Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Doradca finansowy 3770 PLN
Konstruktor mechanik 7260 PLN
Lekarz dentysta 5150 PLN
Rzeczoznawca 6800 PLN
Pomocnik ciastkarza 2900 PLN
Dozorca 2900 PLN
Pracownik sklepu 3580 PLN
Lekarz laryngolog 4820 PLN
HR biznes partner 9130 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Czym zajmują się i ile zarabiają astrolodzy biznesu?

24.11.2020
Astrologia to nauka, która polega na analizowaniu ułożenia gwiazd i innych ciał niebieskich, i na ich podstawie przewidywania przyszłości. Z usług astrologów coraz częściej decydują się korzystać przedsiębiorcy nie tylko za granicą, ale także w Polsce. W niniejszym artykule wyjaśniamy, w jakim zakresie astrologia jest wykorzystywana w firmach oraz ile zarabiają astrolodzy świadczący usługi dla biznesu.
Termin astrologia biznesu staje się coraz bardziej popularny, nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Do astrologów zgłaszają się przedsiębiorcy potrzebujący porady w związku m.in. z planowaniem strategicznym, zarządzaniem personelem, rekrutacją czy rozwojem firmy.
Dowodem na to, że astrologia dla biznesu staje się coraz bardziej popularna wśród firm jest powstanie stowarzyszenia zrzeszającego astrologów z całego świata. Organizacja ta nosi nazwę International Society of Business Astrologers i aktualnie zrzesza astrologów z 47 państw. Członkowie stowarzyszenia dzielą się między sobą nowymi badaniami, a także udzielają sobie nawzajem porad zawodowych. Do stowarzyszenia należą również niektóre uczelnie, na których kształcą się przyszli astrolodzy. Dzięki temu, że ich szkoła należy do stowarzyszenia mają oni łatwiejszy dostęp do wiedzy. Członkostwo w organizacji jest płatne. Osoby należące do organizacji w zamian za jedną roczną opłatę wynoszącą ok. 250 PLN mogą dokształcać się na wydarzeniach online organizowanym przez The International Astrologer, korzystać z internetowego zbioru książek astrologicznych, nawiązywać kontakty z astrologami z całego świata. Dodatkowo członkowie stowarzyszenia otrzymują certyfikat ISAR Certified Astrologer uznawany na całym świecie.
Astrolodzy świadczący usługi dla biznesu tworzą horoskopy astrologiczne – tzw. kosmogramy, które pokazują układ planet w określonym czasie i miejscu. Mogą być one interpretowane zarówno dla grupy osób (np. zarządu lub pracowników) jak i indywidualnie – dla samej firmy.
Część pracodawców traktuje astrologię jako narzędzie analityczne, które może być wykorzystane do analizy struktury firmy lub odkrywania jej nowych zasobów ludzkich. Pracodawcy cenią astrologię przede wszystkim za to, że jako jedno z nielicznych narzędzi pozwala dokładnie prognozować przyszłość na wielu płaszczyznach.
Astrolodzy świadczący usługi dla biznesu pomagają w określeniu przyszłych potrzeb firmy oraz czasu ich realizacji. Dodatkowo analiza astrologiczna określa jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć zamierzony cel.
Podstawą wykonania każdej analizy astrologicznej jest horoskop założenia firmy, który wykonuje się poprzez wykorzystanie metody numerologii. Jest to najważniejszy horoskop dla każdej firmy, ponieważ przedstawia on możliwości otwarte przed danym przedsiębiorstwem w przyszłości, a także zawiera informacje o tym jakie cechy dana firma posiada.

Numerologia firmy
Najbardziej popularną usługą, z której korzystają firmy rozpoczynające swoją działalność jest wyznaczenie wibracji marki. Usługa polega na wyznaczeniu liczby odpowiadającej nazwie firmy. W celu określenia wibracji marki każdej literze z nazwy przyporządkowuje się odpowiadającą jej liczbę ze specjalnego klucza. Wszystkie liczby się sumuje, a następnie doprowadza do postaci jednoliczbowej. W ten sposób otrzymujemy liczbę, która towarzyszy firmie przez cały okres jej działalności.

Znaczenie poszczególnych liczb:
 • 1 - nowatorstwo, lider, rozwój, ambicja, niezależność, nowe technologie,

 • 2 - ścisła współpraca, relacje, spółki, wrażliwość i dyplomacja, emocjonalność, zaspakajanie podstawowych potrzeb,

 • 3 - kreacja, handel, twórczość, rozrywka, komunikacja, lekkość i radość życia,

 • 4 - odpowiedzialność, stabilizacja, solidność, trwałość, pracowitość, długotrwałe działania, cierpliwość,

 • 5 - ekspansja, zmienność, podróże, przygody, wolność, energia życiowa,

 • 6 - ognisko domowe, wszystko co związane z domem, nauczaniem i troską,

 • 7 - oryginalność, prestiż i luksus, rozwój samoświadomości,

 • 8 - najpotężniejsza wibracja – sukces, przedsiębiorczość, władza nad materią, pomyślność finansowa,

 • 9 - współpraca zawodowa i rozwój.


Na takich samych zasadach ustala się datę rozpoczęcia działalności firmy. Wszystkie liczby z danej daty sumuje się, a otrzymaną liczbę sprowadza się do postaci jednoliczbowej poprzez kolejne sumowanie.

