy pakiet opieki medycznej

karnety na siłownie, kluby fitness

ubezpieczenie na życie

ubezpieczenie na życie

elastyczny czas pracy

szkolenia, kursy zawodowe

karnety na siłownie, kluby fitness

telefon służbowy do użytku prywatnego

praca zdalna

 

Opracowanie na podstawie raportów Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2019 roku” oraz „Benefity w oczach pracowników 2020”W odpowiedzi na potrzeby społeczne pracowników, niektóre firmy starały się zniwelować brak kontaktów międzyludzkich za pomocą video lunchy/kawy czy innych spotkań integracyjnych online. Jednak utrzymanie motywacji i wspólnoty wśród pracowników pracujących zdalnie jest jednym z największych wyzwań tego roku.
Część organizacji zrozumiało również, że pracownicy nie zawsze są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemami i potrzebują pomocy w tym obszarze. Wg badania Sedlak & Sedlak o działaniach firm w czasie pandemii, 14% badanych organizacji już zapewniło wsparcie psychologiczne online swoim pracownikom.

Największy wpływ na well-being pracowników mają ich bezpośredni przełożeni. Dlatego również im należy się odpowiednia pomoc ze strony pracodawcy. Badanie Sedlak & Sedlak pokazało, że 14% firm prowadzi szkolenia i zapewnia wsparcie menedżerom w zarządzaniu rozproszonym zespołem.

Co jeszcze powinni zrobić pracodawcy?


Jak wiele jest jeszcze do zrobienie na „polu” well-beingu widać po deklaracjach pracodawców. Według nich wśród największych wyzwań związanych z well-beingiem pojawiają się:
 • zwiększenie zaangażowania pracowników,

 • wdrożenie szkoleń online,

 • wprowadzenie nowych narzędzi i kanałów komunikacji z pracownikami.

Ważne, aby właśnie na te elementy zwrócić szczególną uwagę, bo są one zbieżne z tym, czego potrzebują obecnie pracownicy.

Od czego zacząć?


Jak wynika z badania „2020 COVID-19 Benefits Survey” przeprowadzonego przez firmę Willis Towers Watson, 67% pracodawców na świecie planuje zwiększenie zaangażowania w programy well-beingowe i benefity pracownicze. Jest to potwierdzenie, że firmy zdają sobie sprawę z potrzeby dbania o dobrostan pracowników. Nie chodzi jednak tutaj o jednorazowe, powierzchowne inicjatywy, ale przemyślane i efektywne programy. W obecnych warunkach (i nie tylko) ważne jest również to, aby zastosować holistyczne podejście, tzn. takie, które będzie uwzględniało wszystkie elementy well-beingu. Niestety jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Metlife w 2020 roku, tylko 15% firm posiada strategie well-beingowe biorące pod uwagę wszystkie jego składowe.

Jakie kroki powinni podjąć pracodawcy w czasie pandemii, aby wspierać dobrostan pracowników? Na początku muszą przeanalizować dotychczasową ofertę i zweryfikować czy benefity i inne inicjatywy propracownicze uwzględniają wszystkie aspekty well-beingu. Na tym etapie warto również sprawdzić, czy pracownicy mają świadomość, z czego mogą skorzystać i na jakich zasadach.

Ważnym krokiem jest również poznanie opinii i potrzeb pracowników. W tym celu można przeprowadzić krótkie badanie wśród zatrudnionych i dowiedzieć się jak zmieniły się ich oczekiwania w trakcie pandemii oraz czego (jakich benefitów czy innych inicjatyw well-beingowych) brakuje ich zdaniem w dotychczasowej ofercie.

Następnie pracodawcy powinni wprowadzić konieczne korekty do programów. Jeśli któryś z komponentów well-beingu (sens, relacje, finanse, społeczność, stan fizyczny + stan psychiczny) nie został uwzględniony, warto go dołączyć. Podobnie, jeśli działania well-beingowe odbiegają od tego, czego oczekują pracownicy w obecnej sytuacji, warto w miarę możliwości dostosować do tego ofertę.

Kluczem do sukcesu programów well-beingowych jest ich odpowiednie zakomunikowanie. Pracodawcy powinni przekazać pełną i jasną informację o tym, jakie benefity oferują, a także, w jaki sposób można z nich skorzystać. Dobrze, aby zwrócić uwagę na to, jak oferowane benefity mogą wspierać pracownika w czasie pandemii. Jak wynika ze wspomnianego już raportu firmy Metlife zatrudnieni, którzy lepiej rozumieją sposób funkcjonowania przyznawanych świadczeń, deklarują większe poczucie dobrostanu.

Kroki służące wspieraniu well-beingu w czasie pandemii

Schemat

Opracowanie własne Sedlak & SedlakNa koniec zadajmy sobie pytanie: czy warto, aby pracodawcy poświęcali tak dużo czasu na zapewnianie dobrostanu pracowników w czasie pandemii? Badania Instytutu Gallupa dają jednoznaczną odpowiedź. Wynika z nich, że pracownicy, którzy osiągają spełnienie w pięciu wymienionych obszarach well-beingu, dwukrotnie częściej deklarują, że łatwo przystosowują się do zmian, o 41% rzadziej opuszczają pracę z powodów zdrowotnych oraz są o 81% mniej skłonni do poszukiwania nowego miejsca pracy. Co ważniejsze są bardziej zaangażowani i produktywni w pracy. To z kolei pozwala firmom w uzyskaniu w lepszych wyników finansowych, co w obecnych, niepewnych czasach jest niezwykle istotne.


Bibliografia
 1. Brim B. J., Robinson J., What Wellbeing Means in the Coronavirus Era, https://www.gallup.com/workplace/310877/wellbeing-means-coronavirus-era.aspx [dostęp: 31.08.2020];

 2. Navigating Together: Supporting Employee Well-Being in Uncertain Times, MetLife’s 18th Annual U.S. Employee Benefit Trends Study 2020, https://www.metlife.com/content/dam/metlifecom/us/ebts/pdf/MetLife-Employee-Benefit-Trends-Study-2020.pdf [dostęp: 31.08.2020];

 3. https://www.benefitsystems.pl/o-nas/biuro-prasowe/komunikat/programy-wellbeing-i-aktywnosc-fizyczna-odpowiedzia-na-stres-pracownikow-w-czasie-pandemii/ [dostęp: 31.08.2020].
Maria Hajec

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej