Słownik

Nagroda rzeczowa

Nagroda w formie materialnej, niepieniężnej.

Patrz też: Nagroda
Zobacz więcej haseł