Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 4080 PLN
Analityk bankowy 6120 PLN
Architekt 5490 PLN
Kierownik projektu 5150 PLN
Automatyk 5860 PLN
Lekarz rodzinny 9580 PLN
Specjalista ds. seo 5130 PLN
Frezer CNC 4530 PLN
Country Manager 18740 PLN
Arteterapeuta 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile można zarobić na sprzątaniu - zarobki zamiataczy i osób wywożących śmieci

12.01.2015
Prezydent Bronisław Komorowski 18 grudnia 2014 roku podpisał nowelizację ustawy śmieciowej, która reguluje maksymalną stawkę za wywóz śmieci. Nowa stawka nie będzie mogła przekroczyć 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, według ostatniego Rocznika Statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego. Nowelizacja ustawy może negatywnie wpłynąć na dochody przedsiębiorstw zajmujących się wywozem śmieci, a to może przełożyć się na i tak niskie wynagrodzenia osób pracujących w tych firmach.


Średnie wynagrodzenie w grupie zawodów związanych z usuwaniem nieczystości i segregacją odpadów wyniosło 2 974 PLN brutto – wynika z opublikowanego w 2014 roku badania Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”. W tym samym czasie średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 3 521 PLN brutto. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie osób zajmujących się usuwaniem nieczystości było o 1 009 PLN niższe od przeciętnej płacy.

Najmniej w zestawieniu zarabiają sortowacze odpadów, ich średnie wynagrodzenie wynosi 2 292 PLN brutto, mediana czyli wartość środkowa jest jeszcze niższa i wynosi 2 112 PLN. Średnio o 22 PLN więcej zarabiają zamiatacze. Najwyżej opłacani są ładowacze nieczystości, którzy średnio zarabiają 2 974 PLN brutto, a mediana ich zarobków wynosi 2 847 PLN.

Wynagrodzenie brutto w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości
w październiku 2012 roku

średnie miesięczne wynagrodzenie w PLN

mediana wynagrodzeń w PLN

sortowacze odpadów

2 292

2 112

zamiatacze

2 314

2 186

ładowacze nieczystości

2 974

2 847

ogółem w grupie zawodów związanych
z usuwaniem nieczystości

2 512

2 343

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSW zawodach związanych z usuwaniem nieczystości najwięcej zarabia się w województwie pomorskim (2 782 PLN brutto), śląskim i podkarpackim. Najniższe średnie pensje otrzymują pracownicy ze świętokrzyskiego – wynoszą one 2 049 PLN. Różnica między województwem, w którym płaci się najmniej i tym, gdzie płaci się najwięcej wynosi 732 PLN. Generalnie wyższe średnie wynagrodzenia otrzymują mieszkańcy zachodnich województw. Jednak w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości, wyższe zarobki odnotowuje się wśród pracowników z Polski Wschodniej.

Średnie zarobki brutto w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości (PLN)

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSNajwyższą lukę płacową w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn odnotowano w zarobkach sortowaczy odpadów. Kobiety zatrudnione na tym stanowisku zarobiły średnio 2 057 PLN brutto, jest to o 447 PLN mniej niż zarobili mężczyźni. Kobiety pracujące jako ładowacze nieczystości zarobiły o 146 PLN mniej niż mężczyźni. Najmniejsza luka płacowa była wśród zarobków zamiataczy i wynosi ona średnio 47 PLN. Trzeba jednak zauważyć, że udział kobiet w ogóle zatrudnionych wynosił dla zamiataczy wynosi 20%, ładowaczy nieczystości 3%, a dla sortujących odpady 48%.

Zarobki w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości
z uwzględnieniem luki płacowej

średnie wynagrodzenie brutto w PLN

wysokość luki płacowej w PLN

zamiatacze

mężczyzna

2 324

47

kobieta

2 277

ładowacze nieczystości

mężczyzna

2 978

146

kobieta

2 832

sortowacze odpadów

mężczyzna

2 505

447

kobieta

2 057

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSPremie regulaminowe otrzymuje średnio 38% pracowników zawodów związanych z usuwaniem nieczystości. Średnia premia wyniosła 418 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe premie otrzymują zarabiający najmniej – sortowacze odpadów. Ich przeciętna premia wynosi 533 PLN ale jedynie 34% z nich je otrzymuje. Biorąc pod uwagę ładowaczy nieczystości, 46% z nich otrzymuje premie regulaminowe a średnia ich wysokość wyniosła 467 PLN. Premie regulaminowe otrzymywało 35% zamiataczy, ich średnia miesięczna premia wyniosła 345 PLN.

Miesięczne premie regulaminowe w PLN brutto w zawodach związanych
z usuwaniem nieczystości w październiku 2012 roku

średnia miesięczna premia regulaminowa (brutto w PLN)

ile procent pracowników dostaje premie

zamiatacze

345

35%

ładowacze nieczystości

467

46%

sortowacze odpadów

533

34%

ogółem

418

38%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSAnalizując zarobki w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości, można stwierdzić, że są one stosunkowo niskie. Są one niższe o 1 009 PLN od średniej krajowej z badanego okresu. Co więcej, mogą jeszcze zmniejszyć się ze względu na nowelizację ustawy śmieciowej, która ograniczy stawki za wywóz śmieci.

Ewelina Jurczak
wynagrodzenia.pl


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".