Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromonter 3920 PLN
Operator maszyn 4500 PLN
Webmaster 4820 PLN
Grafik komputerowy 3740 PLN
Nauczyciel 3930 PLN
Komisarz skarbowy 4750 PLN
Funkcjonariusz celny 6130 PLN
Korektor 4280 PLN
Legalizator 3750 PLN
Lutowacz 3910 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy wynagrodzenia wzrosną w 2014 roku?

30.12.2013 Sylwia Rębisz
W artykule zaprezentowano dane dotyczące prognoz zmian wynagrodzeń w 2013 i 2014 roku w Polsce. Przedstawione predykcje takich instytucji jak: Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Komisja Europejska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem. W tekście omówiono jak zmienią się nominalne i realne wynagrodzenia Polaków zgodnie z prognozami wspomnianych organizacji. Ponadto zaprezentowano dane dotyczące podwyżek płac na różnych szczeblach zarządzania pochodzące z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013. Artykuł zawiera 4 tabele, 3 wykresy i 1 schemat.
Mimo iż rok 2013 się jeszcze nie zakończył, instytucje zajmujące się komentowaniem polityki gospodarczej już prezentują podsumowania i prognozy na przyszłość. O ile według nich wzrosły płace w 2013 roku? Czy nowy 2014 rok przyniesie podwyżki wynagrodzeń?

Podsumowanie roku 2013


Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w 2013 roku przedstawione przez różne instytucje są do siebie dość zbliżone. Na najwyższy wzrost płac wskazuje Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według tych dwóch instytucji, zarobki Polaków w 2013 roku wzrosły odpowiednio o 3,2% i 3,1%. Na nieco niższy, bo 2,6%, wzrost wskazuje Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem (WSI). Według Komisji Europejskiej (KE) płace nominalne w Polsce w 2013 roku wzrosły o 2,5%, natomiast według Ministerstwa Finansów (MF) – o 2,4%.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2013 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie MF, NBP, OECD, KE i WSINa wykresie 2. przedstawiono prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń realnych w 2013 roku. Na najwyższe podwyżki płac Polaków wskazuje IBnGR. Według Instytutu wysokość zarobków w 2013 roku finalnie zwiększy się o 2,2%. MF i KE zakładają, że nasze płace wzrosną odpowiednio o: 1,6% lub 1,5%. Na najniższą – 1,2% – zmianę płac wskazuje WSI.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń realnych w Polsce w 2013 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie MF, IBnGR, KE i WSIPrognozy z 2012 vs. prognozy z 2013


W tabeli 1. zestawiono z sobą prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń opracowane przez instytucje zajmujące się komentowaniem polityki gospodarczej w 2012 i w 2013 roku. Predykcje te dotyczą zmian wysokości płac w 2013 roku.

Najwyższe różnice w zaprezentowanych prognozach zaobserwowano w predykcjach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Tworząc ekstrapolację opublikowaną w czwartym kwartale 2012 roku MF wykazało się dużym optymizmem. Założyło, że płace nominalne Polaków w 2013 roku wzrosną o 4,6%. Prognozy przedstawione w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok są zdecydowanie niższe. Zgodnie z nimi nasze płace w 2013 roku wzrosły o 2,4%, czyli o 2,2 p.p. mniej niż zakładano w 2012 roku.

Najmniejszą rozbieżność odnotowano w predykcjach OECD i NBP. Wynosiła ona odpowiednio: 0,6 p.p. i 0,8 p.p. W aktualnych prognozach instytucje te wskazują, że w 2013 roku płace Polaków wzrosną o 3,1-3,2%.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2013 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza

na 2013 rok opublikowana

w 2012 roku

prognoza

na 2013 rok opublikowana

w 2013 roku

Ministerstwo Finansów – MF

4,6

2,4

Narodowy Bank Polski – NBP

4,0

3,2

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD

3,7

3,1

Komisja Europejska – KE

3,5

2,5

Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem –  WSI

b.d.

2,6

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie MF, NBP, OECD, KE i WSIPrognozy dotyczące zmian wynagrodzeń realnych prezentowane w 2012 i 2013 roku również się od siebie różnią. Ministerstwo Finansów w 2012 roku założyło, że płace Polaków wzrosną w 2013 roku o 1,9%. W predykcji opublikowanej w 2013 roku instytucja ta przewiduje, że wzrost ten będzie o 0,3 p.p. niższy.

