Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiały osoby z różną znajomością języków obcych w 2019 roku?

03.03.2020 Maria Hajec
Nie od dziś wiadomo, że warto inwestować w naukę języków obcych. Im wyższy poziom ich znajomości tym większa szansa na wyższe wynagrodzenie. Potwierdzają to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2019 roku. Z otrzymanych danych wynika, że osoby, które oceniły swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną zarabiały znacznie więcej niż osoby znające słabiej ten język.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języka angielskiego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Podobnie było w przypadku języków obcych, które od lat są wymieniane jako najbardziej pożądane przez europejskich pracodawców (Europe Language Jobs, 2019). Wśród nich znalazły się obok angielskiego m.in. takie języki jak niemiecki, francuski oraz hiszpański.

W 2019 roku spośród osób posługujących się powyższymi językami najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z zaawansowaną znajomością języka francuskiego. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 6 914 PLN.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języków obcych (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości języka obcego

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

niemiecki

początkujący (A1/A2)

3 550

4 745

7 000

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 831

5 500

8 000

zaawansowany (C1/C2)

4 785

6 700

10 000

francuski

początkujący (A1/A2)

3 892

5 097

7 800

średnio-zaawansowany (B1/B2)

4 927

6 400

10 000

zaawansowany (C1/C2)

5 300

6 914

9 848

hiszpański

początkujący (A1/A2)

3 593

4 900

7 081

średnio-zaawansowany (B1/B2)

4 457

5 769

8 476

zaawansowany (C1/C2)

5 000

6 450

9 150

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Panuje przekonanie, że im więcej języków obcych znają pracownicy, tym lepsza jest ich sytuacja na rynku pracy. Dlatego ciekawe wydaje się zestawienie zarobków osób z co najmniej średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego, które równocześnie deklarują znajomość innych języków.

W przypadku pracowników posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1/B2 z dodatkową znajomością języka niemieckiego na tym samym poziomie, mediana zarobków wyniosła 7 000 PLN. Z kolei osoby, które poza średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego deklarowały biegłość w języku niemieckim otrzymywały 8 000 PLN. Podobnie było w przypadku pozostałych języków, co prezentuje poniższy wykres.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością
języka angielskiego oraz znajomością innych języków obcych (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Bibliografia
  1. Working in Europe: most demanded countries, languages and sectors, Europe Language Jobs, https://www.europelanguagejobs.com/blog/working-europe-most-demanded-countries-languages-sectors [dostęp: 29.01.2020].
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".