Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 6760 PLN
Dyrektor marketingu 17920 PLN
Product manager 5960 PLN
Agent celny 6410 PLN
Odlewnik 4910 PLN
Programista Java 7480 PLN
Projektant odzieży 7190 PLN
Elektryk samochodowy 7000 PLN
Operator CNC 6520 PLN
Asystent muzealny 4270 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników branży budowlanej w 2013 roku

12.05.2014 Kinga Tapa
Artykuł podsumowuje najważniejsze informacje na temat wynagrodzeń w branży budowlanej w 2013 roku. Mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. W tej gałęzi gospodarki najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 5 027 PLN, natomiast najniżej opłacani byli pracownicy na Podkarpaciu – 3 345 PLN. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w wielkich przedsiębiorstwach wyniosła 5 500 PLN. W firmach zatrudniających do 10 pracowników było to 3 000 PLN. Zarobki specjalistów wyniosły 3 800 PLN. Natomiast pensja pracowników szeregowych była o 34% niższa. W branży budowlanej najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy posiadający 11-15 lat stażu pracy. Było to 5 000 PLN. Artykuł zawiera 3 tabele i 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia pracowników branży budowlanej


Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w 2013 roku w branży budowlanej wyniosła 4 000 PLN. Co czwarta osoba pracująca w tej branży zarabiała poniżej 2 844 PLN. Jednocześnie 25% osób otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 6 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w branży budowlanej
w 2013 roku (w PLN)

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

7 771

2 844

4 000

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników branży budowlanej w różnych województwach


Najwyższe wynagrodzenia w branży budowlanej otrzymywały osoby pracujące
w województwie mazowieckim - 5 027 PLN. Zarobki na Mazowszu były o 25% wyższe od mediany wynagrodzeń dla całej branży budowlanej. Wyższe wynagrodzenia otrzymywali także pracownicy w województwie dolnośląskim – 4 500 PLN oraz w województwie pomorskim - 4 380 PLN. Najmniej zarabiały osoby pracujące w województwie podkarpackim (3 345 PLN) oraz podlaskim (3 421 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto w województwach w branży budowlanej
w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników budownictwa w firmach o różnej wielkości


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe pensje otrzymywały osoby zatrudnione w wielkich przedsiębiorstwach. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 5 500 PLN. Zarobki osób pracujących w dużych firmach były o 10% niższe od zarobków w wielkich firmach. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 osób. Mediana wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 3 000 PLN, co stanowiło 54% pensji jaką otrzymywali pracownicy wielkich firm.

Wynagrodzenia całkowite brutto w firmach o różnej wielkości
w branży budowlanej w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników na różnych szczeblach zatrudnienia


Mediana wynagrodzeń dyrektorów oraz osób zasiadających w zarządzie w branży budowlanej wyniosła 11 300 PLN. Płaca kierowników, którzy zarządzali zespołem powyżej 10 osób wyniosła 6 000 PLN. O 500 PLN mniej zarabiali kierownicy zespołu liczącego mniej niż 10 osób. Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 2 800 PLN. Dodatkowe dane o wynagrodzeniach na wybranych szczeblach zatrudnienia znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych szczeblach zatrudnienia
w branży budowlanej w 2013 roku (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy
(stanowiska wykonawcze)

1 788

2 000

2 500

3 400

młodszy specjalista

431

2 500

3 100

4 038

specjalista

1 925

2 995

3 800

5 000

starszy specjalista

922

3 500

4 900

7 000

kierownik małego zespołu
(2-10 osób)

1 302

3 800

5 500

8 000

kierownik zespołu
(powyżej 10 osób)

911

4 451

6 000

9 000

dyrektor/zarząd

492

7 124

11 300

18 565

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników z różnym stażem pracy


W branży budowlanej najwyżej opłacani byli pracownicy posiadający 11-15 lat doświadczenia zawodowego. Pensję o 500 PLN niższą otrzymywały osoby z najdłuższym stażem pracy – powyżej 15 lat. Zarobki osób rozpoczynających pracę w branży budowlanej wyniosły 2 500 PLN i były dwukrotnie niższe od pensji, jaką otrzymywali pracownicy mający 11-15 lat stażu pracy. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników z różnym stażem pracy
w branży budowlanej w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników z różnym wykształceniem


Wynagrodzenie pracowników branży budowlanej było tym wyższe, im wyższe wykształcenie osoby te posiadały. Zdecydowanie najwyżej opłacani byli pracownicy z wykształceniem wyższym magisterskim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN. Pensja osób z wykształceniem wyższym zawodowym była o 20% niższa od najlepiej zarabiających pracowników, natomiast pracowników z wykształceniem niepełnym wyższym o 30% niższa od osób mających wynagrodzenia wyższe magisterskie.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem w branży budowlanej
w 2013 roku (w PLN)

poziom wykształcenia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

podstawowe i gimnazjalne

105

2 000

2 580

4 000

średnie

2 034

2 200

3 000

4 300

niepełne wyższe

239

2 500

3 500

5 250

wyższe zawodowe

904

2 900

3 994

5 800

wyższe magisterskie

4 489

3 500

5 000

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:


wynagrodzenie całkowite–miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana– wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl– wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl– wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kinga Tapa
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".