Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 3707 PLN
Górnik 4554 PLN
Dyrektor sprzedaży 13656 PLN
Asystent kupca 3495 PLN
Kierownik serwisu 6362 PLN
Programista Python 6828 PLN
Javascript developer 5645 PLN
Florystka 2198 PLN
Refrakcjonista 4451 PLN
Asystent muzealny 2667 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - styczeń 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 931 PLN
- 6.5% (m/m)    7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - styczeń 2019 (r/r) 0.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiadomości

Wzrósł udział wynagrodzeń w PKB Polski

30.04.2018
W 2017 roku na koszty pracy przeznaczono o 50 mld PLN więcej niż w roku poprzednim. Kwota ta wyniosła 760 mld PLN. Jednocześnie o 0,5 punku procentowego wzrósł ich udział w PKB. W 2017 roku wyniósł 38,8%. Ciągle jednak gorzej w UE jest tylko w Rumunii, Grecji i Irlandii. Z kolei według danych Eurostatu udział płac w wartości PKB wytworzonej przez jednego pracującego w Polsce to 48%. Pod tym względem wyprzedziliśmy Słowację, Maltę, Węgry i Irlandię. źródło: http://www.rp.pl
xiv krakowskie forum wynagrodzeń

Największa w Polsce konferencja o wynagrodzeniach zobacz więcej