Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają pracownicy branży motoryzacyjnej w 2020 roku?

31.08.2020 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 - wiosna. W tegorocznym badaniu wzięło udział 58 zakładów z branży motoryzacyjnej.
Raport prezentuje bogaty zestaw analiz ogólnych oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności, z różnych branż i województw. Dodatkowo można w nim znaleźć informacje o oferowanych benefitach oraz planowanych i zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń.
W niniejszym artykule zaprezentowano średniomiesięczne wynagrodzenia całkowite brutto.

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji


Mediana wynagrodzenia brutto dyrektora pionu w branży motoryzacyjnej to 26 367 PLN brutto. Ponad dwukrotnie niższe wynagrodzenie otrzymują kierownicy – 12 601 PLN. 25% specjalistów zarabia więcej niż 8 744 PLN. Dane o zarobkach pracowników motoryzacji zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zaprezentowano w tabeli 1.

Wynagrodzenie całkowite
w branży motoryzacyjnej na kolejnych szczeblach (brutto w PLN)

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

dyrektor pionu

22 802

26 367

32 278

kierownik

10 050

12 601

16 480

specjalista

5 508

6 867

8 744

pracownik techniczny

4 702

5 408

6 601

pracownik fizyczny

3 770

4 349

5 186

 

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - wiosnaWynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej


Pracownicy fizyczni zostali podzieleni na cztery poziomy: pracownik fizyczny początkujący, doświadczony, starszy oraz lider.
Najwyższe wynagrodzenie otrzymują liderzy. Połowa z nich zarabia w przedziale 4 521 PLN – 5 940 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy początkujący - 3 700 PLN.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych
w branży motoryzacyjnej (brutto w PLN)

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

lider

4 521

5 141

5 940

starszy

pracownik fizyczny

4 310

4 922

5 631

doświadczony

pracownik fizyczny

3 584

4 158

4 755

początkujący

pracownik fizyczny

3 206

3 700

4 314

 

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - wiosnaPłaca zmienna jako procent wynagrodzenia zasadniczego wynosi 12% dla liderów, 11% dla starszych i doświadczonych pracowników fizycznych oraz 9% dla początkujących.

Zrealizowane podwyżki


Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – wiosna najwyższe podwyżki wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej w okresie od stycznia 2019 do kwietnia 2020 otrzymali pracownicy fizyczni – 4,9%.

Podwyżki zrealizowane
w okresie styczeń 2019 - kwiecień 2020 w branży motoryzacyjnej (w %)

Schemat

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - wiosnaWynagrodzenia monterów w branży motoryzacyjnej


W raporcie każde stanowisko techniczne podzielone jest na poziom związane z posiadanym doświadczeniem zawodowym. W przypadku stanowiska monter w branży motoryzacyjnej wyróżniamy poziomy: lider, starszy, doświadczony i młodszy monter. Mediana wynagrodzenia całkowitego lidera wynosi 5 024 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego
monterów z branży motoryzacyjnej (brutto w PLN)

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

lider

4 528

5 024

5 943

starszy monter

4 261

4 699

6 201

doświadczony monter

3 500

4 062

4 832

młodszy monter

3 093

3 735

4 611

 

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - wiosnaBenefity oferowane pracownikom fizycznym


Benefitami, które są najczęściej oferowane przez firmy doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej są szkolenia zawodowe (oferuje je 98% firm), zajęcia sportowo-rekreacyjne (98%) i dodatkowa opieka medyczna (96%). Świadczenia dodatkowe proponowane najrzadziej w 2020 roku to dofinansowanie kosztów paliwa (3%), dodatkowy płatny urlop (8%) i akcje pracownicze (12%).

Benefity, które są najczęściej i najrzadziej oferowane
doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej (w %)

Schemat

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - wiosnaW razie zainteresowania danymi płacowymi w różnych branżach czy lokalizacjach, zapraszamy do kontaktu.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".