Stefa premium

Czy uważa Pan/i, że wysokość wynagrodzeń w Pana/i firmie powinna być jawna?

Zarobki najpopularniejszych pisarzy

J.K. Rowling 95

J. Patterson 87

J. Kinney 21

*zarobki w ostatnim roku (mln USD)

Małopolskie Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 3960 PLN
Fotograf 3126 PLN
Product manager 7500 PLN
Nauczyciel 3387 PLN
Kartograf 3274 PLN
Dyrektor PR 8468 PLN
Trener sportowy 3700 PLN
Pracownik produkcji 2501 PLN
Rejestratorka 2258 PLN
Pracownik fizyczny 2700 PLN

wynagrodzenia - październik 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 574 PLN
2.3% (m/m)    7.4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - październik 2017 (r/r) 2.1%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Ile zarobił Mateusz Morawiecki w BZ WBK

19.01.2016
Mateusz Morawiecki, długoletni Prezes Banku Zachodniego WBK, po długiej zwłoce, zdecydował się opublikować swoje oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że obecny Wicepremier i Minister Rozwoju na swoim koncie zgromadził oszczędności w wysokości 3 158 000 PLN oraz papiery wartościowe, które zostały wycenione na 3 839 000 PLN brutto. Suma tych dwóch pozycji wynosi 6 997 000 PLN.

Ponadto Mateusz Morawiecki wymienia w oświadczeniu:
  • dom o powierzchni 150 m2 na działce o powierzchni 0,46 ha wraz zabudowaniami gospodarczymi i letniskowymi,
  • dom o powierzchni 100 m2 na działce 2800 m2,
  • działkę rolną o powierzchni 2 ha szacunkowo wycenioną na 110 000 PLN,
  • 50% praw własności do domu w zabudowie szeregowej o powierzchni 180 m2 na działce 400 m2,
  • mienie ruchome o wartości 110 000 PLN (zabudowa kuchenna i meble).

Były Prezes BZWBK posiada 13 711 akcji BZWBK, z których otrzymał w zeszłym roku dywidendę 38 432 PLN brutto, 3 857 praw do akcji BZWBK i uprawnienia do akcji kwotowo określone na 350 000 PLN.
Wicepremier jest również właścicielem prawa do polis ubezpieczeniowych na sumę 610 000 PLN, udzielił także pożyczki siostrze na kwotę 300 000 PLN. Według oświadczenia jest on zadłużony w Banku Zachodnim WBK na kwotę 683 000 PLN (z tytułu kredytu mieszkaniowego, hipotecznego).

Zarobki Mateusza Morawieckiego w latach 2004-2014 w BZWBK


Podane kwoty mogą się wydawać spore i czynią Wicepremiera Morawieckiego jednym z najbogatszych polskich parlamentarzystów. Ponieważ jest on osobą publiczną warto te dane uzupełnić o dodatkowe informacje na temat jego zarobków. Jak policzył portal money.pl Wicepremier przez ostatnie 11 lat na stanowisku członka zarządu (lata 2004-2007) i prezesa banku (lata 2007-2015) zarobił ponad 33 mln PLN. Z naszych wyliczeń wynika jednak, że ta kwota była nieco inna.

Zarobki Wicepremiera Morawieckiego w BZWBK SA w latach 2004-2014

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
sprawozdań finansowych BZWBK SA za lata 2004-2014Wykres powyżej prezentuje wynagrodzenie Mateusza Morawieckiego w latach 2004 - 2014. Kwoty oparliśmy na sumie wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowych nagród i korzyści według sprawozdań finansowych BZWBK. Widzimy, iż Minister Rozwoju otrzymywał pensje od 490 600 PLN w 2004 roku do 3 853 940 PLN w 2013 roku. Łącznie przez ten okres Wicepremier zarobił 26 018 330 PLN, w obliczeniach uwzględnione zostało tylko wynagrodzenie w formie gotówkowej, bez praw do akcji banku, których przez okres 11 lat przyznano mu w sumie 27 559 sztuk. Wynagrodzenie Prezesa spadało dwukrotnie: pomiędzy 2008 a 2009 rokiem (z 3 292 740 PLN na 1 541 940 PLN) i pomiędzy 2013 a 2014 rokiem (z 3 853 940 PLN na 3 622 850 PLN).

Porównanie posiadanych zasobów pieniężnych
Mateusza Morawieckiego wg oświadczenia majątkowego i wynagrodzenia
na stanowiskach pełnionych w Banku Zachodnim WBK w latach 2004-2014

 

gotówka
(PLN)

akcje
(liczba)

wynagrodzenie za lata
2004-2014

26 018 330

13 711 akcji +
3 857 praw do akcji

stan na 16 listopada 2015

3 158 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie oświadczenia majątkowego
Mateusza Morawieckiego oraz sprawozdań finansowych BZWBK za lata 2004-2014Jak wynika z porównania w tabeli 1. zasoby gotówki zadeklarowane w oświadczeniu majątkowym Wicepremiera stanowią niewielki ułamek (12,1 %) łącznego wynagrodzenia finansowego za ostatnie 11 lat.

Prawa do akcji przyznane i wykonane


W sumie, pomiędzy 2004 a 2014 rokiem Mateuszowi Morawieckiemu przyznano 27 559 praw do akcji Banku Zachodniego WBK. Pierwsze prawa do akcji zostały przyznane w 2006 roku, bezpośrednio, przed rokiem, w którym Wicepremier został prezesem banku. Obecny Minister rozwoju zrealizował przez analizowany okres 13 711 praw do akcji, w tym w roku poprzedzającym rezygnacje z funkcji prezesa 10 120 sztuk. Realizacja prawa do akcji sprawia, że zostaje ono przekształcone w akcję spółki, którą posiadacz może sprzedać na Giełdzie Papierów Wartościowych i otrzymać za nią gotówkę. Natomiast prawie 10 000 sztuk praw do akcji przyznanych prezesowi wygasło, co oznacza, że Wicepremier nie skorzystał z praw do ich wykonania i tym samym nie mógł uzyskać z nich żadnego przychodu.

Prawa do akcji przyznane, wykonane i wygasłe,
które były w posiadaniu Mateusza Morawieckiego w latach 2004-2014

rok

liczba praw
 do akcji na początku roku

prawa
do akcji przyznane

prawa
do akcji wykonane

prawa
do akcji wygasłe

stan na koniec roku

2006

0

3 591

-

-

3 591

2007

3 591

2 558

-

-

6 149

2008

6 149

7 403

-

-

13 552

2009

13 552

-

3 591

-

9 961

2010

9 961

-

-

2 558

7 403

2011

7 403

10 120

-

7 403

10 120

2012

10 120

-

-

-

10 120

2013

10 120

-

-

-

10 120

2014

10 120

3 857

10 120

-

3 857

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
sprawozdań finansowych BZWBK SA za lata 2004-2014Podsumowanie


Mateusz Morawiecki pełnił funkcje zarządcze w Banku Zachodnim WBK przez ponad 10 lat. Jego zarobki były stosunkowo wysokie, jednakże odzwierciedlały wyniki zarządzanego przez niego podmiotu. Bank zachodni WBK od lat znajduje się w czołówce najlepiej zarządzanych banków notowanych na GPW.

Iwona Wabik
Konrad Akowacz
Sedlak & Sedlak

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.