Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 4290 PLN
Pielęgniarka 2845 PLN
Fizjoterapeuta 2648 PLN
Krupier 2450 PLN
Pilarz 2528 PLN
Inżynier sprzedaży 6259 PLN
Doradca ds. leasingu 5502 PLN
Zootechnik 3600 PLN
Blacharz budowlany 3297 PLN
Wtryskarkowy 2800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiali księgowi w 2019 roku?

20.01.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 041 księgowych. Wśród nich było 1 747 kobiet i 294 mężczyzn. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku wynosiła 4 457 PLN brutto miesięcznie. Jak wynika z danych mężczyzna pracujący jako księgowy otrzymywał wyższe wynagrodzenie niż kobieta zajmująca to samo stanowisko. Luka płacowa na tym stanowisku wynosiła 13,40%.

Wynagrodzenie całkowite księgowego w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNa wysokość wynagrodzenia ma wpływ m.in. poziom stanowiska (młodszy, doświadczony czy starszy specjalista) oraz to w jakim województwie pracuje. Młodsi i doświadczeni specjaliści ds. księgowości otrzymywali najwyższe wynagrodzenia w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wynosiła odpowiednio 4 500 PLN i 5 300 PLN brutto. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali starsi specjaliści pracujący w województwie małopolskim (6 700 PLN).

Mediana wynagrodzenia całkowitego księgowego na różnych
poziomach zatrudnienia w wybranych województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuW 2019 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali księgowi pracujący w wielkich przedsiębiorstwach (zatrudniających 1 000 i więcej pracowników), najniższe natomiast w mikroprzedsiębiorstwach (1-9 pracowników). Najwyższe zarobki otrzymywali starsi księgowi zatrudnieni w wielkich firmach (6 800 PLN brutto).

Mediana wynagrodzenia całkowitego księgowych w firmach różnej wielkości i na
różnych poziomach organizacji w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2019 roku księgowi pracujący w firmach zagranicznych zarabiali o co najmniej 1 000 PLN więcej niż ci zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach. W przypadku specjalistów młodszych i doświadczonych pracujących w województwie mazowieckim różnice te są mniejsze. Największa dysproporcja występowała w przypadku starszych specjalistów. Księgowi na tym poziomie zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali o ponad 2 000 PLN więcej niż pracujący na tym samym stanowisku w polskich przedsiębiorstwach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego księgowych pracujących w województwie mazowieckim
w firmach o różnym typie kapitału i różnych poziomach stanowiska w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPowyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]