Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie lubuskim
w 2017 roku

27.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2017 roku uczestniczyło 2 308 osób pracujących w województwie lubuskim.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w województwie lubuskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuMediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach województwa lubuskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuSzczegółowe informacje na temat wynagrodzeń w różnych regionach
znajdą Państwo w Mojej Płacy.


Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
z różną znajomością języka angielskiego w województwie lubuskim w 2017 roku (brutto w PLN)

znajomość języka angielskiego

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

brak

620

2 700

3 493

4 498

początkująca (A1/A2)

667

2 775

3 500

4 700

średnio-zaawansowana (B1/B2)

820

3 000

3 950

5 700

zaawansowana (C1/C2)

201

3 421

5 116

8 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach
w województwie lubuskim w 2017 roku (brutto w PLN)

branża

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

IT

87

3 350

4 900

7 081

przemysł ciężki

273

3 353

4 400

6 250

przemysł lekki

463

3 267

4 210

6 300

budownictwo

133

3 206

4 205

5 645

transport i logistyka

153

2 805

3 500

4 785

usługi dla ludności

162

2 488

3 228

4 500

handel

313

2 600

3 205

4 100

służba zdrowia

100

2 418

3 111

4 000

sektor publiczny

145

2 600

3 100

4 017

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuAby uzyskać więcej informacji na temat stawek wynagrodzeń możecie Państwo skorzystać z Mojej Płacy.


Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach różnej wielkości
w województwie lubuskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWynagrodzenia w wybranych działach
w województwie lubuskim w 2017 roku (brutto w PLN)

dział

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

produkcja

442

3 050

3 885

5 550

administracja, biuro zarządu

234

2 500

3 190

4 100

obsługa klienta

219

2 450

2 900

3 996

techniczny, serwis

196

3 196

4 084

5 645

finanse, księgowość, audyt

167

2 934

3 750

5 500

sprzedaż

148

2 775

3 765

5 472

logistyka i zakupy

122

3 128

4 005

5 750

informatyczny (IT)

119

4 000

4 927

7 500

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".