Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

It Director 17070 PLN
PR manager 6354 PLN
Nauczyciel domowy 3251 PLN
Dietetyk 2717 PLN
Kierownik zakupów 8243 PLN
Sprzedawca 2308 PLN
Konduktor 3932 PLN
Inżynier awionik 6354 PLN
Tax Manager 11649 PLN
Praktykant (student) 2775 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - luty 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 949 PLN
0.4% (m/m)    8% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - luty 2019 (r/r) 1.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Dane GUS

Wynagrodzenia według GUS - cała Polska

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto:
sektor przedsiębiorstw 4 949 PLN
przemysł 4 989 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 688 PLN
budownictwo 4 762 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 704 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 330 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 615 PLN
informacja i komunikacja 8 771 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 019 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 664 PLN