Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

George T. Milkovich

Jest profesorem w ILR School na uniwersytecie Cornell. Ostatnio uniwersytety w Ljublianie (Słowenia) i Zhejiang (Chiny) wybrały go na członka ich kół profesorskich. Od 35 lat interesuje się problematyką relacji zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
Jego poszukiwania zaowocowały szeregiem publikacji. Cztery z nich otrzymały nagrody państwowe. Jego książki, takie jak „Compensation” (współautor - Jerry Newman) oraz „Cases in Compensation” (współautor - Carolyn Milkovich) są najszerzej znanymi pozycjami na temat wynagrodzeń na całym świecie. Z kolei „Human Resource Management” (której współautorem jest John Boudreau) została przetłumaczona na 6 języków.

Milkovich analizował zmiany, jakie zaszły przez lata w polityce wynagradzania, szczególnie interesowały go firmy, których nowatorskie rozwiązania w systemie wynagrodzeń stały się fundamentem dla systemów wynagrodzeń innych przedsiębiorstw. Badał też rolę wynagrodzeń w zmianie natury prowadzenia interesów, ewolucję wynagradzania za wyniki i rozwój potrzeb świadczeń dodatkowych. Na tej podstawie opracował rozwiązania dla współczesnej polityki wynagradzania. Uważa, że nie istnieje idealny system wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń powinna być elastyczna i zmieniać się w zależności od aktualnych regulacji prawnych, innowacji technologicznych, priorytetów strategicznych firmy oraz od rynku, na którym działa firma. Milkovich zauważył, że systemy wynagrodzeń rozwijały się głównie dzięki eksperymentom i błędom. Kierownicy wprowadzali zmiany w systemach płacowych, opierając je na niewyraźnych modelach i własnych przemyśleniach, pomijając formalne teorie i teoretyczne rozważania naukowców. Milkovich wierzy jednak, że rozwój teoretycznej wiedzy na temat wynagrodzeń pomoże wskazać, jakie zmiany i eksperymenty w systemie wynagradzania mogą okazać się skuteczne. Podkreśla, iż teorie wypracowane przez naukowców powinny być poparte praktycznym doświadczeniem.

Milkovich traktuje wynagrodzenie wielowymiarowo, zwracając uwagę także na bezgotówkowe elementy kompletnego pakietu wynagrodzeń. Prowadził badania wśród menedżerów, analizując, jak oceniają zmiany wynagrodzeń w następujących aspektach: wynagrodzenie gotówkowe, długoterminowe elementy wynagrodzenia, tj. akcje i opcje na akcje, bezpłatna opieka medyczna, dodatki do opieki medycznej, bezpieczeństwo zatrudnienia, dodatkowa emerytura, opieka medyczna po przejściu na emeryturę i udział świadczeń dodatkowych w wynagrodzeniu całkowitym. Badania Milkovicha wykazały, że zabezpieczenie pracownikom opieki medycznej, zwiększenie środków przeznaczanych na odszkodowania i emerytury zwiększa ich satysfakcję z wynagrodzeń i zapobiega rotacji kadr. Milkovich zwraca szczególną uwagę na fakt, iż np. dodatki do emerytury będą silniej motywować pracowników starszych, niż młodych. Z badań Milkovicha wynika, iż pracownicy oczekują, iż wynagrodzenie zapewni im przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe i pewność zatrudnienia.

Milkovich otrzymał trzy nagrody Outstanding Teacher (dla „najlepszych nauczcieli"). Był profesorem wizytującym w kilku przodujących międzynarodowych uniwersytetach, m.in. London Business School, Hong Kong University of Science and Technology, Charles University w Pradze, Comenius University w Bratysławie i University of California w Los Angeles. Ponadto prowadzi seminaria w wielu krajach Europy Centralnej i Zachodniej, Azji, obu Ameryk, jak również zasiada w radzie pięciu akademickich centrów badawczych w USA i Chinach. W ostatnim czasie Milkovich zaprojektował tzw. Global HRM, kurs nauki na odległość, opracowany przy współpracy z kilkoma międzynarodowymi korporacjami, w którym biorą udział studenci i menedżerowie z czterech uniwersytetów czterech kontynentów.