Artykuły

Ile zarabia „prawa ręka szefa”? Wynagrodzenia sekretarek, asystentek i recepcjonistek

23.04.2012 Teresa Hantz
25 kwietnia obchodzimy Dzień Sekretarki. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się wynagrodzeniom sekretarek, asystentek i recepcjonistek. Okazuje się, że płace na tych stanowiskach są bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od branży w której zatrudniona jest dana osoba, wielkości firmy a także od lokalizacji firmy. Ogólna zasada brzmi, iż im wyższy szczebel zarządzania wspiera swoją pracą sekretarka lub asystentka, tym większe są jej zarobki. Ile więc zarabia „prawa ręka szefa”? Na jakie może liczyć benefity? Czy szkolenia zawodowe są popularniejszym świadczeniem od telefonu komórkowego? Odpowiedź na te i inne pytania znajdą Państwo w tekście. Artykuł zawiera 2 tabele i 3 wykresy.
25 kwietnia obchodzimy Dzień Sekretarki. Choć nie można sobie wyobrazić biura, które mogłoby istnieć bez takiego stanowiska, nie należy ono do najwyżej wynagradzanych. Sekretarka – chociaż wielokrotnie bywa przedmiotem dowcipów, bez żadnych wątpliwości spełnia niezmiernie ważną rolę w przedsiębiorstwie.

W dzisiejszych czasach wymogi na stanowisko sekretarki są bardzo wysokie. Oprócz perfekcyjnej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych, często są to: zaawansowane władanie minimum jednym językiem obcym, wyższe wykształcenie, znajomość zasad savoir-vivre. Ile więc naprawdę zarabia „prawa ręka” szefa?

Odpowiedź brzmi: coraz więcej. Trzeba jednak zaznaczyć, że zawód ten nigdy nie plasował się w czołówce najlepiej wynagradzanych. Mimo to, stawki dla asystentek czy sekretarek w powoli zbliżają się do tych oferowanych w innych grupach zawodowych. Na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć te osoby, które wspomagają pracę przełożonych piastujących stanowiska na najwyższych szczeblach zarządzania. I tak asystentka dyrektora/zarządu II (czyli ze stażem powyżej 2 lat) w 2011 roku zarabiała 5 583 PLN, asystentka – 3 770 PLN, sekretarka – 3 305 PLN.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na wybranych stanowiskach
w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy wydany przez Sedlak & Sedlak w 2011 rokuBardzo duże znaczenie ma branża firmy, w której pracuje asystentka czy sekretarka. Wyraźnie zarysowują się tutaj dysproporcje w wynagrodzeniach osób na tym samym stanowisku. Najniższe wynagrodzenie otrzymywały sekretarki zatrudnione w branży elektronicznej i elektrotechnicznej (2 378 PLN), jednak w branży spożywczej otrzymywały już 4 020 PLN. Mniejsze różnice, choć także znaczące, miały miejsce w przypadku recepcjonistek. Tym razem najmniejsze zarobki należały do tych zatrudnionych w branży spożywczej (2 682 PLN), ale w branży motoryzacyjnej panie otrzymywały już prawie 500 PLN więcej (3 200 PLN). Rekordowe w tym zestawieniu wynagrodzenia należą do asystentek dyrektora/zarządu II. Te zatrudnione w branży motoryzacyjnej zarabiały 6 909 PLN.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych
w wybranych branżach w 2011 roku (brutto w PLN)

