Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3310 PLN
Laborant chemiczny 4380 PLN
Dyrektor personalny 17680 PLN
Tester manualny 9640 PLN
Bibliotekarz 3560 PLN
Konsultant podatkowy 5170 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Developer PHP 4810 PLN
Laminater 3430 PLN
Programista Embedded 12250 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zadowolenie z wynagrodzenia i pracy w 2021 roku

24.01.2022 Maria Hajec
W 2021 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 5 700 PLN brutto i była wyższa o 600 PLN niż rok wcześniej. Czy byliśmy usatysfakcjonowani z naszych zarobków? Czy miało to wpływ na nasze ogólne zadowolenie z pracy?
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2021 roku pokazały, że większość respondentów biorących udział w naszym badaniu było niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego (65%), a tylko dla 4% ankietowanych zarobki były w pełni satysfakcjonujące. Dla porównania aż 77% badanych było zadowolonych z pracy, a tylko 5% całkowicie niezadowolonych. Ta ciekawa zależność znajduje również potwierdzenie w innych badaniach. Jak się okazuje w rozwiniętych krajach świata większość pracowników jest zadowolona z pracy i niezadowolona z wynagrodzenia.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego i pracy w 2021 roku (w %)

WykresJak oceniły swoje wynagrodzenie i zadowolenie z pracy osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji? Z tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że poczucie satysfakcji z wynagrodzenia i pracy rosło wraz z zajmowaniem kolejnych szczebli w hierarchii organizacji. W 2021 roku tylko 26% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. W przypadku specjalistów było to już 34%, a w przypadku kierowników – 42%. Największy odsetek zadowolonych odnotowana w grupie dyrektorów. Wyniósł on 51%. Podobne zależności wystąpiły w przypadku zadowolenia z pracy. Wśród pracowników szeregowych 66% było usatysfakcjonowanych z pracy, a w grupie dyrektorów aż 86%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego
i pracy przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWarto zadać sobie pytanie czy poczucie zadowolenie rzeczywiście zależało od szczebla zatrudnienia czy może od wysokości zarobków. Odpowiedź na to pytanie zawiera poniższy wykres. Okazuje się, że w grupie osób otrzymujących płacę minimalną (2 800 PLN w 2021 roku) zaledwie 11% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Przejście do kolejnej, wyższej grupie dochodowej wpływało pozytywnie zarówno na ocenę satysfakcji z wynagrodzenia, jak i pracy. Przykładowo wśród osób zarabiających w przedziale od 7 001 do 8 000 PLN brutto odsetek zadowolonych z wynagrodzenia całkowitego wyniósł 44%, a z pracy – 81%. Z kolei wśród tych, którzy otrzymywali pensje w przedziale od 11 001 do 12 000 odsetek zadowolonych z zarobków osiągnął poziom 56%, a z pracy – 85%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego przez osoby z różnych grup dochodowych (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".