W porównaniu do czasu przed pandemią, premia, którą Pan/i otrzymuje obecnie jest:

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Brygadzista 3847 PLN
Główny mechanik 4552 PLN
IT Director 17070 PLN
Nauczyciel psycholog 3251 PLN
Lekarz weterynarii 3649 PLN
Recepcjonista 2600 PLN
Lekarz ginekolog 4396 PLN
Promotor marki 3349 PLN
Psychoterapeuta 3537 PLN
Audit manager 13000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak poziom wykształcenia wpływa na wynagrodzenie?

03.03.2020 Dominik Czesak
W niniejszym artykule przedstawiamy dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń na temat zarobków osób z różnym wykształceniem w 2019 roku. Czy wyższe wykształcenie oznacza wyższe wynagrodzenie? Ile zarabiały osoby z wykształceniem podstawowym w 2019 roku? Odpowiedź na te i inne pytania, znajdą Państwo w poniższym artykule.
Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem
W 2019 roku najwięcej zarabiały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim. Mediana ich zarobków była o 1 100 PLN wyższa od osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Najniższe zarobki odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Mediany wynagrodzeń tych osób wyniosły odpowiednio 3 250 PLN i 3 234 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różnym wykształceniem
w Polsce w 2019 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

podstawowe  

269

2 600

3 250

4 300

gimnazjalne

551

2 700

3 234

4 200

zasadnicze zawodowe

4 006

2 900

3 648

4 625

średnie lub pomaturalne

26 211

3 080

3 924

5 071

policealne

4 346

2 919

3 700

4 938

wyższe zawodowe

21 290

3 600

4 795

6 650

wyższe magisterskie

39 855

3 820

5 200

7 641

wyższe magisterskie inżynierskie

21 696

4 500

6 300

9 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWynagrodzenia osób po studiach licencjackich/inżynierskich
Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym zależy od ukończonego kierunku studiów. Szczegółowe dane pokazują, że najwięcej zarabiali absolwenci informatyki (6 100 PLN), elektroniki i automatyki (5 900 PLN). Najmniej zarabiali absolwenci kierunków z obszaru sportu i rehabilitacji (3 642 PLN) i nauk pedagogicznych (3 493 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po wybranych kierunkach
studiów licencjackich/inżynierskich (brutto w PLN)

kierunek studiów

próba

25% zarabia

mniej

mediana

25% zarabia więcej

informatyka

3 232

4 497

6 100

8 880

elektronika i automatyka

964

4 560

5 900

7 900

mechanika i metalurgia

1 294

4 229

5 355

7 200

elektryka i energetyka

616

4 050

5 100

7 400

filologie obce

622

3 600

4 914

6 500

sport, rehabilitacja

148

2 778

3 642

4 525

pedagogiczne

693

3 042

3 493

4 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWynagrodzenia osób po studiach magisterskich
Wynagrodzenia osób po ukończonym II stopniu studiów znacząco rosły. Ponownie najwyżej zarabiali specjaliści z dziedziny informatyki (8 798 PLN). Ich wynagrodzenia po obronieniu tytułu magistra rosły średnio o 44%. Pensje po elektronice i automatyce rosły przeciętnie o około 36%. W pozostałych, mniej specjalistycznych kierunkach wzrost wynagrodzeń nie był tak wysoki. Przykładowo różnica mediany wynagrodzeń pomiędzy I a II stopniem studiów pedagogicznych to 9%.

Wynagrodzenia osób z tytułem magistra/magistra inżyniera (brutto w PLN)
po wybranych kierunkach studiów

kierunek studiów

próba

25% zarabia

mniej

mediana

25% zarabia więcej

informatyka

2 846

6 000

8 798

12 600

elektronika i automatyka

2 016

6 000

8 000

11 680

elektryka i energetyka

1 574

5 000

6 504

9 000

mechanika i metalurgia

2 964

5 000

6 495

9 000

filologie obce

1 624

4 210

5 500

7 306

pedagogiczne

2 218

3 056

3 817

5 094

sport, rehabilitacja

389

2 890

3 500

7 224

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWynagrodzenia w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem
Wynagrodzenia w firmach z zagranicznych kapitałem były wyższe od wynagrodzeń osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Największa dysproporcja w wynagrodzeniach na tym samym poziomie wykształcenia była po ukończeniu studiów magisterskich. Różnica w stawkach wynosiła 52%. Z danych wynika również, że w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, poziom wykształcenia zdecydowanie bardziej wpływał na wysokość zarobków.

Porównanie median zarobków osób z różnym wykształceniem zatrudnionych
w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWpływ wykształcenia na wynagrodzenie
Wynagrodzenia osób wchodzących na rynek pracy były stosunkowo podobne. W pierwszym roku zatrudnienia, pracownicy z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim zarabiali około 3 300 PLN miesięcznie. Jednak z upływem kolejnych lat kariery wynagrodzenia pracowników z wykształceniem średnim i wyższym rosły szybciej od wynagrodzeń osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Po 10 latach pracy wynagrodzenia etatowców posiadających wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie prawie się podwoiło.

Mediana miesięcznych zarobków osób z różnym wykształceniem i stażem (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 121 802 respondentów. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Dominik Czesak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej