Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile można zarobić na sprzątaniu - zarobki zamiataczy i osób wywożących śmieci

12.01.2015
Prezydent Bronisław Komorowski 18 grudnia 2014 roku podpisał nowelizację ustawy śmieciowej, która reguluje maksymalną stawkę za wywóz śmieci. Nowa stawka nie będzie mogła przekroczyć 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, według ostatniego Rocznika Statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego. Nowelizacja ustawy może negatywnie wpłynąć na dochody przedsiębiorstw zajmujących się wywozem śmieci, a to może przełożyć się na i tak niskie wynagrodzenia osób pracujących w tych firmach.


Średnie wynagrodzenie w grupie zawodów związanych z usuwaniem nieczystości i segregacją odpadów wyniosło 2 974 PLN brutto – wynika z opublikowanego w 2014 roku badania Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”. W tym samym czasie średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 3 521 PLN brutto. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie osób zajmujących się usuwaniem nieczystości było o 1 009 PLN niższe od przeciętnej płacy.

Najmniej w zestawieniu zarabiają sortowacze odpadów, ich średnie wynagrodzenie wynosi 2 292 PLN brutto, mediana czyli wartość środkowa jest jeszcze niższa i wynosi 2 112 PLN. Średnio o 22 PLN więcej zarabiają zamiatacze. Najwyżej opłacani są ładowacze nieczystości, którzy średnio zarabiają 2 974 PLN brutto, a mediana ich zarobków wynosi 2 847 PLN.

Wynagrodzenie brutto w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości
w październiku 2012 roku

średnie miesięczne wynagrodzenie w PLN

mediana wynagrodzeń w PLN

sortowacze odpadów

2 292

2 112

zamiatacze

2 314

2 186

ładowacze nieczystości

2 974

2 847

ogółem w grupie zawodów związanych
z usuwaniem nieczystości

2 512

2 343

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSW zawodach związanych z usuwaniem nieczystości najwięcej zarabia się w województwie pomorskim (2 782 PLN brutto), śląskim i podkarpackim. Najniższe średnie pensje otrzymują pracownicy ze świętokrzyskiego – wynoszą one 2 049 PLN. Różnica między województwem, w którym płaci się najmniej i tym, gdzie płaci się najwięcej wynosi 732 PLN. Generalnie wyższe średnie wynagrodzenia otrzymują mieszkańcy zachodnich województw. Jednak w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości, wyższe zarobki odnotowuje się wśród pracowników z Polski Wschodniej.

Średnie zarobki brutto w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości (PLN)

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSNajwyższą lukę płacową w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn odnotowano w zarobkach sortowaczy odpadów. Kobiety zatrudnione na tym stanowisku zarobiły średnio 2 057 PLN brutto, jest to o 447 PLN mniej niż zarobili mężczyźni. Kobiety pracujące jako ładowacze nieczystości zarobiły o 146 PLN mniej niż mężczyźni. Najmniejsza luka płacowa była wśród zarobków zamiataczy i wynosi ona średnio 47 PLN. Trzeba jednak zauważyć, że udział kobiet w ogóle zatrudnionych wynosił dla zamiataczy wynosi 20%, ładowaczy nieczystości 3%, a dla sortujących odpady 48%.

Zarobki w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości
z uwzględnieniem luki płacowej

średnie wynagrodzenie brutto w PLN

wysokość luki płacowej w PLN

zamiatacze

mężczyzna

2 324

47

kobieta

2 277

ładowacze nieczystości

mężczyzna

2 978

146

kobieta

2 832

sortowacze odpadów

mężczyzna

2 505

447

kobieta

2 057

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSPremie regulaminowe otrzymuje średnio 38% pracowników zawodów związanych z usuwaniem nieczystości. Średnia premia wyniosła 418 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe premie otrzymują zarabiający najmniej – sortowacze odpadów. Ich przeciętna premia wynosi 533 PLN ale jedynie 34% z nich je otrzymuje. Biorąc pod uwagę ładowaczy nieczystości, 46% z nich otrzymuje premie regulaminowe a średnia ich wysokość wyniosła 467 PLN. Premie regulaminowe otrzymywało 35% zamiataczy, ich średnia miesięczna premia wyniosła 345 PLN.

Miesięczne premie regulaminowe w PLN brutto w zawodach związanych
z usuwaniem nieczystości w październiku 2012 roku

średnia miesięczna premia regulaminowa (brutto w PLN)

ile procent pracowników dostaje premie

zamiatacze

345

35%

ładowacze nieczystości

467

46%

sortowacze odpadów

533

34%

ogółem

418

38%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSAnalizując zarobki w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości, można stwierdzić, że są one stosunkowo niskie. Są one niższe o 1 009 PLN od średniej krajowej z badanego okresu. Co więcej, mogą jeszcze zmniejszyć się ze względu na nowelizację ustawy śmieciowej, która ograniczy stawki za wywóz śmieci.

Ewelina Jurczak
wynagrodzenia.pl


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".