Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie pomorskim
w 2017 roku

01.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne


Połowa osób pracujących w 2017 roku w województwie pomorskim zarabiała od 3 061 do 6 000 PLN brutto miesięcznie. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w tym regionie wyniosła 4 199 PLN brutto.

Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia osób w różnym wieku


Wykres 1. przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych osób w różnym wieku, pracujących w województwie pomorskim.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób w różnym wieku,
pracujących w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia w różnych miejscowościach


Mapa 1. przedstawia medianę miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych miejscowościach w województwie pomorskim.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miejscowościach województwa pomorskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWykształcenie


Tabela 1. przedstawia rozkład wynagrodzeń osób z różnym wykształceniem, pracujących w województwie pomorskim w 2017 roku.

Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem,
pracujących w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

średnie

2 325

2 609

3 300

4 250

niepełne wyższe

261

3 062

4 200

5 645

wyższe zawodowe (licencjat/inżynier)

1 576

3 079

4 050

5 645

wyższe magisterskie

4 261

3 500

4 927

7 300

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZnajomość języka angielskiego


Mediana wynagrodzeń osób znających język angielski na poziomie podstawowym oraz nie znających go wcale wyniosła 3 500 PLN. Osoby ze znajomością średniozaawansowaną tego języka zarabiały przeciętnie 4 210 PLN brutto. Z kolei użytkownicy zaawansowani otrzymywali 5 500 PLN brutto.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń osób z różną znajomością
języka angielskiego w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuBranże


Wykres 3. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w wybranych branżach.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


W tabeli 2 przedstawiono wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w województwie pomorskim.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Project Manager

119

5 500

7 225

9 019

Główny księgowy

82

4 927

7 041

10 000

Kierownik ds. obsługi klienta

89

3 608

4 700

8 000

Specjalista ds. sprzedaży

138

3 200

3 887

5 000

Specjalista ds. kadr i płac

109

3 000

3 800

4 960

Księgowy

171

2 945

3 781

4 514

Specjalista ds. administracyjnych

139

2 919

3 500

4 350

Monter w procesie produkcji

99

2 560

3 134

3 600

Doradca klienta indywidualnego

95

2 500

3 100

4 200

Magazynier

131

2 560

2 903

3 350

Pracownik administracyjny

128

2 435

2 775

3 490

Sprzedawca/Kasjer

193

2 200

2 488

2 919

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją lub skorzystania z Mojej Płacy.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.
Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".