Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 5360 PLN
Sekretarz szkoły 3430 PLN
Technik farmacji 3570 PLN
Technik obiektu 4990 PLN
Dyrektor PR 11370 PLN
IT Quality Assurance 9880 PLN
Compliance officer 8420 PLN
Technik masażysta 3120 PLN
Negocjator biznesowy 6320 PLN
Manikiurzystka 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Zasiłek chorobowy

Świadczenie pieniężne finansowane ze środków ZUS przysługujące ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowo bądź dobrowolnie).
W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (dot. pracowników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, służby zastępczej) zasiłek chorobowy przysługuje od 34/15 (w zależności od wieku ubezpieczonego) dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.
W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności, po spełnieniu ustawowych warunków.
Okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż przez 182/270 dni (dłuży okres zasiłkowy przysługuje w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą lub przypadającej w trakcie ciąży).
Wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi 80%/100% (w zależności od przyczyny) podstawy wymiaru.


Patrz też: Wynagrodzenie chorobowe
Zobacz więcej haseł