Słownik

Odpowiedzialność za wynagradzanie

Zasada związana z delegowaniem uprawnień, przekazywana menedżerom liniowym. Wspomaga zarządzanie wynagrodzeniami. Menedżerowie muszą mieć świadomość konieczności sprawiedliwego podziału wynagrodzeń. Nie mogą faworyzować ani uprzedzać się do podwładnych. Przy ustanawianiu wysokości wynagrodzenia powinien obowiązywać obiektywizm. Pod uwagę należy wziąć:
· informacje o stawkach rynkowych,
· informacje z działu personalnego,
· ocenę efektów pracy, wkładu, kompetencji,
· przeglądy płacowe.
Sposób przyznawania stawek wynagrodzenia powinien być spójny i przejrzysty, planowany w sposób odpowiedzialny. Przeciwnym przypadku może zniszczyć wypracowany ład organizacyjny.
Zobacz więcej haseł