Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 4600 PLN
Manager produktu 6990 PLN
Skarbnik 7930 PLN
Konfekcjoner 3170 PLN
Asystent prokuratora 4450 PLN
Prawnik 4610 PLN
Front-end developer 12000 PLN
Modelarz odlewniczy 3910 PLN
Programista Android 11350 PLN
Laminater 3430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak wynagradza się w firmach wydobywających i produkujących ropę i gaz?

28.07.2020 Paweł Rusocki
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report wydanego w 2019 roku przez firmę Alwarez & Marsal
Metodologia
Analiza objęła wyłącznie firmy, specjalizujące się głównie w działalności poszukiwawczo-wydobywczej (nie uwzględniono firm zajmujących się produkcją, rafinacją itp.). W raporcie pominięto także firmy, które nie ujawniły wystarczających danych na temat swoich programów wynagrodzeń, oraz takich, które niedawno przeszły restrukturyzację. W raporcie ujęto 76 firm różnej wielkości. Dla ułatwienia firmy podzielono na cztery grupy na podstawie kapitalizacji rynkowej według poniższego wzoru:

Podział firm według wielkości kapitalizacji rynkowej

grupa

kapitalizacja rynkowa
(mln USD)

mediana (mln USD)

I

29 - 236

137

II

272 – 1 100

621

III

1 200 – 3 100

1 900

IV

4 200 – 73 000

12 200

 

Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 1Główne wnioski
 • W porównaniu do 2018 roku średnia wynagrodzenie całkowite dyrektorów generalnych i finansowych wzrosło o około 4%.

 • Średnie roczne wynagrodzenia dyrektorów generalnych i finansowych (USD)

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 5


 • Płaca zmienna – w tym programy roczne i długoterminowe – stanowiła średnio około 83% wynagrodzenia całkowitego dyrektorów generalnych i 81% wśród dyrektorów finansowych.

 • W co dziesiątej firmie z trzeciej i czwartej grupy roczne plany motywacyjne (annual incentive plans – AIPs) wypłacano uznaniowo. Z kolei wśród firm z 1 i 2 grupy takie praktyki stosowało odpowiednio 32 i 16% podmiotów.

 • Regulaminowe i uznaniowe programy motywacyjne według grup

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 9


 • Wzrost produkcji był najczęstszym wskaźnikiem wydajności w rocznych planach motywacyjnych (stosowany przez 83% firm). Dużą popularnością cieszyły się również wskaźniki: bezwypadkowości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (58%), koszty leasingu (49%) oraz koszty ogólny i administracyjne (45%).

 • Najczęściej stosowane wskaźniki wydajności

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 10


 • Zależnie od stopnia kapitalizacji najczęściej przyznawanymi nagrodami długookresowymi były premie za wyniki lub ograniczone czasowo akcje giełdowe. Najmniejszą popularną we wszystkich grupach cieszyły się opcje giełdowe.

 • Popularność nagród według grup

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 13


 • Okres pomiaru wydajności to czas, w którym mierzone są odpowiednie wskaźniki wydajności. Najczęściej stosowanym okresem pomiaru były trzy lata (92% firm). Wiele firm decyduje się na taki okres, aby promować koncentrację na realizacji celów długoterminowych.

 • Premie za wydajność z reguły są stopniowane. Przykładowo, jeśli zostanie zrealizowane określone minimum, pracownik otrzymuje 50% premii. Przy docelowym poziomie wydajności 100% premii, a przekraczając maksymalny poziom - 200%. Większość premii przyznanych przez analizowane firmy wydobywcze – podobnie jak w latach ubiegłych – wyniosła około 200% wartości docelowej.

 • Wysokość przyznanych premii za wyniki w omawianych firmach

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 17Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".