Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 3707 PLN
Software tester 5295 PLN
Nauczyciel biologii 3251 PLN
Dyrektor generalny 12708 PLN
Geofizyk 4871 PLN
Kosmetolog 2748 PLN
Specjalista SEO 4210 PLN
Robotnik drogowy 2731 PLN
Nadsztygar 8086 PLN
Zwrotniczy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - marzec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 164 PLN
4.3% (m/m)    5.7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - marzec 2019 (r/r) 1.7%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Dane GUS

Wynagrodzenia według GUS - cała Polska

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto:
sektor przedsiębiorstw 5 165 PLN
przemysł 5 174 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 954 PLN
budownictwo 4 944 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 888 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 397 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 725 PLN
informacja i komunikacja 9 498 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 564 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 749 PLN