Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik ciągników 3050 PLN
Magazynier 2859 PLN
Dekorator 2806 PLN
Inżynier sieci IT 6771 PLN
Financial Controller 8902 PLN
Negocjator terenowy 4396 PLN
Spedytor 4000 PLN
Psychoterapeuta 3537 PLN
Hartownik 3770 PLN
Audytor w dziale IT 8302 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Nasze konferencje

XII Krakowskie Forum Wynagrodzeń

XII Krakowskie Forum Wynagrodzeń - podsumowanie konferencji
29-31 maja 2017 roku, Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków


Kolejna edycja Krakowskiego Forum Wynagrodzeń już za nami. Podczas dwudniowej konferencji, w której wzięło udział 250 osób, mieliśmy okazję pogłębić dotychczasowe przekonania na temat skuteczności budowania efektywnego systemu wynagrodzeń. Była to lekcja o tyle cenna, że pozwoliła nam spojrzeć na kwestię wynagrodzeń oczami osób na co dzień zajmujących się tą tematyką. Prelegenci dzieląc się swoimi doświadczeniami pokazali nam, że wynagrodzenia to nie tylko płaca, ale przede wszystkim skuteczne narzędzie budowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Jak przekonywali podczas swoich wystąpień, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a tym samym wzrostu zysku przedsiębiorstwa, wcale nie wymaga radyklanego zwiększania nakładów na wynagrodzenia. Kluczowym czynnikiem decydującym o efektywności systemu wynagradzania jest wyłącznie opieranie się na danych, umiejętność ich analizy i porównania z informacjami dostępnymi na rynku.

Pierwsze wystąpienie na konferencji wygłosił Pan Marek Skała. W swojej prezentacji pt. „Słowa, emocje czy pieniądze – co motywuje nas najbardziej?” postawił jedno z najważniejszych pytań, jakie musi zadać sobie każdy specjalista od wynagrodzeń – Czy płaca jest najważniejsza w motywowaniu pracowników? Prelegent zwrócił uwagę, że pieniądze to nie wszystko. Równie ważne jak pieniądze są słowa. Mogą one bowiem motywować i pobudzać do działania.

„Czy zarabiamy za mało?” – większość z nas bez zastanawiania odpowie, że tak, ale czy to rzeczywiście prawda? Odpowiedzi na to pytanie szukali kolejni prelegenci: dr Kazimierz Sedlak i dr Piotr Sedlak. Podczas swojego wystąpienia podkreślili, że nasze negatywne oceny własnych zarobków najczęściej nie mają ugruntowania w obiektywnej rzeczywistości, ale wynikają ze stosowania przez nas niewłaściwych punktów odniesienia. Punktami tymi najczęściej są zarobki celebrytów czy menedżerów, albo doniesienia medialne, w których często podkreśla się, że dochody Polaków są zdecydowanie za niskie. Z kolei wnioski płynące z obiektywnych danych są zgoła odmienne. Zarówno pod względem PKB jak i dynamiki wzrostu wynagrodzeń jesteśmy w czołówce UE i świata. Receptą na przezwyciężenie dysonansu pomiędzy tym jak oceniamy swoje wynagrodzenie, a tym co otrzymujemy jest edukacja. Poprawa oceny wartości wynagrodzeń przez pracowników wymaga dostarczenia im rzetelnych informacji na temat płac i zasad wynagradzania. Jest to główne zadanie przed jakim stoją współcześni HR-owcy.

Nie ulega wątpliwości, że dobór odpowiednich danych służących informowaniu pracowników nie jest zadaniem łatwym, o czym przekonywała nas kolejna z prelegentek, Pani Anna Morawiec-Bartosik, menedżer zespołu raportowania i analiz w Banku Zachodni WBK S.A. Wydobycie kluczowych i potrzebnych danych z wszechobecnego szumu informacyjnego wymaga nie lada wysiłku. Niezbędne są tu raporty na temat wynagrodzeń, bo tylko one gwarantują uzyskanie rzetelnych informacji na temat płac w poszczególnych branżach czy profesjach. Ich niezawodność wynika ze starannego doboru metod badawczych oraz odnoszenia się tylko do danych istotnych z punktu widzenia potrzeb firmy.

