Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni
ekonomicznych w Polsce w 2016 roku

27.02.2017 Łukasz Jaszcz
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Wśród absolwentów studiów II stopnia najwięcej zarabiali ci po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Reszta uczelni ekonomicznych znacznie odstaje na tym polu. Na drugim miejscu znaleźli się magistrzy po Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z medianą zarobków równą 5 478 PLN brutto. Warto zwrócić uwagę, że 25% z nich zarabiało tyle, ile połowa badanych po SGH. Najmniej zarabiali byli studenci UE w Katowicach.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów II stopnia
po państwowych uczelniach ekonomicznych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 168

5 500

8 000

12 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 053

3 700

5 478

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 123

3 800

5 133

7 900

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 377

3 500

5 000

7 600

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

997

3 200

4 515

7 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuGdzie oni pracują?


Na wykresie 1. możemy zobaczyć, jaki procent badanych absolwentów znajduje zatrudnienie w tym samym mieście, w którym wcześniej studiowało. Wynika z niego, że aż 81% absolwentów SGH pozostaje w Warszawie po studiach. Może to po części tłumaczyć wysokość ich zarobków. Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana wynagrodzeń w Warszawie (5 300 PLN) jest o prawie 36% wyższa niż mediana płac dla badanych z całej Polski (3 900 PLN).

Odsetek absolwentów pracujących w mieście, w którym wcześniej kończyło studia

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWarto również zwrócić uwagę na szczebel hierarchii organizacji zajmowany przez pracowników po studiach ekonomicznych. Próba absolwentów badanych szkół w ponad połowie składała się ze specjalistów. Z kolei prawie co czwarty był w 2016 roku kierownikiem, a co dziesiąty – dyrektorem lub pracownikiem szeregowym. Mediany ich zarobków zaprezentowane są w tabeli 2.

Odsetek absolwentów państwowych uniwersytetów ekonomicznych na różnych szczeblach zarządzania

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia państwowych uniwersytetów ekonomicznych
na różnych szczeblach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa 

pracownik szeregowy

specjalista

kierownik

dyrektor

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3 800

6 500

10 000

19 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2 760

4 200

7 000

13 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3 037

4 500

7 500

15 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 000

4 900

8 000

13 750

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3 036

4 600

7 000

12 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuStacjonarne czy niestacjonarne?


Wiele osób zadaje sobie pytanie, studiować dziennie i zacząć pracę na pełny etat później, czy może pracować i studiować niestacjonarnie? Według wyników OBW osoby, które ukończyły studia stacjonarne zarabiają więcej niż te, które studiowały zaocznie. Największą różnicę pod tym względem widać między absolwentami UE w Krakowie (1 350 PLN), a najmniejszą między alumnami UE w Katowicach (741 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów II stopnia uczelni ekonomicznych,
studiujących stacjonarnie i niestacjonarnie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach
Na wykresie 3. przedstawiono mediany wynagrodzeń w wybranych branżach dla omawianej próby.

Mediany wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów ekonomicznych w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Na wykresie 4. przedstawiono mediany wynagrodzeń na wybranych stanowiskach dla opisywanej próby badanych.

Mediany wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów ekonomicznych na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuInfografika

Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".