Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Wynagrodzenia w branży IT - raport płacowy wiosna/lato 2024

17.06.2024
Branża IT przechodzi burzliwy okres zmian. Spowolnienie gospodarcze, niestabilna sytuacja polityczna, a przede wszystkim skokowy rozwój technologii spowodowały, że rynek IT utracił jedną ze swych ważnych cech – pewność zatrudnienia. Obecne przewidywania dotyczące przyszłości branży IT wahają się od skrajnie pesymistycznych, wieszczących krach po umiarkowanie optymistyczne, wskazujące na chwilowe wyhamowanie i jedynie korektę kompetencji potrzebnych na rynku.

W takiej sytuacji, przed podjęciem decyzji dotyczących wynagrodzeń, warto sięgnąć po fakty zawarte w raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT. Raport powstał w oparciu o dane od 108 firm z tego sektora. Zawiera informacje na temat wynagrodzeń ponad 17 tysięcy pracowników.

Eksperci są w cenie


Z raportu wynika, że niezwykle cenione są doświadczenie i wiedza na poziomie eksperckim, a specjaliści o takich kompetencjach nadal mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia, niejednokrotnie przewyższające stawki oferowane na stanowiskach kierowniczych. Widać to na wykresie nr 1, porównującym medianę wynagrodzenia zasadniczego dla wybranych poziomów kompetencji. Wysokie wynagrodzenia specjalistów ekspertów (16 000 PLN brutto w przypadku poziomu eksperta i 21 500 PLN brutto w przypadku poziomu starszego eksperta) świadczą o znacznym popycie na wykwalifikowanych pracowników w tym segmencie rynku.

Wynagrodzenie zasadnicze dla wybranych poziomów kompetencji (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla branży IT – wiosna/lato 2024Raport pozwala sięgnąć głębiej i poznać wartości nie tylko na poziomach stanowisk, ale także na konkretnych stanowiskach takich jak np. programista Java, specjalista ds. bezpieczeństwa IT lub administrator baz danych. Zawiera też informacje o pochodzeniu kapitału firmy, wielkości zatrudnienia i rocznego przychodu, a także województwie i rodzaju prowadzonej działalności co pozwala na znalezienie interesującego czytelnika punktu odniesienia.

Podwyżki w branży


Wszystkie firmy, które przekazały dane do raportu, w okresie od maja 2023 r. do końca kwietnia 2024 r. zrealizowały podwyżki, a wynagrodzenia specjalistów IT wzrosły średnio o 8% w przypadku podwyżek systemowych lub 14% w przypadku podwyżek indywidualnych. Większość firm w kolejnych 12 miesiącach planuje dalsze wzrosty wynagrodzeń (dane prezentujemy w raporcie).

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń dla specjalistów

systemowe zrealizowane podwyżki wynagrodzeń

indywidualne zrealizowane podwyżki wynagrodzeń

8,0%

14,0%

 

Raport płacowy dla branży IT – wiosna/lato 2024Nie tylko wynagrodzenia


Z raportu płacowego Sedlak & Sedlak dowiemy się również w jaki sposób firmy starają się uatrakcyjnić ofertę skierowaną do pracowników. Na wykresie nr 2 prezentujemy benefity oferowane pracownikom zatrudnionym na poziome specjalisty eksperta. Wśród nich dominują szkolenia zawodowe, opieka medyczna, praca zdalna i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Ciekawymi, choć na tym poziomie, mało popularnymi benefitami są dopłaty do wyżywienia, dodatkowy program emerytalny lub dodatkowy płatny urlop.

Benefity oferowane pracownikom zatrudnionym na poziomie specjalisty eksperta

Wykres

Raport płacowy dla branży IT – wiosna/lato 2024O Raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT to sprawdzone źródło wiedzy o wynagrodzeniach oraz narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami w firmie. W edycji wiosna/lato 2024 wzięło udział 108 firm, a badaniem objęto 17 325 pracowników. Dane zostały opracowane dla 121 stanowisk (257 w podziale na poziomy). Pełna wersja raportu pozwala sprawdzić, nie tylko jak kształtują się wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, ale również w ramach umów B2B. Więcej informacji o raporcie znajduje się na stronie: raport płacowy dla branży IT - wiosna/lato 2024.

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.