Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier serwisu 6070 PLN
Dekorator wnętrz 3510 PLN
Developer PHP 6630 PLN
Projektant mody 5770 PLN
UI/UX Designer 4840 PLN
Podreferendarz 4060 PLN
Pomocnik drukarza 3500 PLN
Dyrektor biura 10270 PLN
Masarz 3650 PLN
Kierownik biura 5620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”

16.09.2013 Adam Wrona
Artykuł jest podsumowaniem Raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak we wrześniu 2013 roku. W artykule przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń kierowników ogółem. Opisano również strukturę raportu i przedstawiono przykładowe dane w nim zawarte. Czytelnik dowie się z tekstu, które kierownicze stanowiska były opłacane najwyżej i najniżej w 2012 roku. Przedstawiono przykładowe analizy dla jednego ze stanowisk kierowniczych wraz z przysługującymi świadczeniami dodatkowymi. Podsumowanie zawiera 4 wykresy i 6 tabel.
Artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak we wrześniu 2013 roku. Raport powstał w oparciu o dane zebrane w X Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, w którym wzięło udział ponad 107 000 osób.

Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych stanowiły 21% wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2012 roku. Zespołami małymi – liczącymi od 2 do 10 osób – kierowało 14% respondentów. Pozostali kierownicy (7%) zarządzali zespołami większymi – ponad 10-osobowymi.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2012 roku
pracujący na różnych szczeblach zatrudnienia

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Część I raportu – analizy ogólne


Do analiz ogólnych przedstawionych w raporcie wykorzystano dane dotyczące wynagrodzeń 23 029 kierowników. Mediana płacy całkowitej w tej grupie wyniosła 6 000 PLN brutto. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitym wyniósł 1 000 PLN (17%). Płace osób zarządzających małymi zespołami (2-10 osób) były niższe niż kierowników zespołów większych. Szczegółowe dane przedstawione zostały w tabeli 1. Warto zauważyć, że w obu grupach przeciętna wysokość premii była podobna (12% dla kierowników małych zespołów i 13% dla kierowników zespołów większych).

Wynagrodzenie podstawowe i całkowite kierowników w 2012 roku

 


wynagrodzenie

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

kierownicy ogółem

całkowite

23 029

2 730

3 900

6 000

9 300

15 000

8 154

podstawowe

23 029

2 450

3 500

5 000

7 500

10 600

5 992

kierownicy małych zespołów (2-10 osób)

całkowite

15 619

2 550

3 640

5 700

9 000

14 500

7 771

podstawowe

15 619

2 300

3 300

5 000

7 480

10 100

5 800

kierownicy dużych zespołów (powyżej 10 osób)

całkowite

7 410

3 000

4 300

6 200

10 000

16 200

8 961

podstawowe

7 410

2 775

3 700

5 400

8 000

11 200

6 397

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wśród kierowników, których wynagrodzenia były niższe od mediany, najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które zarabiały od 3 000 do 3 999 PLN oraz od 4 000 do 4 999 PLN. Liczyła ona łącznie 26% wszystkich respondentów. Z kolei pośród osób z płacami wyższymi od mediany najliczniejszą zbiorowością byli kierownicy zarabiający od 10 000 do 14 999 PLN (12% respondentów). Szczegółowy rozkład wynagrodzeń osób pracujących na stanowiskach kierowniczych został przedstawiony na wykresie 2.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących na szczeblu kierowniczym w 2012 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Przykładowe analizy


Analizy ogólne zawierają dane zagregowane dla wszystkich kierowników podzielone według następujących kryteriów:
 • wielkość firmy, pochodzenie kapitału,
 • wielkość miejscowości, województwo oraz miasto wojewódzkie,
 • dział oraz branża,
 • wiek, wykształcenie oraz staż pracy.


