Artykuły

Ile zarabiali księgowi w 2019 roku?

20.01.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 041 księgowych. Wśród nich było 1 747 kobiet i 294 mężczyzn. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku wynosiła 4 457 PLN brutto miesięcznie. Jak wynika z danych mężczyzna pracujący jako księgowy otrzymywał wyższe wynagrodzenie niż kobieta zajmująca to samo stanowisko. Luka płacowa na tym stanowisku wynosiła 13,40%.

Wynagrodzenie całkowite księgowego w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNa wysokość wynagrodzenia ma wpływ m.in. poziom stanowiska (młodszy, doświadczony czy starszy specjalista) oraz to w jakim województwie pracuje. Młodsi i doświadczeni specjaliści ds. księgowości otrzymywali najwyższe wynagrodzenia w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wynosiła odpowiednio 4 500 PLN i 5 300 PLN brutto. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali starsi specjaliści pracujący w województwie małopolskim (6 700 PLN).

Mediana wynagrodzenia całkowitego księgowego na różnych
poziomach zatrudnienia w wybranych województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuW 2019 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali księgowi pracujący w wielkich przedsiębiorstwach (zatrudniających 1 000 i więcej pracowników), najniższe natomiast w mikroprzedsiębiorstwach (1-9 pracowników). Najwyższe zarobki otrzymywali starsi księgowi zatrudnieni w wielkich firmach (6 800 PLN brutto).

Mediana wynagrodzenia całkowitego księgowych w firmach różnej wielkości i na
różnych poziomach organizacji w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2019 roku księgowi pracujący w firmach zagranicznych zarabiali o co najmniej 1 000 PLN więcej niż ci zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach. W przypadku specjalistów młodszych i doświadczonych pracujących w województwie mazowieckim różnice te są mniejsze. Największa dysproporcja występowała w przypadku starszych specjalistów. Księgowi na tym poziomie zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali o ponad 2 000 PLN więcej niż pracujący na tym samym stanowisku w polskich przedsiębiorstwach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego księgowych pracujących w województwie mazowieckim
w firmach o różnym typie kapitału i różnych poziomach stanowiska w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPowyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".