Jedną z propozycji budowania systemu wynagrodzeń opartego na faktach przedstawił nam Pan Michał Romanowski, dyrektor ds. personalnych i administracyjnych w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował system oparty na integracji wynagrodzeń z systemem ocen pracowniczych. Jak przekonywał, stworzenie systemu wynagradzania, który z jednej strony jest oparty na przejrzystych zasadach i kryteriach, a jednocześnie zapewnia pracodawcy kontrolę budżetu wynagrodzeń, stanowi prawdziwe wyzwanie dla firmy. Zapewnienie rzetelności systemu wymaga bowiem ciągłego zbierania danych o wynagrodzeniach.

Podobne wnioski płyną w wystąpienia Pani Justyny Żyndy i Pani Justyny Weinert-Michalak. Analizując wdrażany obecnie w Volkswagen Polska Sp. z o.o. nowy system premiowy okazuje się, że punktem wyjścia dla opracowania skutecznego sytemu premiowania powinna być pogłębiona analiza tego, co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa, a następnie przeprowadzenie audytu systemu wynagrodzeń. Każdy system premiowania wymaga zatem dwojakich działań, z jednej strony jest to własna praca specjalistów od wynagrodzeń w firmie, z drugiej, ewaluacja podjętych działań w oparciu o obiektywne opinie płynące z zewnątrz.

Przedmiotem debaty trzeciej sesji konferencji było powiązanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń z zarządzaniem przez cele. Wzmocnienie roli pracownika na rynku pracy spowodowało, że pracodawcy stanęli przed koniecznością zmiany stosowanych dotychczas systemów motywacyjnych. Pierwsza z przedstawionych propozycji koncentruje się na budowaniu ścieżki kariery. Jak przekonywał Pan Łukasz Mytnik, Compensation & Benefits Analyst z WABCO Polska Sp. z o.o., kierunek rozwoju pracownika zawsze powinien uwzględniać dwa komponenty. Z jednej strony jego potrzebę samorozwoju, z drugiej potrzeby organizacji i jej uwarunkowania. Wzrost wynagradzania pracownika zawsze zaś powinien stanowić racjonalną wypadkową rozwoju jego kompetencji.

Akcent na silniejsze powiązanie systemu motywacyjnego z celami przedsiębiorstwa położył Pan Jerzy Hlousek. Omawiając system premiowania podkreślał, jak duże znaczenie ma powiązanie premii z wynikami firmy, a także nadanie premii roli motywującej a nie wyłącznie dyscyplinującej. System premiowania może przynieść przedsiębiorstwu znaczne korzyści, takie jak silnie angażowanie handlowców w maksymalizację wartości kontraktów klientów czy redukcja presji wśród pracowników na wzrost wynagrodzeń zasadniczych,o czym z kolei przekonywał nas Pan Janusz Kierlandczyk, dyrektor wynagrodzeń i benefitów w Orange Polska S.A.

Według Barbary Brzezińskiej z Grupy Żywiec budowanie efektywnej i zaangażowanej organizacji za pomocą systemu wynagrodzeń wymaga stworzenia kultury organizacyjnej, w której budując motywacyjne środowisko pracy uwzględnia się trzy komponenty: wynagrodzenia, benefity oraz rozwój. Innym rozwiązaniem jest budowanie matrycy umiejętności, o której mówiła Pani Beata Jędrygas z firmy Oknoplast Sp. z o.o. System ten pozwala na powiązanie systemu wynagradzania z wkładem wnoszonym przez pracownika do organizacji, wprowadza realną ścieżkę kariery, odzwierciedla strategię i wartości firmy a jednocześnie jest efektywny kosztowo. Z kolei Pan Tomasz Sawicki, Compensation and Benefits Director z firmy Budimex S.A. przekonywał, że klucz do skuteczności systemu motywacyjnego tkwi w jego prostocie i uniwersalności. Innymi słowy, system musi komunikować pracownikom to, co jest istotne z punktu widzenia firmy.