Przykładowe analizy - wynagrodzenie kierowników w różnych działach* (w PLN)

dział

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

IT

1 993

4 100

6 000

9 000

13 000

20 000

11 180

finanse, księgowość, audyt

2 017

3 500

4 900

7 000

10 500

17 000

9 263

jakość

439

3 055

4 200

6 000

8 900

13 500

7 569

BHP i ochrona środowiska

118

2 600

3 600

5 500

10 100

16 200

8 145

logistyka i zakupy

1 945

2 600

3 600

5 400

8 500

14 000

7 323

administracyjny, biuro zarządu

2 143

2 450

3 200

4 500

6 550

10 600

6 040

magazyn

56

2 150

2 615

3 550

4 850

6 700

4 285

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013
* w tabeli przedstawiono dane dla 7 z 19 działów zaprezentowanych w raporcieCzęść II raportu – analizy dla stanowisk


W części II raportu przedstawione zostały szczegółowe analizy wynagrodzeń dla 41 stanowisk kierowniczych. Dane wykorzystane w tej części pochodzą 19 817 kierowników pracujących w sektorze prywatnym.

Najwyżej i najniżej opłacani kierownicy


Liderami wśród kierowników, pod względem wysokości wynagrodzeń, w 2012 roku byli zdecydowanie kierownicy marki (Brand Managers). Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 11 500 PLN miesięcznie brutto. Kierownicy działów IT zarabiali przeciętnie 10 000 PLN. Podium zamykają kierownicy ds. finansów i controllingu, których przeciętne zarobki wyniosły 9 795 PLN. W grupie najniżej opłacanych stanowisk kierowniczych znaleźli się również: kierownik sklepu małopowierzchniowego (mediana 3 300 PLN), kierownik punktu/oddziału sprzedaży (mediana 3 500 PLN) oraz kierownik sklepu wielkopowierzchniowego (mediana 3 890 PLN).

Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska kierownicze w 2012 roku
(mediana, PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Przykładowe analizy


Dla każdego stanowiska ujętego w raporcie przedstawiono dane o wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego. Dodatkowo pokazano przysługujące benefity. Uwzględniono również wynagrodzenia kierowników w zależności od kryteriów opisanych powyżej.

Poniżej zaprezentowano przykładowe analizy ujęte w raporcie dla stanowiska: kierownik ds. administracyjnych.

Wynagrodzenia na stanowisku kierownik ds. administracyjnych –
dane ogólne (w PLN)

 

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie całkowite

156

2 145

2 650

4 275

6 050

10 500

5 684

wynagrodzenie podstawowe

156

2 000

2 600

3 550

5 825

7 500

4 523

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia całkowite kierowników ds. administracyjnych
w różnych przedsiębiorstwach (w PLN)

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

kapitał

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

110

2 000

2 500

3 500

5 260

7 214

4 216

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

46

3 210

4 200

6 250

11 500

20 000

9 195

zatrudnienie

małe przedsiębiorstwo (10-49)

50

1 900

2 600

4 500

6 500

11 000

5 438

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia całkowite kierowników ds. administracyjnych
w różnych regionach (w PLN)

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

wielkość miasta

500-1 000 tys.

42

2 600

3 200

4 525

6 800

10 000

6 079

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia całkowite kierowników ds. administracyjnych
z różnym stażem pracy (w PLN)

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

całkowity staż pracy

16+

54

2 104

2 600

4 600

6 500

12 000

6 144

staż u aktualnego pracodawcy

2 - 3

47

2 000

2 600

4 200

5 900

9 000

5 329

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Świadczenia dodatkowe przysługujące kierownikom ds. administracyjnych

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Struktura raportu


Raport składa się ze wstępu oraz dwóch części.
Część pierwsza raportu zawiera stawki wynagrodzeń kierowników w firmach o różnym kapitale, w miastach wojewódzkich oraz województwach. Przeanalizowano również stawki płac osób pracujących w różnych branżach oraz kierujących różnymi działami.

W części drugiej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia na 41 najpopularniejszych stanowiskach kierowniczych.
Dla każdego stanowiska pokazaliśmy:
 1. wysokość wynagrodzenia całkowitego i podstawowego,
 2. przysługujące świadczenia dodatkowe,
 3. wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, kapitału i branży),
  • regionu (województwa, miasta),
  • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, wieku, płci oraz stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym),
  • wielkości kierowanego zespołu.

W części drugiej zamieściliśmy ponadto zestawienie wynagrodzeń całkowitych na 41 omawianych w raporcie stanowiskach.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".