Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Termin wypłaty wynagrodzenia

Jest on przewidziany prawnie w stałym i z góry ustalonym dniu. W przypadku, gdy pracownik wyraził zgodę na przelewanie jego wynagrodzenia na konto bankowe, środki finansowe muszą być dostępne w dniu przewidzianym terminem płatności. Szczegółowe kwestie związanie z terminem wypłaty może precyzować regulamin wynagrodzeń lub inne źródła prawa pracy z uwzględnieniem zasady, że akty prawne niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu.

Patrz też: Prawo pracy, Regulamin wynagradzania, Sposób wypłaty wynagrodzenia
Zobacz więcej haseł