Drugi dzień konferencji rozpoczął się od debaty na jeden z najatrakcyjniejszych tematów dla pracowników, tj. benefitów. Prelegenci podczas swoich wystąpień udowodnili, że w obliczu zmiany rynku pracodawcy na rynek pracownika, benefity mogą stanowić dużą siłę przetargową w pozyskiwaniu najlepszej kadry. Istotne jest jednak, aby były to benefity wyróżniające się na rynku. Przykładem może być np. Pracowniczy Program Emerytalny przedstawiony przez Panią Katarzynę Kamińską z JTI Poland Sp. z o.o. Powinny być one także dopasowane do oczekiwań pracownika, na co wskazywał Pan Piotr Cwalina w swojej prezentacji „Benefity – co kręci millenialsów?”.

Niewątpliwie rację mają Pan Tomasz Rostkowski i Pan Marcin Witkowski, którzy w swoim wystąpieniu próbowali nam uświadomić, że wdrożenie systemu wynagrodzeń nie jest łatwe. Wymaga ono bowiem z jednej strony pogłębionej analizy statusu quo, a z drugiej stałego monitorowania wprowadzonego już systemu. Z kolei Pani Katarzyna Stasińska z AON Hewitt wskazała na istotną rolę wartościowania stanowisk pracy, powiązania systemu wynagrodzeń z rozwojem pracownika oraz przeprowadzania jego systematycznej oceny. Jednocześnie podkreśliła, że podejmując decyzje o podwyżkach, należy odnieść się także do wysokości wynagrodzeń na rynku. Najlepszym źródłem tych danych są raporty płacowe, o których zaletach mówili pracownicy Sedlak & Sedlak: Pani Renata Kucharska-Kawalec i Pan Paweł Biniarz.

Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziło wystąpienie Pana Krzysztofa Nowaka, który w swojej prezentacji "Plan Morawieckiego" - czy w 2018 roku czekają nas obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe?” przedstawił główne założenia planowanej reformy. Było to wystąpienie o tyle interesujące, że nie ograniczone do przedstawienia suchych faktów na temat wprowadzanych zmian. Przeciwnie, prelegent omawiając Pracownicze Plany Kapitałowe starał się przedstawić je w jak najszerszym kontekście politycznym i prawnym. Odniósł się on m.in. do oczekiwań rządu wobec nowego programu, jak i koniecznych do przeprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie reformy.


Podczas dwudniowej konferencji mieliśmy okazję przekonać się, że choć stworzenie systemu wynagrodzeń, który z jednej strony nie wiąże się z nadmiernym obciążeniem budżetu przedsiębiorstwa, a wręcz przynosi mu realny zysk, nie jest łatwym zadaniem, to z pewnością wartym wysiłku. Trud ten niewątpliwie wynika z konieczności analizy danych na temat wynagrodzeń i stosowanych w innych firmach rozwiązań. Jak zaakcentowali jednak prelegenci, obecnie istnieje szeroki dostęp do rzetelnych informacji zawartych w raportach płacowych czy portalach tematycznych takich jak wynagrodzenia.pl.


