Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Makijażystka 2359 PLN
Pomocnik ciastkarza 2308 PLN
Recepcjonista 2600 PLN
Media planner 5165 PLN
Facility manager 5495 PLN
Florysta 2198 PLN
Optometrysta 4451 PLN
Tax Analyst 6220 PLN
Operations Manager 10000 PLN
Dyrektor projektu 13250 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy wiemy ile tak naprawdę zarabiamy?

23.06.2020 Karolina Jurczak
Wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Przedsiębiorczy Polacy na temat naszej wiedzy o wynagrodzeniach całkowitych nie są optymistyczne. Tylko co piąty ankietowany wiedział, że do pensji w wysokości 3 000 PLN pracodawca musi dołożyć około 2 000 PLN na różnego rodzaju podatki i składki.
Fundacja Przedsiębiorczy Polacy we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat przeprowadziły w dniach 25-27 kwietnia 2020 roku sondaż, który miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu Polacy znają wysokość dodatkowych kosztów ich zatrudnienia. W sondażu wzięło udział 1 000 pracowników zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów.
W pierwszym pytaniu poproszono respondentów o oszacowanie kwoty, jaką musi wydać pracodawca, aby wypłacić pracownikowi „na rękę” 3 000 PLN. Zapytano więc o to, ile wynoszą koszty pracodawcy, po dodaniu do otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia sumy obowiązkowych podatków i składek, które odprowadza pracodawca.
Jak informuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat: „Prawie czterech na pięciu Polaków zaniża sumę obciążeń związanych z ich wynagrodzeniami, które muszą ponosić pracodawcy. Niemal co drugi Polak (49,2% wskazań) oszacował, że wypłata 3 000 PLN „na rękę”, kosztuje dodatkowo pracodawcę w około 1 000 PLN, co daje w sumie około 4 000 PLN. Prawie co trzeci pracujący (29,7%) określił kwotę przeznaczaną na zatrudnienie pracownika na nie przekraczającą 4 500 PLN. Jedynie co piąty pracownik (21,1%) zdaje sobie sprawę, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o około 2 000 PLN, przeznaczane na obowiązkowe składki. Pracodawca bowiem przeznacza na pensję w wysokości 3 000 PLN w sumie aż 5 000 PLN.
Mimo to czterech na pięciu Polaków uważa, że wie, ile pracodawca odprowadza w formie podatków i składek. 61,1% uczestników sondażu stwierdziło, że orientuje się mniej więcej, jaka to kwota, zaś 18,3% - że wie dokładnie.

Płaca minimalna
13,8% pracujących Polaków uważa, że pracodawca, który zatrudnia pracownika na umowie za najniższą krajową wynoszącą 2 600 PLN brutto nie musi już ponosić żadnych dodatkowych wydatków. 16,9% nie wie czy pracodawca odprowadza przy takiej kwocie jakieś podatki i składki. 69,3% wie, że nawet najniższa krajowa pensja wymaga od pracodawcy wyższej kwoty niż ta, którą wypłaca pracownikowi.

81,6% Polaków wie, że obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna w wysokości 2 600 PLN brutto wcale nie oznacza, iż pracownik otrzyma „na rękę” właśnie taką sumę. 13,4% uważa, że co najmniej tyle otrzyma jako miesięczną pensję, zaś 5,0% pytanych przyznało, że nie wie.

Co pomniejsza nasze wypłaty?
Zapytani o to, co pomniejsza wypłatę, Polacy wskazują przede wszystkim na podatek dochodowy (82,7%), a także na składki ubezpieczenia społecznego (81,1%). 31,3% uważa natomiast, że kwota wynagrodzenia „na rękę” jest pomniejszana o koszty pracodawcy.

Kwota wolna od podatku
Okazuje się, że Polacy nie wiedzą również, w jaki sposób określana jest w Polsce kwota zwolniona z podatku dochodowego. Zdaniem 27,4% Polaków wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego pozostaje od lat niezmieniona. 22,5% pytanych uważa, że kwota zwolniona z podatku jest co roku zwiększana proporcjonalnie do płacy minimalnej. 11,6% sądzi, że jest co roku zwiększana proporcjonalnie do inflacji. Z kolei 15,5% uznało, że jest co roku zmieniana w zależności od średniego wynagrodzenia w gospodarce. Tylko 23,0% respondentów wiedziało, iż kwota wolna jest obecnie ustalana ustawowo i w ciągu dwóch lat wzrosła. Co ciekawe, niezależnie od wiedzy na ten temat, aż trzy czwarte Polaków uważa, że wysokość dochodu zwolnionego z podatku powinna być wyższa niż dotychczas.


Bibliografia
1. https://spidersweb.pl/bizblog/fundacja-przedsiebiorczy-polacy-sondaz/?fbclid=IwAR0_Q269nS1U0GEo4F_IsKHrZmpMsEsICnRI3j3b_5iKiDRdoYwiGfgomOw
Karolina Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]