Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Brygadzistka 3847 PLN
Grafik komputerowy 3636 PLN
Kierownik apteki 6828 PLN
Pracownik kuchni 2308 PLN
Dozorca 2118 PLN
Kierownik produkcji 7081 PLN
Urbanista 3593 PLN
Rewident 4451 PLN
Operator suwnicowy 3100 PLN
Zwrotniczy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czego oczekują firmy od dostawcy PPK? - podsumowanie ankiety

15.04.2019 Monika Czepiel
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie badania potrzeb pracodawców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z ESALIENS TFI SA w formie ankiety w dniach 18.12.2018 – 28.01.2019. Celem badania było poznanie opinii pracodawców na temat PPK oraz ich oczekiwań względem instytucji finansowej.
Wybór dostawcy PPK
Kluczową decyzją pracodawcy będzie wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK. Zgodnie z ustawą, podmiotami, które mogą oferować PPK są:
  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI),

  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE),

  • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE),

  • Zakłady Ubezpieczeń.
Instytucje te muszą posiadać odpowiedni kapitał zakładowy, fundusze zdefiniowanej daty w swojej ofercie oraz odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu funduszami.
Wyniki badania pokazują, że ponad połowa pracodawców uważa, że najlepszym partnerem do prowadzenia PPK będzie TFI. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie TFI specjalizują się w obsłudze programów emerytalnych.
Wybór instytucji finansowej to duża odpowiedzialność ciążąca na pracodawcach. Prawie połowa z nich zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców (np. kancelarii brokerskiej, kancelarii prawnej, firmy konsultingowej wyspecjalizowanej w segmencie doradztwa emerytalnego).


Zapytaliśmy uczestników badania co będzie decydowało o wyborze dostawcy PPK. Jednym z ważniejszych kryteriów będzie doświadczenie w zarządzaniu planami emerytalnymi u pracodawców. Istotnym elementem będzie również wsparcie dla działu HR, w tym dostarczanie dedykowanych informacji dla pracowników (np. materiałów edukacyjnych na temat PPK).


Z badania wynika, że pracodawcom będzie zależeć na minimalizacji obowiązków. Dlatego też będą zwracać uwagę na kompleksowość oferty – tak, aby jak najmniej angażować własne zasoby. Obsługa zdalna, serwis, rozwiązania informatyczne, pomoc we wdrożeniu to elementy, które wg uczestników badania mogłyby zadecydować o wyborze dostawcy PPK. Łatwość w obsłudze PPK dla pracodawcy będzie ważnym kryterium w procesie wyboru instytucji finansowej.
Na te potrzeby odpowiada propozycja ESALIENS TFI SA, jednej z wiodących firm w zakresie prywatnych emerytur. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Komunikacja z pracownikami
Wiele organizacji zadaje sobie pytanie jak zakomunikować pracownikom wdrożenie PPK, jak wyjaśnić w prosty sposób działanie programu i korzyści z uczestnictwa.


Instytucje finansowe, które będą oferować ten produkt mają szczegółową wiedzę na temat PPK, funduszy, a także systemu emerytalnego - warto więc skorzystać z ich pomocy.
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w przygotowaniu skutecznej kampanii informacyjnej zapraszamy do kontaktu z doradcami pracodawców ds. programów emerytalnych w ESALIENS TFI SA. Firma ta wprowadziła wysokie standardy obsługi klienta, do których należą między innymi spotkania z pracownikami, udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania, czy opracowanie i logistyka materiałów informacyjnych.
Wdrożenie PPK to tylko początek. Istotne będzie również wsparcie, jakie w przyszłości będzie oferował dostawca PPK. Pracodawcy oczekują od instytucji finansowej m.in. doradztwa, szkoleń i warsztatów.

PPK jako benefit
Z badania wynika, że pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny. Zwracają również uwagę na to, że skoro PPK jest obowiązkowe praktycznie dla wszystkich, to nie będzie elementem wyróżniającym danego pracodawcę. Z drugiej strony pojawiają się również opinie, że w przyszłości, gdy świadomość wśród pracowników będzie większa, to PPK może stać się kartą przetargową.


Niewielka grupa pracodawców dostrzega możliwość traktowania dodatkowych wpłat na PPK jako benefitu dla pracowników, co może być wykorzystane jako element wizerunku, zwiększający atrakcyjność danej firmy. Część pracodawców w pierwszym roku funkcjonowania programu nie planuje podwyższać składki, ale bierze to pod uwagę w kolejnych latach.


Podsumowanie wyników ankiety można pobrać tutaj.

Informacja o badaniu: Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18.12.2018 – 28.01.2019. W badaniu wzięły udział 393 osoby z całej Polski (przedstawiciele działów HR, kadra menadżerska, dyrektorzy finansowi). Najliczniejszą grupę (41%) stanowiły osoby zatrudnione w dużych firmach (powyżej 500 osób). 23% ankietowanych pracuje w firmach zatrudniających od 250 do 500 osób, 25% badanych pracuje w firmach zatrudniających od 50 do 249 osób.

Monika Czepiel

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]