stanowisko

branża

mediana

sekretarka

elektroniczna i elektrotechniczna

2 378

IT

2 887

maszynowa i metalowa

3 087

spożywcza

4 020

recepcjonistka

spożywcza

2 682

elektroniczna i elektrotechniczna

2 956

opakowania i poligrafia

3 187

motoryzacyjna

3 200

asystentka/asystent

maszynowa i metalowa

2 882

elektroniczna i elektrotechniczna

3 130

spożywcza

3 952

IT

4 068

asystentka/asystent dyrektora/zarządu I

maszynowa i metalowa

3 488

materiały budowlane i wyposażenie wnętrz

3 791

motoryzacyjna

4 071

asystentka/asystent dyrektora/zarządu II

elektroniczna i elektrotechniczna

4 180

spożywcza

5 878

motoryzacyjna

6 909

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy opublikowany przez Sedlak & Sedlak w 2011 rokuWyraźne są dysproporcje w wynagrodzeniach osób zatrudnionych w firmach o kapitale polskim i zagranicznym – z korzyścią na rzecz tych drugich. Największe odnotowano w przypadku asystentek dyrektora/zarządu. Te zatrudnione w firmach z kapitałem zagranicznym zarabiały przeciętnie 936 PLN więcej niż ich koleżanki pracujące w organizacjach z polskim kapitałem. W przypadku sekretarek różnica wynosi 762 PLN, asystentek – 583 PLN. Najmniejsze różnice dotyczą wynagrodzeń recepcjonistek. Te zatrudnione w firmach z kapitałem zagranicznym zarabiały „tylko” 390 PLN więcej niż osoby na analogicznym stanowisku w firmach z kapitałem polskim.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach o różnym kapitale
w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy opublikowany przez Sedlak & Sedlak w 2011 rokuKolejną prawidłowością w omawianej przez nas grupie jest taka, że im większa firma, tym wyższe zarobki. Najwyraźniej widać to w przypadku sekretarek. Te zatrudnione w firmach zatrudniających powyżej 1 000 osób zarabiały aż 1 672 PLN więcej niż ich koleżanki, pracujące w firmach od 201 do 1000 pracowników. Najmniejsze dysproporcje w wynagrodzeniach, biorąc pod uwagę wielkość firmy, miały miejsce w przypadku recepcjonistek.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach różnej wielkości
w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy opublikowany przez Sedlak & Sedlak w 2011 rokuPracodawcy stawiają na szkolenia


Najpopularniejszym benefitem otrzymywanym przez przedstawicieli omawianej przez nas grupy były z całą pewnością szkolenia zawodowe. Otrzymywało je 97% asystentek, 93% asystentek dyrektora/zarządu I i II, 88% sekretarek i 84% recepcjonistek. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się: dodatkowa opieka medyczna oraz ubezpieczenie NNW. Wśród najczęściej oferowanych w tej grupie zawodowej benefitów znalazły się także: zajęcia sportowo-rekreacyjne, preferencyjne pożyczki pieniężne, szkolenia językowe, telefon komórkowy, zajęcia sportowo-rekreacyjne czy bony towarowe. Dane na temat liczby otrzymujących je osób przedstawia tabela.

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe
otrzymywane przez osoby zatrudnione na wybranych stanowiskach w 2011 roku (w %)

stanowisko

benefit

% otrzymujących

asystentka/asystent dyrektora/zarządu II

szkolenia zawodowe

93

dodatkowa opieka medyczna

56

zajęcia sportowo-rekreacyjne

56

preferencyjne pożyczki pieniężne

54

szkolenia językowe

53

asystentka/asystent dyrektora/zarządu I

szkolenia zawodowe

93

ubezpieczenie NNW

61

dopłata do nauki

55

szkolenia językowe

54

bony towarowe

52

telefon komórkowy

52

asystentka/asystent

szkolenia zawodowe

97

dodatkowa opieka medyczna

76

preferencyjne pożyczki pieniężne

71

szkolenia językowe

69

ubezpieczenie NNW

65

sekretarka

szkolenia zawodowe

88

dodatkowa opieka medyczna

56

preferencyjne pożyczki pieniężne

53

zajęcia sportowo-rekreacyjne

48

ubezpieczenie NNW

48

recepcjonistka

szkolenia zawodowe

84

ubezpieczenie NNW

64

dodatkowa opieka medyczna

60

preferencyjne pożyczki pieniężne

49

bony towarowe

48

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy opublikowany przez Sedlak & Sedlak w 2011 rokuPrecz ze stereotypami


Długie nogi i obcisła spódnica to często lansowany (szczególnie w filmach) wizerunek sekretarek. Jednak poważna i szanująca się firma, znająca wagę tego stanowiska, tylko ośmieszyłaby się stawiając taki wymóg podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Odpowiedzialność tej pracy jest nie do podważenia. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w rosnących, choć wolno, wynagrodzeniach. Stąd najbardziej cenione i pożądane cechy to w tym przypadku inteligencja, profesjonalizm oraz wysoki poziom kultury osobistej. Wbrew pozorom, atrakcyjny wygląd może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Mamy do czynienia wtedy z efektem bimba (ang. „bimbo effect”). Co to oznacza? Że piękne panie muszą włożyć o wiele więcej pracy i wysiłku w udowodnianie swoich kompetencji niż te o przeciętnych walorach urody.


Bibliografia
1. D. Hamermesh, The economics of good looks: The Line of beauty, http://www.economist.com
2. XX ogólnobranżowy raport płacowy wydany przez Sedlak & Sedlak w 2011 roku
Teresa Hantz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".