Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik biblioteki 3579 PLN
Pilot samolotu 7693 PLN
Motorniczy tramwaju 4066 PLN
Event manager 4236 PLN
Nauczyciel techniki 3251 PLN
Optyk 2933 PLN
Ogrodnik szkółkarz 2748 PLN
Manager hotelu 4324 PLN
Biolog 3052 PLN
Lekarz stażysta 3134 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak wynagradza się w firmach wydobywających i produkujących ropę i gaz?

28.07.2020 Paweł Rusocki
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report wydanego w 2019 roku przez firmę Alwarez & Marsal
Metodologia
Analiza objęła wyłącznie firmy, specjalizujące się głównie w działalności poszukiwawczo-wydobywczej (nie uwzględniono firm zajmujących się produkcją, rafinacją itp.). W raporcie pominięto także firmy, które nie ujawniły wystarczających danych na temat swoich programów wynagrodzeń, oraz takich, które niedawno przeszły restrukturyzację. W raporcie ujęto 76 firm różnej wielkości. Dla ułatwienia firmy podzielono na cztery grupy na podstawie kapitalizacji rynkowej według poniższego wzoru:

Podział firm według wielkości kapitalizacji rynkowej

grupa

kapitalizacja rynkowa
(mln USD)

mediana (mln USD)

I

29 - 236

137

II

272 – 1 100

621

III

1 200 – 3 100

1 900

IV

4 200 – 73 000

12 200

 

Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 1Główne wnioski
 • W porównaniu do 2018 roku średnia wynagrodzenie całkowite dyrektorów generalnych i finansowych wzrosło o około 4%.

 • Średnie roczne wynagrodzenia dyrektorów generalnych i finansowych (USD)

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 5


 • Płaca zmienna – w tym programy roczne i długoterminowe – stanowiła średnio około 83% wynagrodzenia całkowitego dyrektorów generalnych i 81% wśród dyrektorów finansowych.

 • W co dziesiątej firmie z trzeciej i czwartej grupy roczne plany motywacyjne (annual incentive plans – AIPs) wypłacano uznaniowo. Z kolei wśród firm z 1 i 2 grupy takie praktyki stosowało odpowiednio 32 i 16% podmiotów.

 • Regulaminowe i uznaniowe programy motywacyjne według grup

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 9


 • Wzrost produkcji był najczęstszym wskaźnikiem wydajności w rocznych planach motywacyjnych (stosowany przez 83% firm). Dużą popularnością cieszyły się również wskaźniki: bezwypadkowości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (58%), koszty leasingu (49%) oraz koszty ogólny i administracyjne (45%).

 • Najczęściej stosowane wskaźniki wydajności

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 10


 • Zależnie od stopnia kapitalizacji najczęściej przyznawanymi nagrodami długookresowymi były premie za wyniki lub ograniczone czasowo akcje giełdowe. Najmniejszą popularną we wszystkich grupach cieszyły się opcje giełdowe.

 • Popularność nagród według grup

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 13


 • Okres pomiaru wydajności to czas, w którym mierzone są odpowiednie wskaźniki wydajności. Najczęściej stosowanym okresem pomiaru były trzy lata (92% firm). Wiele firm decyduje się na taki okres, aby promować koncentrację na realizacji celów długoterminowych.

 • Premie za wydajność z reguły są stopniowane. Przykładowo, jeśli zostanie zrealizowane określone minimum, pracownik otrzymuje 50% premii. Przy docelowym poziomie wydajności 100% premii, a przekraczając maksymalny poziom - 200%. Większość premii przyznanych przez analizowane firmy wydobywcze – podobnie jak w latach ubiegłych – wyniosła około 200% wartości docelowej.

 • Wysokość przyznanych premii za wyniki w omawianych firmach

  Wykres

  Źródło: Oil and gas exploration & production (E&P) compensation report, s. 17Paweł Rusocki

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]