Słownik

Termin wypłaty wynagrodzenia

Jest on przewidziany prawnie w stałym i z góry ustalonym dniu. W przypadku, gdy pracownik wyraził zgodę na przelewanie jego wynagrodzenia na konto bankowe, środki finansowe muszą być dostępne w dniu przewidzianym terminem płatności. Szczegółowe kwestie związanie z terminem wypłaty może precyzować regulamin wynagrodzeń lub inne źródła prawa pracy z uwzględnieniem zasady, że akty prawne niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu.

Patrz też: Prawo pracy, Regulamin wynagradzania, Sposób wypłaty wynagrodzenia
Zobacz więcej haseł