Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Odpowiedzialność za wynagradzanie

Zasada związana z delegowaniem uprawnień, przekazywana menedżerom liniowym. Wspomaga zarządzanie wynagrodzeniami. Menedżerowie muszą mieć świadomość konieczności sprawiedliwego podziału wynagrodzeń. Nie mogą faworyzować ani uprzedzać się do podwładnych. Przy ustanawianiu wysokości wynagrodzenia powinien obowiązywać obiektywizm. Pod uwagę należy wziąć:
· informacje o stawkach rynkowych,
· informacje z działu personalnego,
· ocenę efektów pracy, wkładu, kompetencji,
· przeglądy płacowe.
Sposób przyznawania stawek wynagrodzenia powinien być spójny i przejrzysty, planowany w sposób odpowiedzialny. Przeciwnym przypadku może zniszczyć wypracowany ład organizacyjny.
Zobacz więcej haseł