Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

System świadczeń

Jedna z trzech podstawowych części Kompleksowego Systemu Wynagrodzeń, rozumiana jako zestaw funkcjonujących w organizacji niefinansowych, pośrednich i odroczonych finansowych form nagradzania pracownika za pracę. W skład systemu świadczeń wchodzą: świadczenia obowiązkowe i świadczenia nieobowiązkowe.

Patrz też: Kompleksowy System Wynagrodzeń
Zobacz więcej haseł