Słownik

Opis stanowiska

To podsumowanie informacji na temat stanowiska pracy, rezultat analizy pracy. Zawiera zwięźle i jasno sformułowane następujące informacje na temat stanowiska: dane administracyjne (nazwa stanowiska, nazwa firmy, działu, nazwisko pracownika, przełożonego i analityka-autora opisu), cel stanowiska i oczekiwane wyniki, usytuowanie w strukturze organizacyjnej (komu podlega, kto jemu podlega), obszary odpowiedzialności i rodzaj podejmowanych decyzji oraz wykonywanych czynności, środowisko i warunki pracy, wyróżniające dane stanowisko spośród innych w tym samym zakładzie oraz podstawowe parametry liczbowe (np. wysokość budżetu, wielkość sprzedaży, liczba podległych pracowników). Opis stanowiska jest punktem wyjścia w procesie wartościowania pracy. Odgrywa ważną rolę w ocenie jego rynkowej wartości.

Patrz też: Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł