Słownik

Nagrody roczne

Wypłacane są z zysku, w odróżnieniu od innych form wynagrodzenia, nie stanowią więc kosztów.

Patrz też: Nagroda
Zobacz więcej haseł