Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 6810 PLN
Programista CNC 5200 PLN
Energetyk 7760 PLN
Automatyk 6280 PLN
Kontroler jakości 3910 PLN
Dyrektor marketingu 14680 PLN
Adiunkt 5830 PLN
Pracownik kawiarni 2900 PLN
Technik narzędziowy 4830 PLN
Elektroradiolog 3420 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Forma kafeteryjna wynagradzania

Polega na uzależnieniu pewnej części wynagrodzenia pracowników lub powiązanie pewnych jego składników z sytuacją finansową firmy, jak i osiąganymi przez nią wynikami. Istotą kafeteryjnej formy wynagradzania jest indywidualizacja wynagrodzenia poprzez stworzenie pracownikom możliwości dokonywania wyboru sposobu rekompensaty ich wkładu w funkcjonowanie przedsiębiorstwa spośród oferowanego zestawu opcji, obejmujących zarówno świadczenia rzeczowe, jak i finansowe. W skład typowej kafeterii mogą wchodzić m.in.: wynagrodzenie gotówkowe, czas wolny, ubezpieczenia, świadczenia rzeczowe, pożyczki, dodatki mieszkaniowe, finansowanie doskonalenia kwalifikacji, korzystanie z porad prawnych, nabywanie produktów firmy po niższych cenach, korzystanie z bazy technicznej firmy. Kafeteria może zawierać część stałą i ruchomą. Część stała obejmuje świadczenia, które zapewniają pracownikom minimum zabezpieczenia przed podstawowymi rodzajami ryzyka, takimi jak choroba, wypadek, utrata pracy, emerytura, renta. Część ruchoma obejmuje świadczenia, które pracownicy mogą wybrać i które skierowane są na podniesienie standardu świadczeń obowiązkowych, jak również inne dodatkowe opcje, np.: dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i/lub członków rodzin, dodatkowe świadczenia emerytalne, dodatkowa opieka medyczna, stomatologiczna, dodatkowy urlop, wypłaty gotówkowe. Korzystanie z tych świadczeń następuje w ten sposób, że pracownicy „posiadają” określoną pulę pieniężną, w ramach której mogą swobodnie kształtować menu interesujących ich świadczeń. Forma kafeteryjna przyczynia się do lepszej realizacji funkcji motywacyjnej wynagrodzenia. Istotą formy kafeteryjnej jest indywidualizacja wynagrodzenia poprzez stworzenie pracownikowi możliwości wyboru sposobu wypłaty premii lub przysługujących mu dochodów pozapłacowych (w ramach określonego limitu) z oferowanego przez firmę zestawu świadczeń rzeczowych i finansowych.

Patrz też: Formy wynagradzania
Zobacz więcej haseł