Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik autobusów 3050 PLN
Cabin Crew 5385 PLN
Sprzątacz pojazdów 2105 PLN
Członek zarządu 15885 PLN
Blacharz samochodowy 3343 PLN
Inżynier jakości 5385 PLN
Tokarz w drewnie 3165 PLN
Adwokat 5690 PLN
Front-end developer 5645 PLN
Betoniarz 2965 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Forma kafeteryjna wynagradzania

Polega na uzależnieniu pewnej części wynagrodzenia pracowników lub powiązanie pewnych jego składników z sytuacją finansową firmy, jak i osiąganymi przez nią wynikami. Istotą kafeteryjnej formy wynagradzania jest indywidualizacja wynagrodzenia poprzez stworzenie pracownikom możliwości dokonywania wyboru sposobu rekompensaty ich wkładu w funkcjonowanie przedsiębiorstwa spośród oferowanego zestawu opcji, obejmujących zarówno świadczenia rzeczowe, jak i finansowe. W skład typowej kafeterii mogą wchodzić m.in.: wynagrodzenie gotówkowe, czas wolny, ubezpieczenia, świadczenia rzeczowe, pożyczki, dodatki mieszkaniowe, finansowanie doskonalenia kwalifikacji, korzystanie z porad prawnych, nabywanie produktów firmy po niższych cenach, korzystanie z bazy technicznej firmy. Kafeteria może zawierać część stałą i ruchomą. Część stała obejmuje świadczenia, które zapewniają pracownikom minimum zabezpieczenia przed podstawowymi rodzajami ryzyka, takimi jak choroba, wypadek, utrata pracy, emerytura, renta. Część ruchoma obejmuje świadczenia, które pracownicy mogą wybrać i które skierowane są na podniesienie standardu świadczeń obowiązkowych, jak również inne dodatkowe opcje, np.: dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i/lub członków rodzin, dodatkowe świadczenia emerytalne, dodatkowa opieka medyczna, stomatologiczna, dodatkowy urlop, wypłaty gotówkowe. Korzystanie z tych świadczeń następuje w ten sposób, że pracownicy „posiadają” określoną pulę pieniężną, w ramach której mogą swobodnie kształtować menu interesujących ich świadczeń. Forma kafeteryjna przyczynia się do lepszej realizacji funkcji motywacyjnej wynagrodzenia. Istotą formy kafeteryjnej jest indywidualizacja wynagrodzenia poprzez stworzenie pracownikowi możliwości wyboru sposobu wypłaty premii lub przysługujących mu dochodów pozapłacowych (w ramach określonego limitu) z oferowanego przez firmę zestawu świadczeń rzeczowych i finansowych.

Patrz też: Formy wynagradzania
Zobacz więcej haseł