Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Dane GUS

Wynagrodzenia według GUS - cała Polska

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto:
sektor przedsiębiorstw 8 409 PLN
przemysł 8 216 PLN
przetwórstwo przemysłowe 7 874 PLN
budownictwo 7 781 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 7 905 PLN
transport i gospodarka magazynowa 7 606 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 6 232 PLN
informacja i komunikacja 14 844 PLN
obsługa rynku nieruchomości 8 440 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 6 729 PLN