Sondy
04.11.2020 - 04.11.2021

Czy system wynagradzania w Pana/i firmie jest transparentny?