Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 7770 PLN
Laborant chemiczny 4940 PLN
Manager produktu 5960 PLN
Opiekun dziecka 4090 PLN
Frezer drewna 5810 PLN
Inżynier sieci IT 6500 PLN
Kierownik obiektu 8500 PLN
Tokarz 5510 PLN
Specjalista ds. seo 6880 PLN
Asystent prawny 5170 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Benefity dyrektorów i członków zarządu

02.06.2014 Michał Pulanecki
Kadra zarządzająca była grupą, która najczęściej otrzymywała różnego rodzaju świadczenia dodatkowe. Ogromna większość dyrektorów i członków zarządu dysponowała służbowym telefonem i komputerem. Połowa z nich miała przyznany pakiet prywatnej opieki medycznej. Jeszcze więcej (57%) posiadało samochód służbowy, a około jednej trzeciej ryczałt na paliwo – byli jedyną grupą, która często otrzymywała te benefity. Ważnym wnioskiem jest też wyraźna tendencja częstszego przyznawania benefitów w firmach prywatnych niż państwowych i w firmach z kapitałem zagranicznym niż z polskim. Artykuł zawiera 1 schemat, 4 wykresy i 1 tabelę.
Więcej niż połowa dyrektorów i członków zarządu jeździ służbowym samochodem. Z kolei jedna trzecia otrzymuje zwrot kosztów korzystania z auta prywatnego. Te dwa benefity przyznawane są zaledwie 2-3% pracowników szeregowych – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Rodzaj benefitów, tej części wynagrodzenia pracownika, która jest dodatkiem do płacy finansowej, zależy w największym stopniu od pozycji zatrudnionego w firmie. Jak wynika z raportu „Polityka świadczeń dodatkowych 2013”, przygotowanego przez Sedlak & Sedlak, przedsiębiorcy wskazywali szczebel zarządzania oraz stanowisko jako czynniki, które zdecydowanie najczęściej powodowały zróżnicowanie przyznawania świadczeń dodatkowych.

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze benefity na różnych szczeblach zarządzania:

Benefity na różnych szczeblach zawodowych

Schemat

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakAwans na dyrektora lub objęcie funkcji w zarządzie powoduje – jak widać – największy skok w otrzymywanych od firmy benefitach.

Karnet na basen i opieka medyczna


Dla pracowników szeregowych najczęstszymi benefitami są opłacone przez firmę zajęcia sportowo-rekreacyjne i prywatna opieka medyczna. Częstym benefitem na wszystkich szczeblach zarządzania są też narzędzia pracy: telefon służbowy i komputer przenośny. Telefon komórkowy firmy przydzielają już co dziesiątemu pracownikowi szeregowemu. Z firmowego laptopa korzysta, co prawda, 6 procent pracowników najniższego szczebla, otrzymuje go już co czwarty specjalista. Takie świadczenia nie mają już dużej wartości prestiżowej. Wobec powszechnej dostępności telefonów komórkowych konieczność noszenia drugiego, służbowego aparatu, i związana z tym stała dyspozycyjność, może być przez część zatrudnionych uznana wręcz nie za korzyść, a za obciążenie.

Połowa osób na najwyższych szczeblach zarządzania otrzymywała dostęp do prywatnej opieki medycznej, 87% dysponowało służbowym telefonem, a 79% komputerem. Aż 57% miało samochód służbowy, a 32% przysługiwał ryczałt na paliwo. Dyrektorzy i członkowie zarządu nie otrzymywali natomiast szczególnie często kart czy karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne – odsetek osób, które je dostawały był zbliżony do tego na niższych szczeblach. Można uznać, że tego rodzaju świadczenia zależą raczej od polityki wynagrodzeń w firmie – jeśli są w niej uwzględnione, dostaje je większość zatrudnionych. Nie są jednak szczególnie atrakcyjne dla dobrze zarabiającej kadry zarządzającej, dlatego raczej nie wprowadza się ich specjalnie dla pracowników tego szczebla.

Benefity w firmach polskich i zagranicznych, prywatnych i państwowych


Na kolejnym wykresie pokazano, jakie benefity otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządu w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego. Każdy rodzaj benefitu był częściej przyznawany przez firmy zagraniczne. Różnica ta była niewielka (kilka procent) w przypadku telefonów i komputerów służbowych, a wyraźna w przypadku pozostałych świadczeń, jak samochód służbowy czy ryczałt na paliwo. Pakiet prywatnej opieki medycznej był przyznawany ponad dwukrotnie częściej w firmach z kapitałem zagranicznym. Podobnie rzecz się miała z karnetami na zajęcia sportowo-rekreacyjne i ubezpieczeniem na życie/NNW.

Benefity dyrektorów i członków zarządu w firmach polskich i zagranicznych

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakW firmach z sektora prywatnego benefity stosowane są częściej niż w państwowych. Największą różnicę odnotowano w wypadku samochodów służbowych (przyznawało je kadrze zarządzającej 61% prywatnych firm wobec 25% państwowych) i prywatnej opieki medycznej (53% prywatnych firm i 22% państwowych).

Benefity dyrektorów i członków zarządu w firmach prywatnych i państwowych

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakSamochody służbowe


Dyrektorzy i członkowie zarządu w większości (57%) otrzymywali od pracodawców samochody służbowe. Dwoma najczęściej przyznawanymi modelami były Ford Mondeo i Skoda Octavia. Poniższa tabela prezentuje 10 modeli samochodów, które dyrektorzy i członkowie zarządu najczęściej otrzymali jako samochód służbowy:

Najczęściej występujące modele samochodów służbowych

model samochodu

częstotliwość występowania

Ford Mondeo

10,4%

Skoda Octavia

10,2%

Opel Insignia

8,6%

Volkswagen Passat

7,8%

Toyota Avensis

6,9%

Skoda Superb

5,3%

Opel Astra

4,2%

Ford Focus

3,6%

Toyota Corolla

2,1%

Renault Laguna

1,7%

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakZ kolei na poniższym wykresie widać, z jakich roczników pochodziły samochody (badanie było robione w 2013 roku):

Z jakich roczników pochodziły samochody służbowe

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakJak widać, znaczna większość samochodów pochodziła maksymalnie z 2010 roku, więc była co najwyżej czteroletnia.

Różne benefity


Wśród pozostałych benefitów warto wspomnieć o szkoleniach wybieranych według własnego uznania (23% dyrektorów i członków zarządu), dofinansowaniu nauki (18%) oraz możliwości pracy zdalnej (16%). Udział pozostałych świadczeń nie przekraczał 10%.

Mniej popularne benefity dyrektorów i członków zarządu

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak

Michał Pulanecki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".