Słownik

Zasiłek chorobowy

Świadczenie pieniężne finansowane ze środków ZUS przysługujące ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowo bądź dobrowolnie).
W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (dot. pracowników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, służby zastępczej) zasiłek chorobowy przysługuje od 34/15 (w zależności od wieku ubezpieczonego) dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.
W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności, po spełnieniu ustawowych warunków.
Okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż przez 182/270 dni (dłuży okres zasiłkowy przysługuje w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą lub przypadającej w trakcie ciąży).
Wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi 80%/100% (w zależności od przyczyny) podstawy wymiaru.


Patrz też: Wynagrodzenie chorobowe
Zobacz więcej haseł