Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy byliśmy zadowoleni
ze swojego wynagrodzenia w 2023 roku?

05.02.2024 Maria Hajec
W 2023 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 7 144 brutto i była wyższa o 887 PLN niż w roku ubiegłym. Jak postrzegaliśmy otrzymywane przez nas wynagrodzenie całkowite?
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2023 roku pokazały, że większość respondentów była niezadowolona ze swojego wynagrodzenia całkowitego (63%). Równocześnie aż 77% badanych było zadowolonych z pracy. Ta ciekawa zależność znajduje również potwierdzenie w międzynarodowych badaniach. Okazuje się, że krajach rozwiniętych większość pracowników jest zadowolona z pracy i niezadowolona z wynagrodzenia.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego i pracy w 2023 roku (w procentach)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


A jak to wygląda wśród osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń poczucie satysfakcji z wynagrodzenia i pracy rośnie wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble kariery. W 2023 roku jedynie 29% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. Wśród brygadzistów i specjalistów było to już odpowiednio 35% i 36%. Największy udział zadowolonych odnotowano wśród dyrektorów. W tej grupie pracowników nieco ponad połowa zadeklarowała, że jest usatysfakcjonowana z otrzymywanej pensji. Podobne zależności można było zauważyć w przypadku zadowolenia z pracy. Wśród pracowników szeregowych 69% osób było zadowolonych z pracy, a wśród dyrektorów aż 86%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego i pracy przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Warto jednak zastanowić się czy poczucie satysfakcji z wynagrodzenia rzeczywiście zależało od samego szczebla zatrudnienia czy może od powiązanej z nim wysokości otrzymywanych wynagrodzeń. Okazuje się, że w grupie osób zarabiających od 4 001 do 5 000 PLN zaledwie 17% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Przejście do wyższej grupy dochodowej wiąże się ze wzrostem satysfakcji. Przykładowo wśród osób zarabiających w przedziale od 8 001 do 9 000 odsetek usatysfakcjonowanych wynosił już znacznie więcej, bo aż 42%. Z kolei wśród osób które zarabiały najwięcej (tj. powyżej 20 000 PLN) odsetek zadowolonych z wynagrodzenia osiągnął poziom 69%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego przez osoby z różnych grup dochodowych (w procentach)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".