Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabia pracownik branży ubezpieczeniowej?

19.05.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 1 691 osób zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej. W większości były to kobiety, które stanowiły 56% próby. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki pracowników branży ubezpieczeniowej, jednocześnie prezentując czynniki je różnicujące.
Mediana wynagrodzenia całkowitego wszystkich osób w branży ubezpieczeniowej w 2019 roku wyniosła 5 290 PLN brutto. Pensje mężczyzn były wyższe o 2 350 PLN, co przełożyło się na lukę płacową w wysokości 34,31%.

Wynagrodzenie całkowite pracowników branży ubezpieczeniowej w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Sprawdź dla jakich branż mamy dane!

dowiedz się więcej
Jakie czynniki różnicują wynagrodzenia pracowników ubezpieczeń w województwie mazowieckim?
Jak pokazują dane najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim. Warto zatem przyjrzeć się jakie czynniki różnicują ich wynagrodzenia.

Poziom zarządzania i kapitał firmy
Wynagrodzenia pracowników branży ubezpieczeniowej w województwie mazowieckim rosły na kolejnych szczeblach organizacji. Wynagrodzenia starszych specjalistów były dwukrotnie wyższe od płac pracowników szeregowych a płace w firmach z przewagą kapitału zagranicznego były wyższe niż w polskich. Różnice wahały się od 900 PLN na niższych stanowiskach do niemal 1 300 wśród starszych specjalistów.

Mediana wynagrodzenia pracowników branży ubezpieczeniowej na różnych poziomach zarządzania
w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuStaż pracy
Mediany wynagrodzeń pracowników branży ubezpieczeniowej z województwa mazowieckiego rosły wraz ze stażem pracy. Pracownicy z co najmniej 11 letnim stażem pracy zarabiali blisko dwa razy więcej od osób z rocznym stażem. Dodatkowo płace powyżej 5 000 PLN otrzymywali pracownicy już z dwuletnim stażem pracy.

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników branży ubezpieczeniowej
z różnym stażem pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".