Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 4790 PLN
Tester manualny 5890 PLN
Nauczyciel historii 3230 PLN
Nauczyciel techniki 3830 PLN
Ogrodnik 3650 PLN
Technik obiektu 4340 PLN
Sanitariusz 2800 PLN
Dociepleniowiec 4290 PLN
Nanotechnolog 4810 PLN
Diagnosta kolejowy 4620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Zasiłek chorobowy

Świadczenie pieniężne finansowane ze środków ZUS przysługujące ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowo bądź dobrowolnie).
W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (dot. pracowników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, służby zastępczej) zasiłek chorobowy przysługuje od 34/15 (w zależności od wieku ubezpieczonego) dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.
W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności, po spełnieniu ustawowych warunków.
Okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż przez 182/270 dni (dłuży okres zasiłkowy przysługuje w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą lub przypadającej w trakcie ciąży).
Wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi 80%/100% (w zależności od przyczyny) podstawy wymiaru.


Patrz też: Wynagrodzenie chorobowe
Zobacz więcej haseł