Optymistyczniej niż w 2012 roku na nasze wynagrodzenia patrzy IBnGR i KE. Instytucje te zakładały, że nasze płace w 2013 roku wzrosną odpowiednio o 0,9% lub 0,8%. W prognozach opublikowanych w 2013 roku informują, że zgodnie z ich obliczeniami wynagrodzenia realne wzrosną według IBnGR o 2,2%, natomiast według KE o 1,5%. Predykcje dotyczące zwiększenia się siły nabywczej płac Polaków instytucje te zwiększyły o 1,3 p.p. (IBnGR) i 0,7 p.p. (KE).

Prognozy wzrostu wynagrodzeń realnych w Polsce w 2013 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza

na 2013 rok opublikowana

w 2012 roku

prognoza

na 2013 rok opublikowana

w 2013 roku

Ministerstwo Finansów – MF

1,9

1,6

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – IBnGR

0,9

2,2

Komisja Europejska – KE

0,8

1,5

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie MF, IBnGR, KEPrognozy na 2014 rok


Prognozy prezentowane przez różne instytucje dotyczące nominalnego wzrostu wynagrodzenia Polaków w 2014 roku są do siebie dosyć zbliżone. Na najwyższe podwyżki płac wskazuje Narodowy Bank Polski. W raporcie o inflacji z listopada 2013 roku instytucja ta przewiduje, że zarobki Polaków w 2014 roku zwiększą się o 3,9%. Na nieco niższy wzrost wskazuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Podaje ona, że Polaków czekają podwyżki wynoszące 3,7%. Ministerstwo Finansów zakłada 3,5% wzrost wynagrodzeń, natomiast Komisja Europejska – 3,1%.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2014 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza

na 2014 rok

Ministerstwo Finansów – MF

3,5

Narodowy Bank Polski – NBP

3,9

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD

3,7

Komisja Europejska – KE

3,1

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie MF, NBP, OECD i KENa schemacie 1. przedstawiono prognozy analityków ankietowanych przez NBP. Według nich mediana wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku wyniesie 3,5%. Najbardziej pesymistyczne predykcje zakładają, że podwyżki płac nie przekroczą 2,5%, natomiast, te najbardziej optymistyczne, że wynagrodzenia Polaków wzrosną o 4,1%.

Prognozy analityków ankietowanych przez NBP na temat
wzrostu wynagrodzeń nominalnych w 2014 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów.
Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda z września 2013 r.O ile wzrosną wynagrodzenia realne? Największym optymizmem wykazuje się Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Według jego analityków płace realne Polaków wzrosną o 2,6%. Natomiast Ministerstwo Finansów i Komisja Europejska wskazują, że wynagrodzenia realne zwiększą się o 1,0-1,1%.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń realnych w Polsce w 2014 roku (dane w %)

nazwa instytucji

prognoza

na 2014 rok

Ministerstwo Finansów – MF

1,1

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – IBnGR

2,6

Komisja Europejska – KE

1,0

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie MF, IBnGR, i KEJak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013 planowane podwyżki w okresie maj 2013 – kwiecień 2014 wyniosą średnio 3,7%. Pamiętać należy, że dane te dotyczą przedsiębiorstw biorących udział w badaniu i zakładających zwiększenie wynagrodzeń. Najwyższe podwyżki otrzymają pracownicy fizyczni i specjaliści. Mediana wzrostu ich płac wyniesie 4,0%. O 0,2 p.p. mniej wzrosną wynagrodzenia pracowników wsparcie i kadry zarządzającej. Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013 najniższe podwyżki otrzymają osoby zasiadające w zarządzie przedsiębiorstwa oraz władze firmy. Mediana wzrostu ich płac wyniesie 3,0%. Należy zaznaczyć, że aż 32% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, w ogóle nie planowała wprowadzać jakichkolwiek podwyżek płac we wskazanym okresie.

Planowane podwyżki wynagrodzeń na poszczególnych
szczeblach zarządzania w okresie maj 2013 – kwiecień 2014

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013

Sylwia Rębisz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".