Artykuły

Zadowolenie z wynagrodzenia i pracy w 2021 roku

24.01.2022 Maria Hajec
W 2021 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 5 700 PLN brutto i była wyższa o 600 PLN niż rok wcześniej. Czy byliśmy usatysfakcjonowani z naszych zarobków? Czy miało to wpływ na nasze ogólne zadowolenie z pracy?
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2021 roku pokazały, że większość respondentów biorących udział w naszym badaniu było niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego (65%), a tylko dla 4% ankietowanych zarobki były w pełni satysfakcjonujące. Dla porównania aż 77% badanych było zadowolonych z pracy, a tylko 5% całkowicie niezadowolonych. Ta ciekawa zależność znajduje również potwierdzenie w innych badaniach. Jak się okazuje w rozwiniętych krajach świata większość pracowników jest zadowolona z pracy i niezadowolona z wynagrodzenia.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego i pracy w 2021 roku (w %)

WykresJak oceniły swoje wynagrodzenie i zadowolenie z pracy osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji? Z tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że poczucie satysfakcji z wynagrodzenia i pracy rosło wraz z zajmowaniem kolejnych szczebli w hierarchii organizacji. W 2021 roku tylko 26% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. W przypadku specjalistów było to już 34%, a w przypadku kierowników – 42%. Największy odsetek zadowolonych odnotowana w grupie dyrektorów. Wyniósł on 51%. Podobne zależności wystąpiły w przypadku zadowolenia z pracy. Wśród pracowników szeregowych 66% było usatysfakcjonowanych z pracy, a w grupie dyrektorów aż 86%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego
i pracy przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWarto zadać sobie pytanie czy poczucie zadowolenie rzeczywiście zależało od szczebla zatrudnienia czy może od wysokości zarobków. Odpowiedź na to pytanie zawiera poniższy wykres. Okazuje się, że w grupie osób otrzymujących płacę minimalną (2 800 PLN w 2021 roku) zaledwie 11% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Przejście do kolejnej, wyższej grupie dochodowej wpływało pozytywnie zarówno na ocenę satysfakcji z wynagrodzenia, jak i pracy. Przykładowo wśród osób zarabiających w przedziale od 7 001 do 8 000 PLN brutto odsetek zadowolonych z wynagrodzenia całkowitego wyniósł 44%, a z pracy – 81%. Z kolei wśród tych, którzy otrzymywali pensje w przedziale od 11 001 do 12 000 odsetek zadowolonych z zarobków osiągnął poziom 56%, a z pracy – 85%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego przez osoby z różnych grup dochodowych (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".