Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 6370 PLN
Geodeta 4090 PLN
Inżynier procesu 6350 PLN
Elektronik 5620 PLN
Kinooperator 3840 PLN
Dyrektor artystyczny 7340 PLN
Skarbnik 7930 PLN
Fryzjer męski 3400 PLN
Masarz 3650 PLN
Technik elektryk 4610 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Tadeusz Oleksyn

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i kierownik Zakładu Ekonomiki i Zarządzania Pracą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej tej uczelni. Związany także (i znacznie dłużej) z Warszawą. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi (potencjałem pracy), a także w naukach o pracy. Problematyką HRM zajmował się jako menedżer w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych i zajmuje się nią obecnie - z pozycji dydaktyka, badacza i konsultanta. Tadeusz Oleksyn stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, w listopadzie 1989, za pracę „Płace a wewnętrzny rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłowym” (nagrodzoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku 1990). Następnie przez kilka lat (1990 - 1997 roku) kierował jednym z zakładów badawczych w tym instytucie. Miał okazję zapoznać się bliżej z problematyką HRM, a także kształtowania rynku pracy i jego instytucji oraz demokracji przemysłowej we Włoszech, Belgii, Holandii i w Japonii, gdzie uzyskał certyfikat Japan International Cooperation Agency (JICA). W latach 1997 - 1999 był prorektorem ds. nauki i dziekanem Wydziału Zarządzania w niepublicznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. W roku 1999 uzyskał stopień doktora habilitowanego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (tytuł rozprawy „Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie – istota, ewolucja, uwarunkowania”). Od 1992 roku prowadzi Agencję Konsultingową ATONA w Warszawie, specjalizującą się w projektowaniu, doradztwie i szkoleniach z zakresu HRM. Agencja zrealizowała projekty z zakresu HRM (systemy zarządzania, rozwój przywództwa, systemy wynagradzania i wartościowanie pracy, systemy ocen okresowych pracowników, systemy zarządzania kompetencjami, rozwoju zawodowego i awansów, układy zbiorowe pracy, szkolenia menedżerskie, i inne) dla ponad 60 krajowych, międzynarodowych i globalnych firm. Tadeusz Oleksyn wykłada także gościnnie w SGH i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie - na studiach podyplomowych z zakresu HRM.

Zdaniem Tadeusza Oleksyna płaca zasadnicza menedżera/lidera nie powinna być niezmienna. Powinna zwiększać się, gdy uzyskuje on przez pewien dłuższy czas (na przykład przez 2 – 3 lata) duże efekty i gdy w sposób istotny – i wykorzystywany przez firmę – zwiększył swoje kompetencje. Podwyższanie płacy zasadniczej za krótkotrwałe efekty nie jest celowe, gdyż rodzi względnie trwałe zobowiązania pracodawcy. Według Oleksyna zacieranie się różnic miedzy kierownikami, zwłaszcza pierwszej linii, a specjalistami, którzy przejmują coraz więcej funkcji, zarezerwowanych w przeszłości dla kierowników uzasadnia wartościowanie stanowisk kierowników i specjalistów z wykorzystaniem tych samych (uniwersalnych) metod. Jak twierdzi profesor Tadeusz Oleksyn wynagrodzenia naczelnego kierownictwa powinny być ustalane z reguły według odmiennych zasad, bez uciekania się do metod wartościowania pracy. Tadeusz Oleksyn jest autorem metody wartościowania pracy WRZOS. WRZOS bazuje na matrycach kompetencji dla rodzin stanowisk, wartościuje homogeniczne grupy stanowisk, nie zaś pojedyncze stanowiska. Ogranicza to radykalnie nakłady czasu na wartościowanie pracy i związane z tym koszty. Istotnym elementem metody są matryce kompetencji, będące wygodnym dla firmy punktem wyjścia do uściślenia rzeczywistych potrzeb kompetencyjnych w konkretnej organizacji.

Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych i popularno-naukowych, raportów i ekspertyz a także referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Ważniejsze książki: „Praca i płaca w zarządzaniu” (trzy wydania, czwarte przygotowywane), „Sztuka kierowania” (trzy wydania), „Efektywne systemy wynagrodzeń” (trzy wydania), „Systemy ocen i awansów” (dwa wydania).