Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 6640 PLN
Elektronik 10160 PLN
Analityk ds. IT 7510 PLN
Psycholog sportowy 5150 PLN
Zmywacz naczyń 4320 PLN
Aplikant 5320 PLN
Specjalista ds. kadr 6040 PLN
Lekarz kardiolog 10560 PLN
Spedytor krajowy 7850 PLN
Operator CNC 5940 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2015 roku

22.04.2016 Maciej Łukasiak
Województwo mazowieckie to największa jednostka administracyjna w naszym kraju. Jest ono najczęściej oceniane przez pryzmat stolicy, chociaż w jego skład prawie w całości weszły dawne województwa radomskie, płockie, ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie. Warto więc przeanalizować, jak na medianę wynagrodzeń w województwie wpływają wynagrodzenia w Warszawie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Mojej Płacy) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Województwo mazowieckie to największa jednostka administracyjna w naszym kraju. Jest ono najczęściej oceniane przez pryzmat stolicy, chociaż w jego skład prawie w całości weszły dawne województwa radomskie, płockie, ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie. Warto więc przeanalizować, jak na medianę wynagrodzeń w województwie wpływają wynagrodzenia w Warszawie.

Mediana płac dla województwa mazowieckiego bez Warszawy wyniosła w 2015 roku 3 400 PLN. Jest to dokładnie 2 000 PLN mniej niż mediana płac w samej Warszawie, która wyniosła 5 400 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń dla mazowieckiego z uwzględnieniem Warszawy osiągnęła już 4 928 PLN brutto. Więcej o wynagrodzeniach w stolicy można przeczytać w artykule Wynagrodzenia w Warszawie w 2015 roku.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) (brutto w PLN, N=6 488)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Spośród dawnych miast wojewódzkich, znajdujących się obecnie w granicach województwa mazowieckiego, przeciętnie najwyższe wynagrodzenia były w Płocku – mediana wyniosła tam 3 700 PLN brutto. Płace niższe niż mediana zarobków dla województwa mazowieckiego (bez Warszawy) otrzymywano w Ostrołęce, Ciechanowie, Siedlcach i Radomiu – przeciętne zarobki wynosiły tam odpowiednio 3 000 PLN, 3 100 PLN, 3 200 PLN i 3 330 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach o różnym typie własności


Najwyższe wynagrodzenia w województwie mazowieckim (nie uwzględniając Warszawy) otrzymywano w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych – mediana płac wyniosła tam dokładnie 3 500 PLN. Mediana wynagrodzeń w firmach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego i państwa była o około 9% niższa – wyniosła odpowiednio 3 145 PLN i 3 200 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnym typie własności
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk najwyższe przeciętne wynagrodzenia w województwie mazowieckim, po wyłączeniu Warszawy, otrzymywali główni księgowi. Mediana ich płac wyniosła 5 280 PLN brutto miesięcznie. Niżej wynagradzani byli przedstawiciele handlowi – mediana ich pensji wyniosła 3 750 PLN. Wartość środkowa wynagrodzeń osób pracujących jako doradcy klienta i magazynierzy wyniosła 2 600 PLN. Pracownicy administracji publicznej – inspektorzy i referenci przeciętnie otrzymywali odpowiednio 3 200 PLN i 2 430 PLN. Najmniej płacono sprzedawcom/kasjerom – mediana ich pensji to 2 100 PLN, około 40% tego co w 2015 przeciętnie zarabiali główni księgowi. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety w województwie mazowieckim (bez Warszawy) zarabiały przeciętnie 3 000 PLN. Mediana zarobków mężczyzn była natomiast o 750 PLN wyższa i wynosiła 3 750 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w tym województwie (bez stolicy) w 2015 roku wynosiła 20%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMaciej Łukasiak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".