Więcej informacji: www.kfw.sedlak.pl
Organizatorzy: Sedlak & Sedlak
Kontakt: +48 12 625 59 14, [email protected]

pobierz materiały konferencyjne


Program XII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń


I dzień 29 maja 2017Otwarcie XII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń
dr Kazimierz Sedlak, dyrektor
dr Piotr Sedlak, kierownik projektuSesja I
Słowa, emocje czy pieniądze – co motywuje nas najmocniej?
Marek Skała, Megalit Instytut Szkoleń

Czy zarabiamy za mało?
dr Kazimierz Sedlak, dyrektor
dr Piotr Sedlak, kierownik projektuSesja II
Integracja systemu ocen okresowych i wynagradzania pracowników
Michał Romanowski, Director GA&HR, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Blaski i cienie raportów płacowych-czyli czym jest „płaca rynkowa”
Ania Morawiec-Bartosik, menedżer zespołu raportowania i analiz, Bank Zachodni WBK SA

System premiowy w Volkswagen Poznań. Jak przygotowaliśmy się do zmiany?
Sylwia Żynda, specjalista koordynator HR , Volkswagen Poznań Sp. z o.o
Justyna Weinert-Michalak, specjalista ds. planowania i relacji pracowniczych, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.Sesja III
System wynagrodzeń a ścieżki karier
Łukasz Mytnik, Compensation & Benefits Analyst, WABCO Polska Sp. z o.o.

System premiowania oparty na zarządzaniu przez cele
Jerzy Hlousek, Nexus Consultants Sp. z o.o.

Jak maksymalizować motywację poprzez system zarządzania przez cele?
Janusz Kierlandczyk, dyrektor wynagrodzeń i benefitów, Orange Polska SA


Sesja IV
Average vs. Excellence - budowanie efektywnej i zaangażowanej organizacji za pomocą systemu wynagrodzeń
Barbara Brzezińska, starszy specjalista ds. wynagrodzeń i systemów motywacyjnych, Grupa Żywiec S.A.

Matryce umiejętności a wynagradzanie pracowników produkcji
Beata Jędrygas, kierownik działu kadr, wynagrodzeń i benefitów, Oknoplast Sp. z o.o.

Prowizja jako narzędzie nagradzania
Tomasz Sawicki, Compensation and Benefits Director, Budimex SA


II dzień 30 maja 2017Sesja V
Benefit przyszłości – Pracowniczy Program Emerytalny
Katarzyna Kamińska, Compensation & Benefits Specialist, JTI Poland Sp. z o.o.

Benefity – co kręci millenialsów?
Piotr Cwalina, dyrektor personalny

"Plan Morawieckiego" - czy w 2018 roku czekają nas obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe?
Krzysztof Nowak, Partner, Mercer Marsh Benefits


Sesja VI
Jak wdrażać system wynagradzania?
prof. dr hab. Tomasz Rostkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marcin Witkowski, Change Management Expert, Core Business Institute


Zarządzanie wynagrodzeniami zasadniczymi - alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań
Katarzyna Stasińska, Reward Practice Leader, Aon Hewitt

Raport płacowy, czyli jak uprawiać HR oparty na faktach
Renata Kucharska-Kawalec, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak
Paweł Biniarz, kierownik projektu, Sedlak & SedlakSesja VII
Komunikacja całkowitego pakietu wynagrodzeń
Henryk Szopiński, MARS - Global Segments Systems Manager, Mars Polska Sp. z o.o.

Akcje pracownicze w Amazon
Maciej Dubis, Compensation & Benefits Manager, Amazon Fulfilment Poland Sp. z o.o.

Zapomniane, a dobre praktyki płacowe
dr hab. Tomasz Ochinowski, kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Historii Biznesu, Uniwersytet Warszawski

Skąd wziąć pieniądze na wynagrodzenia?
Gość specjalny

III dzień 31 maja 2017Warsztaty
Łączne korzyści z pracy. Polski Model Total Rewards
Iwona Wabik-Szuba, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak
Paweł Biniarz, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak


Systemy premiowania
dr Kazimierz Sedlak, dyrektor
Renata Kucharska-Kawalec, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak


Jak opracować dobry regulamin wynagradzania?
Paweł Korus, partner, A. Sobczyk i Współpracownicy Kancelaria Prawna


pobierz materiały konferencyjne

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej