Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Manager regionalny 9640 PLN
Account Director 15000 PLN
Nauczyciel psycholog 3230 PLN
Opiekunka dziecięca 2900 PLN
Kucharz 3480 PLN
Specjalista SEO 5150 PLN
Inżynier sprzedaży 7500 PLN
Metalurg 4750 PLN
Analityk Big Data 7650 PLN
Fizyk 5180 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni
ekonomicznych w Polsce w 2016 roku

27.02.2017 Łukasz Jaszcz
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Wśród absolwentów studiów II stopnia najwięcej zarabiali ci po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Reszta uczelni ekonomicznych znacznie odstaje na tym polu. Na drugim miejscu znaleźli się magistrzy po Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z medianą zarobków równą 5 478 PLN brutto. Warto zwrócić uwagę, że 25% z nich zarabiało tyle, ile połowa badanych po SGH. Najmniej zarabiali byli studenci UE w Katowicach.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów II stopnia
po państwowych uczelniach ekonomicznych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 168

5 500

8 000

12 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 053

3 700

5 478

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 123

3 800

5 133

7 900

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 377

3 500

5 000

7 600

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

997

3 200

4 515

7 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuGdzie oni pracują?


Na wykresie 1. możemy zobaczyć, jaki procent badanych absolwentów znajduje zatrudnienie w tym samym mieście, w którym wcześniej studiowało. Wynika z niego, że aż 81% absolwentów SGH pozostaje w Warszawie po studiach. Może to po części tłumaczyć wysokość ich zarobków. Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana wynagrodzeń w Warszawie (5 300 PLN) jest o prawie 36% wyższa niż mediana płac dla badanych z całej Polski (3 900 PLN).

Odsetek absolwentów pracujących w mieście, w którym wcześniej kończyło studia

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWarto również zwrócić uwagę na szczebel hierarchii organizacji zajmowany przez pracowników po studiach ekonomicznych. Próba absolwentów badanych szkół w ponad połowie składała się ze specjalistów. Z kolei prawie co czwarty był w 2016 roku kierownikiem, a co dziesiąty – dyrektorem lub pracownikiem szeregowym. Mediany ich zarobków zaprezentowane są w tabeli 2.

Odsetek absolwentów państwowych uniwersytetów ekonomicznych na różnych szczeblach zarządzania

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia państwowych uniwersytetów ekonomicznych
na różnych szczeblach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa 

pracownik szeregowy

specjalista

kierownik

dyrektor

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3 800

6 500

10 000

19 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2 760

4 200

7 000

13 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3 037

4 500

7 500

15 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 000

4 900

8 000

13 750

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3 036

4 600

7 000

12 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuStacjonarne czy niestacjonarne?


Wiele osób zadaje sobie pytanie, studiować dziennie i zacząć pracę na pełny etat później, czy może pracować i studiować niestacjonarnie? Według wyników OBW osoby, które ukończyły studia stacjonarne zarabiają więcej niż te, które studiowały zaocznie. Największą różnicę pod tym względem widać między absolwentami UE w Krakowie (1 350 PLN), a najmniejszą między alumnami UE w Katowicach (741 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów II stopnia uczelni ekonomicznych,
studiujących stacjonarnie i niestacjonarnie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach
Na wykresie 3. przedstawiono mediany wynagrodzeń w wybranych branżach dla omawianej próby.

Mediany wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów ekonomicznych w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Na wykresie 4. przedstawiono mediany wynagrodzeń na wybranych stanowiskach dla opisywanej próby badanych.

Mediany wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów ekonomicznych na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuInfografika

Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".