Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Benefity dyrektorów i członków zarządu

02.06.2014 Michał Pulanecki
Kadra zarządzająca była grupą, która najczęściej otrzymywała różnego rodzaju świadczenia dodatkowe. Ogromna większość dyrektorów i członków zarządu dysponowała służbowym telefonem i komputerem. Połowa z nich miała przyznany pakiet prywatnej opieki medycznej. Jeszcze więcej (57%) posiadało samochód służbowy, a około jednej trzeciej ryczałt na paliwo – byli jedyną grupą, która często otrzymywała te benefity. Ważnym wnioskiem jest też wyraźna tendencja częstszego przyznawania benefitów w firmach prywatnych niż państwowych i w firmach z kapitałem zagranicznym niż z polskim. Artykuł zawiera 1 schemat, 4 wykresy i 1 tabelę.
Więcej niż połowa dyrektorów i członków zarządu jeździ służbowym samochodem. Z kolei jedna trzecia otrzymuje zwrot kosztów korzystania z auta prywatnego. Te dwa benefity przyznawane są zaledwie 2-3% pracowników szeregowych – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Rodzaj benefitów, tej części wynagrodzenia pracownika, która jest dodatkiem do płacy finansowej, zależy w największym stopniu od pozycji zatrudnionego w firmie. Jak wynika z raportu „Polityka świadczeń dodatkowych 2013”, przygotowanego przez Sedlak & Sedlak, przedsiębiorcy wskazywali szczebel zarządzania oraz stanowisko jako czynniki, które zdecydowanie najczęściej powodowały zróżnicowanie przyznawania świadczeń dodatkowych.

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze benefity na różnych szczeblach zarządzania:

Benefity na różnych szczeblach zawodowych

Schemat

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakAwans na dyrektora lub objęcie funkcji w zarządzie powoduje – jak widać – największy skok w otrzymywanych od firmy benefitach.

Karnet na basen i opieka medyczna


Dla pracowników szeregowych najczęstszymi benefitami są opłacone przez firmę zajęcia sportowo-rekreacyjne i prywatna opieka medyczna. Częstym benefitem na wszystkich szczeblach zarządzania są też narzędzia pracy: telefon służbowy i komputer przenośny. Telefon komórkowy firmy przydzielają już co dziesiątemu pracownikowi szeregowemu. Z firmowego laptopa korzysta, co prawda, 6 procent pracowników najniższego szczebla, otrzymuje go już co czwarty specjalista. Takie świadczenia nie mają już dużej wartości prestiżowej. Wobec powszechnej dostępności telefonów komórkowych konieczność noszenia drugiego, służbowego aparatu, i związana z tym stała dyspozycyjność, może być przez część zatrudnionych uznana wręcz nie za korzyść, a za obciążenie.

Połowa osób na najwyższych szczeblach zarządzania otrzymywała dostęp do prywatnej opieki medycznej, 87% dysponowało służbowym telefonem, a 79% komputerem. Aż 57% miało samochód służbowy, a 32% przysługiwał ryczałt na paliwo. Dyrektorzy i członkowie zarządu nie otrzymywali natomiast szczególnie często kart czy karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne – odsetek osób, które je dostawały był zbliżony do tego na niższych szczeblach. Można uznać, że tego rodzaju świadczenia zależą raczej od polityki wynagrodzeń w firmie – jeśli są w niej uwzględnione, dostaje je większość zatrudnionych. Nie są jednak szczególnie atrakcyjne dla dobrze zarabiającej kadry zarządzającej, dlatego raczej nie wprowadza się ich specjalnie dla pracowników tego szczebla.

Benefity w firmach polskich i zagranicznych, prywatnych i państwowych


Na kolejnym wykresie pokazano, jakie benefity otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządu w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego. Każdy rodzaj benefitu był częściej przyznawany przez firmy zagraniczne. Różnica ta była niewielka (kilka procent) w przypadku telefonów i komputerów służbowych, a wyraźna w przypadku pozostałych świadczeń, jak samochód służbowy czy ryczałt na paliwo. Pakiet prywatnej opieki medycznej był przyznawany ponad dwukrotnie częściej w firmach z kapitałem zagranicznym. Podobnie rzecz się miała z karnetami na zajęcia sportowo-rekreacyjne i ubezpieczeniem na życie/NNW.

Benefity dyrektorów i członków zarządu w firmach polskich i zagranicznych

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakW firmach z sektora prywatnego benefity stosowane są częściej niż w państwowych. Największą różnicę odnotowano w wypadku samochodów służbowych (przyznawało je kadrze zarządzającej 61% prywatnych firm wobec 25% państwowych) i prywatnej opieki medycznej (53% prywatnych firm i 22% państwowych).

Benefity dyrektorów i członków zarządu w firmach prywatnych i państwowych

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakSamochody służbowe


Dyrektorzy i członkowie zarządu w większości (57%) otrzymywali od pracodawców samochody służbowe. Dwoma najczęściej przyznawanymi modelami były Ford Mondeo i Skoda Octavia. Poniższa tabela prezentuje 10 modeli samochodów, które dyrektorzy i członkowie zarządu najczęściej otrzymali jako samochód służbowy:

Najczęściej występujące modele samochodów służbowych

model samochodu

częstotliwość występowania

Ford Mondeo

10,4%

Skoda Octavia

10,2%

Opel Insignia

8,6%

Volkswagen Passat

7,8%

Toyota Avensis

6,9%

Skoda Superb

5,3%

Opel Astra

4,2%

Ford Focus

3,6%

Toyota Corolla

2,1%

Renault Laguna

1,7%

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakZ kolei na poniższym wykresie widać, z jakich roczników pochodziły samochody (badanie było robione w 2013 roku):

Z jakich roczników pochodziły samochody służbowe

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & SedlakJak widać, znaczna większość samochodów pochodziła maksymalnie z 2010 roku, więc była co najwyżej czteroletnia.

Różne benefity


Wśród pozostałych benefitów warto wspomnieć o szkoleniach wybieranych według własnego uznania (23% dyrektorów i członków zarządu), dofinansowaniu nauki (18%) oraz możliwości pracy zdalnej (16%). Udział pozostałych świadczeń nie przekraczał 10%.

Mniej popularne benefity dyrektorów i członków zarządu

Wykres

Opracowanie na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak

Michał Pulanecki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".