Słownik

Cena wykonania

Cena, po której właściciel opcji może kupić lub sprzedać instrument podstawowy.

Patrz też: Opcja na akcje
Zobacz więcej haseł