Artykuły

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2015 roku

22.04.2016 Maciej Łukasiak
Województwo mazowieckie to największa jednostka administracyjna w naszym kraju. Jest ono najczęściej oceniane przez pryzmat stolicy, chociaż w jego skład prawie w całości weszły dawne województwa radomskie, płockie, ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie. Warto więc przeanalizować, jak na medianę wynagrodzeń w województwie wpływają wynagrodzenia w Warszawie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Mojej Płacy) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Województwo mazowieckie to największa jednostka administracyjna w naszym kraju. Jest ono najczęściej oceniane przez pryzmat stolicy, chociaż w jego skład prawie w całości weszły dawne województwa radomskie, płockie, ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie. Warto więc przeanalizować, jak na medianę wynagrodzeń w województwie wpływają wynagrodzenia w Warszawie.

Mediana płac dla województwa mazowieckiego bez Warszawy wyniosła w 2015 roku 3 400 PLN. Jest to dokładnie 2 000 PLN mniej niż mediana płac w samej Warszawie, która wyniosła 5 400 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń dla mazowieckiego z uwzględnieniem Warszawy osiągnęła już 4 928 PLN brutto. Więcej o wynagrodzeniach w stolicy można przeczytać w artykule Wynagrodzenia w Warszawie w 2015 roku.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) (brutto w PLN, N=6 488)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Spośród dawnych miast wojewódzkich, znajdujących się obecnie w granicach województwa mazowieckiego, przeciętnie najwyższe wynagrodzenia były w Płocku – mediana wyniosła tam 3 700 PLN brutto. Płace niższe niż mediana zarobków dla województwa mazowieckiego (bez Warszawy) otrzymywano w Ostrołęce, Ciechanowie, Siedlcach i Radomiu – przeciętne zarobki wynosiły tam odpowiednio 3 000 PLN, 3 100 PLN, 3 200 PLN i 3 330 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach o różnym typie własności


Najwyższe wynagrodzenia w województwie mazowieckim (nie uwzględniając Warszawy) otrzymywano w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych – mediana płac wyniosła tam dokładnie 3 500 PLN. Mediana wynagrodzeń w firmach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego i państwa była o około 9% niższa – wyniosła odpowiednio 3 145 PLN i 3 200 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnym typie własności
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk najwyższe przeciętne wynagrodzenia w województwie mazowieckim, po wyłączeniu Warszawy, otrzymywali główni księgowi. Mediana ich płac wyniosła 5 280 PLN brutto miesięcznie. Niżej wynagradzani byli przedstawiciele handlowi – mediana ich pensji wyniosła 3 750 PLN. Wartość środkowa wynagrodzeń osób pracujących jako doradcy klienta i magazynierzy wyniosła 2 600 PLN. Pracownicy administracji publicznej – inspektorzy i referenci przeciętnie otrzymywali odpowiednio 3 200 PLN i 2 430 PLN. Najmniej płacono sprzedawcom/kasjerom – mediana ich pensji to 2 100 PLN, około 40% tego co w 2015 przeciętnie zarabiali główni księgowi. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety w województwie mazowieckim (bez Warszawy) zarabiały przeciętnie 3 000 PLN. Mediana zarobków mężczyzn była natomiast o 750 PLN wyższa i wynosiła 3 750 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w tym województwie (bez stolicy) w 2015 roku wynosiła 20%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Maciej Łukasiak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".