Zakres usług astrologów
Astrolodzy świadczą usługi dla biznesu z zakresu:
 • wyznaczenia daty rozpoczęcia działalności firmy lub otwarcia filii,

 • doradztwa w określeniu nazwy firmy,

 • doboru oraz rekrutacji pracowników i partnerów biznesowych,

 • doradztwa w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych,

 • wyznaczania dat wzięcia kredytu, otwarcia konta, zakupu maszyn i urządzeń, rozpoczęcia reklamy,

 • planowania rozwoju firmy,

 • wskazania ważnych miejsc dla firm,

 • wybrania najbardziej skutecznych sposobów i dat dla przeciwdziałania konkurentom,

 • wskazania skutecznych rozwiązań dla problemów, które dana firma może napotkać w przyszłości,

 • określenia okresu, w którym firma będzie przynosić największy zysk,

 • planowania ścieżki kariery pracowników,

 • określenia czynników, które pomogą się firmie rozwijać, a także wyznaczenia takich, które będą hamować rozwój,

 • opracowania strategii rozwoju firmy (strategii zarządzania czy sprzedaży).


Poniższa tabela przedstawia przykładowe usługi świadczone przez astrologów dla biznesu wraz z ich opisem i ceną.

Przykładowe ceny usług dla biznesu, świadczonych przez astrologów (PLN brutto)

nazwa usługi

opis

cena

astrologiczna

rekrutacja kadr

Przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów, a także dla tych, którzy chcą zatrudnić nowego pracownika. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na skorzystanie z tej usługi ma do wyboru 3 warianty:

1.      Doradztwo w poprawie efektywności istniejącego już zespołu pracowników (maksymalnie 5-osobowy zespół)

2.      Pomoc w rekrutacji nowego pracownika (rozpatrzenie kandydatur maksymalnie 10 pracowników). Astrolog na podstawie CV wybiera jednego kandydata, z którym pracodawca umówi się na rozmowę rekrutacyjną. 

3.      Pomoc w ostatecznym wyborze nowego pracownika. Wariant jest skierowany do wszystkich pracodawców, którzy spotkali się już z kilkoma kandydatami na rozmowach rekrutacyjnych i muszą podjąć ostateczną decyzję dotyczącą zatrudnienia jednego z nich.

499

prognoza dla wspólników

i partnerów biznesowych

3-letnia prognoza dla wspólników i partnerów biznesowych, która polega na udzieleniu wskazówek i porad dotyczących wspólnego biznesu. Wskazuje na czym partnerzy powinni się skupić, czego unikać i w co inwestować. Astrolog odpowiada również na pytania zadane przez wspólników dotyczące wspólnej przyszłości oraz podaje

różne rozwiązania.

450

wspólnicy i partnerzy

w interesach

Astrolog określa, jak wspólnicy powinni podzielić się pracą, aby efektywnie zarządzać i nie zostać oszukanym. Prognozuje możliwości współpracy dla dwóch osób (za każdą dodatkową osobę należy dopłacić 200 PLN). Przy wyborze tej usługi astrolog pomaga wybrać osobę,

z którą przedsiębiorca będzie w przyszłości współpracować.

399

numerologia nazwy firmy

Usługa polega na wyznaczeniu liczby odpowiadającej nazwie firmy oraz odczytaniu jej znaczenia.

300

czy i kiedy otworzyć własną firmę?

Horoskop biznesowy, który polega na wyznaczeniu najlepszej daty rozpoczęcia działalności oraz sprawdzeniu czy firma odniesie sukces.

299

 

źródło: opracowanie własne na podstawie proastro.pl oraz wrozkaester.plIle zarabiają astrolodzy świadczący usługi dla biznesu?
Astrolog świadczący usługi dla biznesu nie otrzymuje stałego wynagrodzenia. Jego pensja jest uzależniona od tego, ile firm się do niego zgłosi i z jakiej usługi zdecyduje się skorzystać.
Określenie miesięcznego wynagrodzenia astrologów świadczących usługi dla biznesu jest trudne. W związku z tym obliczamy, ile zarobi osoba na tym stanowisku, która w ciągu miesiąca obsłuży pięć firm. Zakładamy, że przedsiębiorstwa te dopiero co rozpoczynają swój biznes i decydują się na skorzystanie z pełnego pakietu usług astrologa. W związku z tym każda firma musi zapłacić astrologowi 1 947 PLN. Pięć przedsiębiorstw korzystających z pełnego pakietu usług osoby zajmującej się prognozowaniem przyszłości oznacza dochód wynoszący 9 735 PLN. Warto zaznaczyć, że jest to tylko hipotetyczna wysokość kwoty miesięcznego wynagrodzenia astrologa. To tylko od astrologa zależy, ile firm w ciągu miesiąca zdecyduje się obsłużyć, a także w jakim stopniu zadba o wypromowanie świadczonych przez siebie usług.
Koszty związane z prowadzeniem działalności są niewielkie. Osoba na tym stanowisku ponosi jedynie koszty związane z prowadzeniem strony internetowej bądź publikowaniem ogłoszeń (jeżeli astrolog korzysta z płatnych serwisów internetowych) oraz standardowe opłaty związane z prowadzeniem działalności.

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.